Kaikki blogit puheenaiheesta Vesistöjen suojelu

Kemijoki Oy:n itkuvirsi

Jokiyhtiön yritys- ja ympäristövastuun välttely näyttää saavuttavan uusia ulottuvuuksia. Pohjoisen Suomen vesistöjä, kalakantoja ja lohenkalastuskulttuuria poikkeuksellisella vimmalla tuhonnut yhtiö pakoilee vastuutaan vuosikymmeniä kestäneen väsytystaktiikan avulla.

 

EU-komissio: Suomen tulee kehittää vesienhoito- ja tulvariskien hallintaa

 

"Komission suositukset Suomelle vesienhoidon ja tulvadirektiivin täytäntöönpanosta (Uutinen 14.3.2019)

EU-komissio on antanut palautetta vesipolitiikan puitedirektiivin ja tulvadirektiivin täytäntöönpanon edistymisestä. Raportissa on suosituksia, kuinka Suomen vesienhoito- ja tulvariskien hallinnan suunnitelmia tulisi kehittää. Ministeriöt uutisoivat aiemmin komission raportista parlamentille ja neuvostolle 27.2.

Kansanedustajat Itämerta pelastamassa

Suomessa osataan hoitaa asioita ja tiedetään useinkin aika tarkkaan mitä pitäisi tehdä, jotta esim. Itämeren hyvä tila saavutetaan. Valitettavasti kaikki ottaa aikansa. Maaseudun Tulevaisuus - lehdessä on parissa viimeisessä julkaisussa tuotu asiantuntemuksella, limnologien kirjoituksilla, tosiasioita lehden lukijoille tiedoksi. Työtä vesistöjen hyväksi on syytä jatkaa, vaikka toimenpiteet näyttäisivät olevan Itämeren kannalta turhia, jo vaelluskalojen palauttaminen jokiin olisi tärkeä toimenpide, mikä osaltaan edistää myös Itämeren saattamista hyvään tilaan.

Ihmisen luontosuhde on kadoksissa useimmilta?

Englannissa tulvat herättävät keskustelua ja syyllisiäkin etsitään, syytetään herkästi milloin mitäkin, vika on ihmisen toimissa vaikka on kyse usein aivan luonnollisista ilmiöistä. Tulvasuojelun suhteen pitäisi kuitenkin osata varautua ennakolta.

 

Kiertotalous avuksi Itämeren puhdistamiseen

Meille Itämeren ystäville oli tärkeää saada kirjattua uuteen hallitusohjelmaan vahvasti vesistöjemme sekä erityisesti kotimeremme suojelu sekä kiertotalouden mahdollisuuksien hyödyntäminen. Moninaisista suojelutoimista huolimatta Itämeri kuuluu edelleen maailman saastuneimpiin merialueisiin. Rehevöityminen, öljynkuljetuksesta aiheutuvat riskit, vierasperäiset lajit ja roskaaminen uhkaavat mertamme.

Suomi Itämeren suojelun kärkimaaksi kipsijätettä hyödyntämällä

Pelloille levitettävän kipsin on todettu vähentävän vesistöihin päätyvää maataloudesta aiheutuvaa fosforihuuhtoumaa jopa puolella. Käsittelyllä saataisiin aikaan hyviä tuloksia erityisesti Saaristomeren valuma-alueella. Helsingin yliopiston emeritus professori Erkki Auraa pidetään idean isänä Suomessa ja asiaa on sittemmin tutkittu mm. Suomen ympäristökeskuksen toimesta. Näytöt ovat kiistattomat. Ideaan on tarttunut myös John Nurmisen säätiö, joka on tähänkin saakka tehnyt ansioitunutta työtä Itämeren hyväksi.

Vuotos on suojeltu

Pasi Lehmuspellon mukaan (Lapin Kansa 16.2.) Vuotoksen alueen suojelua puolustavien olisi kerrattava kaikki seikat, joiden perusteella KHO totesi 2002 altaan olevan lainvastainen. Hän heittää perusteettomia syytöksiä suojelua puoltavia henkilöitä kohtaan ja väittää, että tuulienergian tuki valuisi ”veroparatiiseihin”.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä