*

Kaikki blogit puheenaiheesta Perusterveydenhuolto

Nyt silmät auki SOTE:n suhteen!

Yksityisten terveyspalveluiden tehtävä on tukea kunnallisia palveluita, mutta ei hallita koko sektoria. Tämä yksityistämisen kiima on yksisuuntainen tie, johon yhteiskunnallamme ei ole varaa.

Nyt silmät auki SOTE:n suhteen!

Yksityisten terveyspalveluiden tehtävä on tukea kunnallisia palveluita, mutta ei hallita koko sektoria. Tämä yksityistämisen kiima on yksisuuntainen tie, johon yhteiskunnallamme ei ole varaa.

Erikoissairaanhoidon tarve lisääntyy maassamme

Reuma ja syöpä lisääntyvät maassamme koko ajan. Perusterveydenhuollossa ei ole tällä hetkellä riittävästi resursseja hoitaa näitä potilaita. Terveyskeskuksista ei löydy riittävää ammatillista osaamista. Lääkäreiden työsuhteet terveyskeskuksissa kestävät usein vain hetken aikaa, potilassuhde katkeaa aivan liian usein, kun lääkäri siirtyy muualle.

Valinnavapus pitää toteuttaa huolella

Sote puhututtaa kotkalaisia melko paljon turuilla ja toreilla. Kunnat antavat parasta aikaa lausuntojaan soteuudistuksen valinnanvapaudesta ja sen ulottamisesta myös peruspalveluiden tasolle. Itse suhtaudun hieman varovasti tällaiseen malliin.

Omat huomioni koskevat valinnanvapauden ristiriitaisuutta sen kanssa, että uudistuksella on tarkoitus paitsi vähentää sairastavuutta, parantaa asiakkaan hoitoonpääsyä, säästää erikoissairaanhoidon kustannuksissa, myös parantaa potilastiedon siirtymistä asiakkaan mukana.

Sote-uudistus markkinoidaan kansalle valinnanvapaudella!

Mielestäni on erikoista, että valinnanvapauden voimalla soteuudistukselle yritetään saada laajaa kannatusta kansan piirissä. Valinnanvapaus ulkoistaa hoidon paremmuuden arvioinnin potilaalle ja tämä ei ole oikein. Kriteerit pitää olla yhtenevät. 

 

Valinnanvapaudesta vielä lisää kritiikkiä!

 

1. Minä mitään valinnanvapautta kaipaa, vaan kaipaan toimivaa perusterveydenhuoltoa kahden pikkupojan isänä!

 

Ovatko sote-uudistuksen tavoitteet unohtuneet?

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamista tarvitaan. On hyvä, että monessa sairaanhoitopiirissä uudistustyö on omaehtoisesti jo hyvässä vauhdissa ja oikeilla askelmerkeillä. Samalla maan hallitus rakentaa omaa malliaan valtakunnallisen sote-uudistuksen läpiviemiseksi. Pohjaehdoiksi uudistukselle hallitus on asettanut 18 maakuntaa sekä nyt viimeiseksi laajan valinnanvapauden periaatteen, jonka toteuttamiseksi koko sote-sektori ajettaisiin yritysmaailman muottiin aina palveluja tuottavia kansalaisjärjestöjä myöten.

Kouluterveydenhuolto on tuotava lähelle lasta

Osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on varmistettava koulu- ja opiskeluterveydenhuollon laadukas ja yhdenvertaisuuden takaava toiminta. Perusterveydenhuoltoon suunniteltu valinnanvapaus ei sellaisenaan sovi kouluterveydenhuoltoon. Siihen on etsittävä erillisratkaisut, aivan kuten opiskeluterveydenhuoltoonkin. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) toiminta on laajennettava koskemaan kaikkia korkeakouluopiskelijoita. Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten terveys- ja oppilashuoltopalveluiden saatavuus on turvattava.

Saksa vai niskalenkki ?

Talsa kertoo, että „Terveyspalveluja tarjoavaan Pihlajalinnaan kuuluva Dextra ja vakuutusyhtiö Fennia aloittavat yhteistyön. Sen mukaan Dextra tuottaa terveydenhuoltopalveluja Fennian asiakkaille. „ (1)

 

Samalla julkista terveydenhuoltoa puretaan ja siirretään yritysten kautta työntekijöiden maksettavaksi. Tätä on tehty hiljalleen jo 90-luvulta Suomessa silloisen „Euroopan sairaanmiehen“ Saksan perässä. Oheinen video kertoo Saksan entisen terveysministerin Horst Seehoferin sanoin miten tämä Saksassa meni. Tekstit asetuksista.

 

Ihana kamala terveydenhuolto

- Minua on jäänyt vaivaamaan tämä terveydenhuoltoasia, Juha Sipilä totesi. - Hallitusneuvotteluissa sovimme, että perusterveydenhuolto siirretään kokonaan yksityisen sektorin toteutettavaksi kuntien vastuulla niin, että kunnat esimerkiksi vuokraavat terveyskeskuksistaan huoneita yksityisille toimijoilla ja nämä siellä kilpailevat potilaista, joiden hoidon Kela korvaa palveluseteleillä. Kuulostaa simppeliltä, mutta miten tämä käytännössä saadaan toteutettua?

Paha seuraa potilasta

…jos raha seuraa potilasta? 27.1 Ajankohtainen Kakkonen -ohjelma esitteli Ruotsin mallia, jossa potilas saa valita terveysasemansa vapaasti yksityisen ja julkisen välillä. Kokoomus on ilmoittanut kannattavansa tätä mallia ”potilaan valinnanvapauden” vuoksi. On hyvä huomata, että Ruotsissakin tämä malli on aiheuttanut sen, että paikoin Ruotsissa on 75% terveysasemista ovat yksityisiä.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä