Kaikki blogit puheenaiheesta Ympäristönsuojelulainsäädäntö

Sellutehtaita nousee kuin sieniä sateella: vesi- ja ympäristöluvat kunnossa?

 

yes "Oikeuskansleri korosti viikon takaisessa 10.6.2019 päätöksessään hallinnon neuvontavelvollisuutta

Diaarinumero: OKV/6/50/2018 Antopäivä: 10.6.2019 Ratkaisija: Oikeuskansleri

HEI, NYT ME YVA-TAAN! Tunnelit, kaivokset, tuulimyllyt, polttolaitokset ...

 

Kuvitettu YVA-opas 2018, Kimmo Jalava, Itä-Suomen yliopisto:

Tässä yleistajuisessa oppaassa kerrotaan asiat, jotka jokaisen olisi hyvä tietää YVA:sta ja selitetään, kuinka lainsäädäntö ohjaa arviointia.

Näinkö meillä sorvataan kaivoslaki Heinäveden kaivokselle sopivaksi jälkeenpäin?

 

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaivoslain 32 ja 34 §:n muuttamisesta (Hallituksen esitys HE 293/2018 vp)

"ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kaivoslakia siten, että Natura 2000 -arviointi ja ympäristövaikutusten arviointiselostus voitaisiin malminetsintä-, kaivos- ja kullanhuuhdontalupaa haettaessa toimittaa etuoikeutta menettämättä vasta lupahakemuksen jättämisen jälkeen." - - (jatkuu alla)

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/H...

Laillisuusvalvonnan jatkuva rapauttaminen voi lisätä rakenteellista korruptiota

Monet Sipilän hallituksen toimet ja suunnitelmat edistävät rakenteellisen korruption mahdollisuutta, sillä ns sujuvoittamisen yhteydessä valvonta jätetään usein huonosti järjestetyksi ja ympäristönsuojelulainsäädännön yhteydessä oltaisiin jopa poistamassa kokonaan. Vaikkapa Kela on viritetty huippuunsa valvomaan tukiensaajien mahdollisia väärinkäytöksiä, mutta yritysten ja poliitikkojen toiminnan laillisuusvalvonta onkin aivan toista.

Kadonnutta luonnonsuojelualuetta etsimässä

Lounais-Suomen ympäristökeskus on 25.4.2005 antamallaan päätöksellä LOS-2005-L-149-251 perustanut luonnonsuojelualueen. Ympäristökeskuksen antama päätös kieltää muun muassa ojien kaivamisen, ruoppaamisen, vesien perkaamisen ja patoamisen. Olemassa olevien ojien, laitureiden, uimapaikkojen ja veneväylien käyttäminen on sallittua edellyttäen, että esimerkiksi ruoppausmassat sijoitetaan luonnonsuojelualueen ja vesialueen ulkopuolelle riittävän kauas valuma-alueelta.

Uusi ympäristönsuojelulaki

Viime viikolla eduskunnassa aloitettiin käsittely uudesta ympäristönsuojelulaista. Kyse ei ole mistään osittaisuudistuksesta, vaan koko laki on tarkoitus säätää uudelleen.

Edellinen ympäristönsuojelulaki on vuodelta 2000, eli ei kovin vanha, muuta kuitenkin esitystä uudeksi ympäristönsuojelulaiksi on valmisteltu pitkään. Hyvä niin, mutta minusta tuntuu, että sitä olisi tullut valmistella vielä vähän lisääkin. 

Suomessa ympäristörikoksista pääsee kuin koira veräjästä!

Parinkymmenen vuoden kokemuksella ympäristöalalta voin todeta, että Suomessa ympäristölainsäädännön noudattamatta jättämisestä vain harvoin seuraa mitään. Yksi ongelma tietysti on ympäristövalvonnan puutteellisuus vähäisten resurssien vuoksi. Valvonnan tai aktiivisten kansalaisten ansiosta ympäristölainsäädännön vastainen toiminta sentään joskus johtaa tutkintapyyntöön poliisille. Yleensä kesää todella kauan ennen kuin poliisi alkaa tutkia asiaa. Yleensä niin kauan, että se ympäristörikkomuksesta tuomitsemiseksi onkin jo liian myöhäistä.

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä