*

Kaikki blogit puheenaiheesta Luonnonsuojelu

Äänestääkö itseään vai lapsiaan varten? Luonnonsuojelu ja kuntavaalit

Miten ympäristöä ja tulevaisuutta ajattelevan kannattaisi äänestää kunnallisvaaleissa, vai kannattaako mitenkään? Tätä kysymystä olen pohtinut viimeisen parin viikon ajan, siitä lähtien kun alkuperäisen suosikkini Vihreiden puheenjohtaja ilmoitti käyttävänsä odotettua vaalivoittoa yritykseen sabotoida ilmastonmuutoksen torjuntaa vähintään puolet Perussuomalaisia pahemmin.

Espoonväylän suunnitelmat ovat uhka Espoon keskuspuiston yhtenäisyydelle

Helsingissä on keskusteltu runsaasti Hämeenlinnanväylän bulevardisoimisen aiheuttamasta uhasta heidän omalle keskuspuistolleen Kehä I:n eteläpuolella, kuten myös Kivinokasta Vanhankaupunginselän itärannalla. Monet eivät tiedä, että samantapaisia keskusteluja käydään tai ainakin pitäisi käydä myös Espoon puolella oman keskuspuistomme puolesta.

Kaaoksen keskellä

Rakentamattomat rannat, hakkaamattomat metsät, puhdas meri. Ihminen janoaa paikkaa mihin paeta, missä rauhoittua kaiken rakennetun kaaoksen keskellä. Paikkaa, missä tuntea historian havina ja aito luonnon kosketus. Siksi urbanisoitumisen liitännäiset on pysäytettävä.

Sanginjoen suojelun aika on nyt!

Sanginjoen ulkometsien suojelu on pyörinyt Oulun kaupungin päätöksenteossa vuodesta 2004. Edellinen, varmasti monelle mieleen painunut, häpeällinen näytös oli kaupunginvaltuustossa kesällä 2014. Kaoottisessa kokouksessa keskustan Matias Ojalehto painosti Anna-Kaisa Lepistöä muuttamaan kantansa suojelua puoltavasta vastustavaan kesken äänestyksen. Painostus tehosi, ja metsät jätettiin suojelematta äänin 34-33.

Suojellaan lähiluonto – rakennetaan rohkeasti tornitaloja

Kaupungistuminen on globaali ilmiö, jota vastaan ei kannata taistella. Luonnon monimuotoisuuden hävittäminen ihmisen toimesta on globaali ilmiö, jota vastaan on taisteltava kaikin käytössä olevin rauhanomaisin keinoin. Menetettyä luontoa emme saa takaisin.

"Rumia, meluisia ja aiheuttavat törmäysriskin linnuille ja lepakoille"

"Tuulivoimapuistot rumentavat maisemaa, ovat meluisia ja aiheuttavat törmäysriskin linnuille ja lepakoille. Tietyillä riskialueilla, esimerkiksi Norjassa, Espanjassa ja Yhdysvalloissa
tuulivoimaloiden tiedetään aiheuttaneen huomattavia tappioita erityisesti suurille petolinnuille, kotkille ja korppikotkille.

Tuntuu selvältä, että tuulivoimaloiden rakentamista suurten petolintujen pesimäreviireille ja tärkeiden muuttoreittien varrelle tulisi kaikin keinoin välttää."

Helsingin yleiskaava jyrää lähimetsät ja virkistysalueet

Helsingin uusi yleiskaava tuo kasvavaan kaupunkiin lisää asuntoja, mutta millä hinnalla? Luontoasiantuntija Keijo Savola selvitti Suomen kuvalehdelle (julkaistu 12.1.2017), mitä uusi yleiskaava tarkoittaa Helsingin metsäalueiden kannalta. Huolestuttavaa on, että selvityksen mukaan vain kolme laajempaa metsäaluetta 30:stä on täysin suojattu rakentamiselta.

Helsingin täytyy näyttää luonnonsuojelutahtonsa

Maunulanpuistossa on tapahtunut öljyvahinko, joka ilmeisesti aiheuttaa vakavaa tuhoa ainakin Maunulanpurossa kuteville taimenille ja vesilinnuille. Vesistön puhdistaminen kestää jopa viikkoja. Syyllinen on läheisellä teollisuusalueella öljyä viemäriin kaatanut henkilö, jota poliisi nyt etsii.

Hyvä, paha Metsälain 10 §

Metsätien reunassa roikkuu kuusen oksalla metsänhoitoyhdistyksen oranssi nauha. Metsänostajana vilkaisen vielä kerran metsänmyynti-ilmoituksen liitekarttaa, tästä sen pitäisi alkaa. Poistuminen tieltä metsään sujuu vaivatta, koska harvinaista kyllä, tien ja metsän väliin ei ole kaivettu tässä kohden ojaa. Luonnontilainen ja sen kaltainenkaan metsä ei ole läpitunkematon ryteikkö, vaan avara ja valoisa elinympäristö, missä erirakenteiset puusukupolvet tervehtivät kulkijaa. Haravoin katseellani metsänpohjaa ja mittailen puubiomassaa ympärilläni.

Katse omaa napaa pidemmälle

Global Footprint Network -tutkimuslaitos ilmoittaa vuosittain laskelmiinsa perustuvan Maailman ylikulutuspäivän, joka määrittelee ajankohdan, jolloin ihmiskunnan kulutus ylittää maapallon kyvyn tuottaa uusiutuvia luonnonvaroja ja käsitellä kasvihuonepäästöjä. Maailman uusiutuvat luonnonvarat oli tältä vuodelta kulutettu jo 8.8.2016. Elämme luonnonvarojen osalta loppuvuoden velaksi. Viime vuonna tuo päivä oli 13.8. Päivän ajankohta vain aikaistuu vuosi vuodelta. Tämä on huolestuttava ja kestämätön suunta, johon meillä ei ole varaa.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä