Matkustus http://ollimarkkanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/taxonomy/term/151061/all Sun, 30 Jul 2017 17:20:52 +0300 fi Fysiikan ja yhteiskunnan lait http://samipkanerva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240682-fysiikan-ja-yhteiskunnan-lait <p>Päätin, etten lomalla ajattele tekniikkaa enkä politiikkaa, mutta aika hankalaksi se osoittautui. Fysiikan lakeja ei voi vältellä, kun etelänmatkalla ihmettelee aaltojen syömää rantakalliota, helteellä höyryävää jäätelöä tai auringonlaskun väriskaalaa. Tuulivoimalat ja aurinkokeräimet herättelevät jo työperäisiä ajatuksia ja vähän yhteiskunnallisiakin. Etelässä juomarahakulttuuri kukoistaa edelleen, mutta turistikaupassa saa nykyään maksaa kortilla ja ostokset lyödään joka paikassa kassaan.</p> <p>Kotimaassa luonnonlait ovat samat, vaikka auringonlaskujen sijasta on lähinnä saanut ihailla sateenkaaria. Ihmisten lait tulevat mieleen katsellessa perintöverojen vuoksi hakattua metsää tai kahviloiden pursuilevia astianpalautuskärryjä. Valinnanvapaus toteutuu yksityisellä lääkäriasemalla ja naapuritalon huoltoyhtiön kesäduunareita saa jälleen kerran ohjeistaa olemaan runnomatta meidän pihan istutuksia.</p> <p>Juomarahat olen aiemmin liittänyt harmaaseen talouteen, mutta asiaa voisi katsoa toiseltakin kantilta. Kyseessähän on pienituloisille myönnetty verovapaa palkanosa, jonka suuruus riippuu työn jäljestä. Eräänlainen tulospalkkio, joka poikkeuksellisesti maksetaan suorittavalle portaalle verottomana. Kun juomarahat siirretään asiakkaalta korkeampien hintojen kautta työnantajan maksettavaksi, lopputuloksena on vähemmän työpaikkoja ja huonompaa palvelua ilman merkittävää verokertymän kasvua.</p> <p>En erityisesti suosittele ylenpalttista matkustelua kenellekään enkä oikeastaan pidä siitä itsekään. On kuitenkin hyödyllistä joskus nähdä toisenlaista elämää ja lainsäädäntöä. Erityisen avartavaa on oivaltaa, että hyvin erilaisissakin yhteiskunnissa ihmiset voivat olla elämäänsä tyytyväisiä ja myös matalamman kansantulon valtioissa ostovoima ja käytännön elintaso voivat olla yllättävän hyviä. Samalla herää pohtimaan, kuinka hyvin lainsäädännön tavoitteet toteutuvat ja mihin suuntaan korjausliikettä tarvittaisiin.</p> <p>Fysiikan lait ovat siitä mukavia, että ne ovat pysyviä ja niitä on pakko noudattaa. Kaiken lisäksi ne toteuttavat kaiken aina järkevimmällä ja tehokkaimmalla tavalla. Toisaalta niiden kanssa pelaaminen on joskus ikävää juuri samoista syistä &ndash; aivan kuten shakin pelaaminen tietokonetta vastaan päättyy ennemmin tai myöhemmin nöyrtymiseen vahvemman edessä. Luonnonlait ovat ärsyttävän täydellisiä eikä niissä ole mitään korjattavaa.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Päätin, etten lomalla ajattele tekniikkaa enkä politiikkaa, mutta aika hankalaksi se osoittautui. Fysiikan lakeja ei voi vältellä, kun etelänmatkalla ihmettelee aaltojen syömää rantakalliota, helteellä höyryävää jäätelöä tai auringonlaskun väriskaalaa. Tuulivoimalat ja aurinkokeräimet herättelevät jo työperäisiä ajatuksia ja vähän yhteiskunnallisiakin. Etelässä juomarahakulttuuri kukoistaa edelleen, mutta turistikaupassa saa nykyään maksaa kortilla ja ostokset lyödään joka paikassa kassaan.

Kotimaassa luonnonlait ovat samat, vaikka auringonlaskujen sijasta on lähinnä saanut ihailla sateenkaaria. Ihmisten lait tulevat mieleen katsellessa perintöverojen vuoksi hakattua metsää tai kahviloiden pursuilevia astianpalautuskärryjä. Valinnanvapaus toteutuu yksityisellä lääkäriasemalla ja naapuritalon huoltoyhtiön kesäduunareita saa jälleen kerran ohjeistaa olemaan runnomatta meidän pihan istutuksia.

Juomarahat olen aiemmin liittänyt harmaaseen talouteen, mutta asiaa voisi katsoa toiseltakin kantilta. Kyseessähän on pienituloisille myönnetty verovapaa palkanosa, jonka suuruus riippuu työn jäljestä. Eräänlainen tulospalkkio, joka poikkeuksellisesti maksetaan suorittavalle portaalle verottomana. Kun juomarahat siirretään asiakkaalta korkeampien hintojen kautta työnantajan maksettavaksi, lopputuloksena on vähemmän työpaikkoja ja huonompaa palvelua ilman merkittävää verokertymän kasvua.

En erityisesti suosittele ylenpalttista matkustelua kenellekään enkä oikeastaan pidä siitä itsekään. On kuitenkin hyödyllistä joskus nähdä toisenlaista elämää ja lainsäädäntöä. Erityisen avartavaa on oivaltaa, että hyvin erilaisissakin yhteiskunnissa ihmiset voivat olla elämäänsä tyytyväisiä ja myös matalamman kansantulon valtioissa ostovoima ja käytännön elintaso voivat olla yllättävän hyviä. Samalla herää pohtimaan, kuinka hyvin lainsäädännön tavoitteet toteutuvat ja mihin suuntaan korjausliikettä tarvittaisiin.

Fysiikan lait ovat siitä mukavia, että ne ovat pysyviä ja niitä on pakko noudattaa. Kaiken lisäksi ne toteuttavat kaiken aina järkevimmällä ja tehokkaimmalla tavalla. Toisaalta niiden kanssa pelaaminen on joskus ikävää juuri samoista syistä – aivan kuten shakin pelaaminen tietokonetta vastaan päättyy ennemmin tai myöhemmin nöyrtymiseen vahvemman edessä. Luonnonlait ovat ärsyttävän täydellisiä eikä niissä ole mitään korjattavaa.

]]>
2 http://samipkanerva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240682-fysiikan-ja-yhteiskunnan-lait#comments Ansioverotus Kansallinen lainsäädäntö Matkustus Sun, 30 Jul 2017 14:20:52 +0000 Sami Kanerva http://samipkanerva.puheenvuoro.uusisuomi.fi/240682-fysiikan-ja-yhteiskunnan-lait
Lennon myöhästyminen ja vakiokorvauksen maksaminen http://petterilehtonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/224791-lennon-myohastyminen-ja-vakiokorvauksen-maksaminen <p><strong>Lennon myöhästyminen ja vakiokorvauksen maksaminen</strong></p><p>Lentomatkustajien oikeuksista annettu asetus ja sen tulkinta ovat teettäneet paljon työtä melkein siitä lähtien kun asetus&nbsp;<a href="http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:439cd3a7-fd3c-4da7-8bf4-b0f60600c1d6.0006.02/DOC_1&amp;format=PDF" target="_blank">261/2004</a>&nbsp;astui voimaan vuonna 2005. Jo asetuksen alkuajoista on ollut varsin vahvasti havaittavissa, etteivät lentoyhtiöt ole halukkaita vakiokorvausta maksamaan eikä asetuksen täytäntöönpano jäsenmaissakaan ole ollut kovin helppoa. Koska tilanteet ovat usein lentoyhtiö vastaan yksityinen henkilö, on kaiken aikaan ollut havaittavissa, lentoyhtiöiden puolelta, pieni kiusan tekemisen meininki. Tällä tarkoitan sitä, että varsin usein oikeuksiinsa pääseminen vaatii, jonkin oikeusturvakeinon käyttämistä, on se sitten kuluttajariitalautakunta tai käräjäoikeus, jotta vakiokorvaus maksetaan.</p><p>Keskityn tässä artikkelissa lennon myöhästymisestä maksettavaan vakiokorvaukseen, vaikka itse asetuksessa säädetään myös muista lentoliikenteen ongelmatilanteista. Näistä kirjoitan sitten seuraavissa artikkeleissa.</p><p><strong>Oikeustapaukset ja niiden vaikutus asetuksen tulkintaan</strong></p><p>Koska kyseessä on asetus, ei sitä implementoida, vaan se on suoraan sovellettavaa oikeutta. Näin ollen keskityn tässä EU-tuomioistuimen ratkaisuihin, jotka ovat muokanneet viimeisen reilun viiden vuoden aikana tulkintaa vakiokorvauksen maksamisesta lennon myöhästyessä. Nämä tapaukset ovat&nbsp;<a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=73223&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FI&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1659150" target="_blank">C-549/07 &ndash; Wallentin-Hermann</a>,&nbsp;<a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=73855&amp;mode=req&amp;pageIndex=1&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;text=&amp;doclang=FI&amp;cid=1659272" target="_blank">C-432/07 &ndash; Sturgeon</a>,&nbsp;<a href="http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&amp;docid=82052&amp;pageIndex=0&amp;doclang=FI&amp;mode=lst&amp;dir=&amp;occ=first&amp;part=1&amp;cid=1717813" target="_blank">C-294/10 &ndash;&nbsp;Eglītis ja Ratnieks</a>&nbsp;ja&nbsp;<a href="http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CO0394&amp;from=EN" target="_blank">C-394/14 &ndash; Siewert</a>. Tapaukset voidaan oikeastaan jakaa siten, että ensimmäisessä tulkittiin poikkeuksellisia olosuhteita, toisessa taas sitä voiko myöhästymisiin soveltaa vakiokorvauksia, kolmannessa poikkeuksellisten olosuhteiden välttämistä ja neljännessä poikkeuksellisia olosuhteita laajemmin käsitettynä. Käsittelen tässä ainoastaan ensimmäistä ja viimeistä, koska toisessa tapauksessa, vaikka se erittäin tärkeä onkin, on kyse siitä voidaanko myöhästymisiin soveltaa vakiokorvausta. Kolmannessa taas käsitellään noita poikkeuksellisten olosuhteiden välttämistä, joka sinänsä on itsessään jo artikkelin arvoinen.</p><p><strong>C-549/07 &ndash; Wallentin-Hermann</strong></p><p>Tapauksessa haettiin siis tulkintaa poikkeuksellisiin olosuhteisiin. &nbsp;Tapauksessa linjattiin se, että korvauksen maksaminen lennon myöhästymisessä sekä peruuttamisessa, on pääsääntö ja ainoastaan poikkeustapauksessa lentoyhtiö voi vapautua korvauksen maksamisesta. Ratkaisussa myös linjattiin se tärkeä pääsääntö, että poikkeuksellinen olosuhde ei voi koskaan liittyä lentoliikenteen tavanomaisen toiminnan harjoittamiseen. Ainostaan sellaisessa tilanteessa, jossa tapahtuma ei liity lentoliikenteen harjoittajan tavanomaisen toiminnan harjoittamiseen, voi lentoyhtiö vedota poikkeukselliseen olosuhteeseen jos tapahtuma ei ole lentoyhtiön tosiasiallisesti hallittavissa.</p><p>Ratkaisun kohdassa&nbsp;26 todetaan:</p><p>&rdquo;Ei kuitenkaan voida sulkea pois, että tekniset viat ovat tällaisia poikkeuksellisia olosuhteita, jos ne johtuvat tapahtumista, jotka eivät liity asianomaisen lentoliikenteen harjoittajan tavanomaiseen toiminnan harjoittamiseen eivätkä ole tämän tosiasiallisesti hallittavissa. Näin on esimerkiksi tilanteessa, jossa asianomaisen lentoliikenteen harjoittajan kaluston muodostavien lentokoneiden valmistaja tai toimivaltainen viranomainen ilmoittaa, että jo käytössä olevissa lentokoneissa on piilevä valmistusvirhe, joka vaikuttaa lentoturvallisuuteen. Samoin on sellaisten vahinkojen osalta, jotka johtuvat lentokoneisiin kohdistuneesta sabotaasista tai terroriteosta.&rdquo;</p><p>Tämän lisäksi tapauksessa on käsitelty myös se tärkeä asia eli, koska lentoyhtiö voi kieltäytyä korvauksesta, kun kyseessä on poikkeuksellinen olosuhde. Vaikka lentoyhtiön kohtaa tällaisen erittäin harvinaisen poikkeuksellisen olosuhteen, voi se kieltäytyä korvauksen maksamisesta jos lentoyhtiö voi osoittaa, ettei poikkeuksellista olosuhdetta olisi missään tapauksessa voitu välttää tilanteeseen soveltuvilla toimenpiteillä.</p><p>Ratkaisun kohdassa 40 todetaan:</p><p>&rdquo;Tästä seuraa, että koska kaikki poikkeukselliset olosuhteet eivät vapauta vastuusta, on sen, joka aikoo vedota niihin, osoitettava lisäksi, että niitä ei olisi missään tapauksessa voitu välttää tilanteeseen soveltuvilla toimenpiteillä, toisin sanoen sellaisilla, jotka poikkeuksellisten olosuhteiden ilmetessä ovat erityisesti asianomaisen lentoliikenteen harjoittajan kannalta teknisesti ja taloudellisesti siedettävissä olevien edellytysten mukaisia.&rdquo;</p><p>Näin ollen jo vuonna 2008 tehdyn päätöksen mukaan kaikki lentoliikenteen harjoittajan tavanomaisessa toiminnassa tapahtuneet tekniset virheet, eivät oikeuttaneet lentoyhtiötä kieltäytymään korvauksen maksamisesta. Lennon myöhästyminen teknisen vian seurauksena on seikka, jonka perusteella matkustaja on siis lähes aina oikeutettu vakiokorvaukseen.</p><p><strong>C-394/14 &ndash; Siewert</strong></p><p>Tässä vuonna 2014 annetussa tapauksessa poikkeuksellisia olosuhteita tulkittiin vielä selvemmin matkustajan hyväksi. Kyseessä oli tapaus, jossa porrasauto törmäsi lentokoneen siipeen, aiheuttaen niin suuren vahingon, ettei lentokonetta voinut enää käyttää. Tapaus siis kietoutuu tuohon vuonna 2008 annettuun ratkaisuun läheisesti. Tapauksessa tuli tulkittavaksi, onko porrasauton lentokoneeseen törmääminen sellainen poikkeuksellinen olosuhde, että se vapauttaisi lentoyhtiön korvausvastuusta.</p><p>Ratkaisun kohdassa 19 todetaan:</p><p>&rdquo;Teknisestä viasta, joka johtuu siitä, että lentoaseman porrasajoneuvo törmäsi lentokoneeseen, on todettava, että tällaisia porrasajoneuvoja tai kulkusiltoja on välttämättä käytettävä matkustajalentoliikenteessä, koska niiden avulla matkustajat voivat nousta koneeseen ja poistua sieltä, minkä johdosta lentoliikenteen harjoittavat kohtaavat säännöllisesti tällaisten porrasajoneuvojen käytöstä johtuvia tilanteita. Näin ollen lentokoneen ja tällaisen porrasajoneuvon yhteentörmäystä on pidettävä lentoliikenteen harjoittajan tavanomaiseen toiminnan harjoittamiseen liittyvänä tapahtumana. Ei myöskään ole viitteitä siitä, että lentokoneen, jolla oli tarkoitus toteuttaa riidanalainen lento, vahingot johtuivat lentoaseman tavanomaisiin palveluihin nähden ulkoisesta tapahtumasta, kuten sabotaasista tai terroriteosta.&rdquo;</p><p>Voidaan siis todeta, että lentoyhtiö on velvollinen vuoden 2014 jälkeen korvaamaan lennon myöhästymisestä vakiokorvauksen lähestulkoon kaikissa tapauksissa. Edellä mainitusta tapauksesta korvausvastuu olisi puuttunut silloin jos lentoyhtiö olisi kyennyt näyttämään porrasauton törmäyksen tahalliseksi teoksi, jonka tarkoituksena oli vahingoittaa lentokonetta.</p><p><strong>Koska on siis oikeus vakiokorvaukseen jos lento myöhästyy?</strong></p><p>Lähtökohta on, että jos asetuksessa mainitut tuntirajat täyttyvät, matkustaja on oikeutettu korvaukseen lennon myöhästymisestä. Jos kyseessä on lakko, konetyyppiin liittyvä valmistusvirhe tai tahallinen vahingoittamistarkoituksessa tehty teko, mikä&nbsp;estää lennon ajoissa saapumisen, voi lentoyhtiö kieltäytyä maksamasta. Lennon myöhästyminen voi myös mahdollisesti aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden. Vakiokorvauksen lisäksi matkustajalla on siis jossain tapauksissa myös mahdollisuus hakea korvausta aiheutuneesta vahingosta. Usein tilanne on kuitenkin sellainen, että vakiokorvaus itsessään kattaa syntyneen vahingon eikä lisäkorvaukseen näin ollen ole oikeutta.</p><p><em>Tämä kirjoitus on julkaistu 15.3.2016 <a href="https://lakilehtonen.fi">Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n sivuilla</a></em></p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Lennon myöhästyminen ja vakiokorvauksen maksaminen

Lentomatkustajien oikeuksista annettu asetus ja sen tulkinta ovat teettäneet paljon työtä melkein siitä lähtien kun asetus 261/2004 astui voimaan vuonna 2005. Jo asetuksen alkuajoista on ollut varsin vahvasti havaittavissa, etteivät lentoyhtiöt ole halukkaita vakiokorvausta maksamaan eikä asetuksen täytäntöönpano jäsenmaissakaan ole ollut kovin helppoa. Koska tilanteet ovat usein lentoyhtiö vastaan yksityinen henkilö, on kaiken aikaan ollut havaittavissa, lentoyhtiöiden puolelta, pieni kiusan tekemisen meininki. Tällä tarkoitan sitä, että varsin usein oikeuksiinsa pääseminen vaatii, jonkin oikeusturvakeinon käyttämistä, on se sitten kuluttajariitalautakunta tai käräjäoikeus, jotta vakiokorvaus maksetaan.

Keskityn tässä artikkelissa lennon myöhästymisestä maksettavaan vakiokorvaukseen, vaikka itse asetuksessa säädetään myös muista lentoliikenteen ongelmatilanteista. Näistä kirjoitan sitten seuraavissa artikkeleissa.

Oikeustapaukset ja niiden vaikutus asetuksen tulkintaan

Koska kyseessä on asetus, ei sitä implementoida, vaan se on suoraan sovellettavaa oikeutta. Näin ollen keskityn tässä EU-tuomioistuimen ratkaisuihin, jotka ovat muokanneet viimeisen reilun viiden vuoden aikana tulkintaa vakiokorvauksen maksamisesta lennon myöhästyessä. Nämä tapaukset ovat C-549/07 – Wallentin-HermannC-432/07 – SturgeonC-294/10 – Eglītis ja Ratnieks ja C-394/14 – Siewert. Tapaukset voidaan oikeastaan jakaa siten, että ensimmäisessä tulkittiin poikkeuksellisia olosuhteita, toisessa taas sitä voiko myöhästymisiin soveltaa vakiokorvauksia, kolmannessa poikkeuksellisten olosuhteiden välttämistä ja neljännessä poikkeuksellisia olosuhteita laajemmin käsitettynä. Käsittelen tässä ainoastaan ensimmäistä ja viimeistä, koska toisessa tapauksessa, vaikka se erittäin tärkeä onkin, on kyse siitä voidaanko myöhästymisiin soveltaa vakiokorvausta. Kolmannessa taas käsitellään noita poikkeuksellisten olosuhteiden välttämistä, joka sinänsä on itsessään jo artikkelin arvoinen.

C-549/07 – Wallentin-Hermann

Tapauksessa haettiin siis tulkintaa poikkeuksellisiin olosuhteisiin.  Tapauksessa linjattiin se, että korvauksen maksaminen lennon myöhästymisessä sekä peruuttamisessa, on pääsääntö ja ainoastaan poikkeustapauksessa lentoyhtiö voi vapautua korvauksen maksamisesta. Ratkaisussa myös linjattiin se tärkeä pääsääntö, että poikkeuksellinen olosuhde ei voi koskaan liittyä lentoliikenteen tavanomaisen toiminnan harjoittamiseen. Ainostaan sellaisessa tilanteessa, jossa tapahtuma ei liity lentoliikenteen harjoittajan tavanomaisen toiminnan harjoittamiseen, voi lentoyhtiö vedota poikkeukselliseen olosuhteeseen jos tapahtuma ei ole lentoyhtiön tosiasiallisesti hallittavissa.

Ratkaisun kohdassa 26 todetaan:

”Ei kuitenkaan voida sulkea pois, että tekniset viat ovat tällaisia poikkeuksellisia olosuhteita, jos ne johtuvat tapahtumista, jotka eivät liity asianomaisen lentoliikenteen harjoittajan tavanomaiseen toiminnan harjoittamiseen eivätkä ole tämän tosiasiallisesti hallittavissa. Näin on esimerkiksi tilanteessa, jossa asianomaisen lentoliikenteen harjoittajan kaluston muodostavien lentokoneiden valmistaja tai toimivaltainen viranomainen ilmoittaa, että jo käytössä olevissa lentokoneissa on piilevä valmistusvirhe, joka vaikuttaa lentoturvallisuuteen. Samoin on sellaisten vahinkojen osalta, jotka johtuvat lentokoneisiin kohdistuneesta sabotaasista tai terroriteosta.”

Tämän lisäksi tapauksessa on käsitelty myös se tärkeä asia eli, koska lentoyhtiö voi kieltäytyä korvauksesta, kun kyseessä on poikkeuksellinen olosuhde. Vaikka lentoyhtiön kohtaa tällaisen erittäin harvinaisen poikkeuksellisen olosuhteen, voi se kieltäytyä korvauksen maksamisesta jos lentoyhtiö voi osoittaa, ettei poikkeuksellista olosuhdetta olisi missään tapauksessa voitu välttää tilanteeseen soveltuvilla toimenpiteillä.

Ratkaisun kohdassa 40 todetaan:

”Tästä seuraa, että koska kaikki poikkeukselliset olosuhteet eivät vapauta vastuusta, on sen, joka aikoo vedota niihin, osoitettava lisäksi, että niitä ei olisi missään tapauksessa voitu välttää tilanteeseen soveltuvilla toimenpiteillä, toisin sanoen sellaisilla, jotka poikkeuksellisten olosuhteiden ilmetessä ovat erityisesti asianomaisen lentoliikenteen harjoittajan kannalta teknisesti ja taloudellisesti siedettävissä olevien edellytysten mukaisia.”

Näin ollen jo vuonna 2008 tehdyn päätöksen mukaan kaikki lentoliikenteen harjoittajan tavanomaisessa toiminnassa tapahtuneet tekniset virheet, eivät oikeuttaneet lentoyhtiötä kieltäytymään korvauksen maksamisesta. Lennon myöhästyminen teknisen vian seurauksena on seikka, jonka perusteella matkustaja on siis lähes aina oikeutettu vakiokorvaukseen.

C-394/14 – Siewert

Tässä vuonna 2014 annetussa tapauksessa poikkeuksellisia olosuhteita tulkittiin vielä selvemmin matkustajan hyväksi. Kyseessä oli tapaus, jossa porrasauto törmäsi lentokoneen siipeen, aiheuttaen niin suuren vahingon, ettei lentokonetta voinut enää käyttää. Tapaus siis kietoutuu tuohon vuonna 2008 annettuun ratkaisuun läheisesti. Tapauksessa tuli tulkittavaksi, onko porrasauton lentokoneeseen törmääminen sellainen poikkeuksellinen olosuhde, että se vapauttaisi lentoyhtiön korvausvastuusta.

Ratkaisun kohdassa 19 todetaan:

”Teknisestä viasta, joka johtuu siitä, että lentoaseman porrasajoneuvo törmäsi lentokoneeseen, on todettava, että tällaisia porrasajoneuvoja tai kulkusiltoja on välttämättä käytettävä matkustajalentoliikenteessä, koska niiden avulla matkustajat voivat nousta koneeseen ja poistua sieltä, minkä johdosta lentoliikenteen harjoittavat kohtaavat säännöllisesti tällaisten porrasajoneuvojen käytöstä johtuvia tilanteita. Näin ollen lentokoneen ja tällaisen porrasajoneuvon yhteentörmäystä on pidettävä lentoliikenteen harjoittajan tavanomaiseen toiminnan harjoittamiseen liittyvänä tapahtumana. Ei myöskään ole viitteitä siitä, että lentokoneen, jolla oli tarkoitus toteuttaa riidanalainen lento, vahingot johtuivat lentoaseman tavanomaisiin palveluihin nähden ulkoisesta tapahtumasta, kuten sabotaasista tai terroriteosta.”

Voidaan siis todeta, että lentoyhtiö on velvollinen vuoden 2014 jälkeen korvaamaan lennon myöhästymisestä vakiokorvauksen lähestulkoon kaikissa tapauksissa. Edellä mainitusta tapauksesta korvausvastuu olisi puuttunut silloin jos lentoyhtiö olisi kyennyt näyttämään porrasauton törmäyksen tahalliseksi teoksi, jonka tarkoituksena oli vahingoittaa lentokonetta.

Koska on siis oikeus vakiokorvaukseen jos lento myöhästyy?

Lähtökohta on, että jos asetuksessa mainitut tuntirajat täyttyvät, matkustaja on oikeutettu korvaukseen lennon myöhästymisestä. Jos kyseessä on lakko, konetyyppiin liittyvä valmistusvirhe tai tahallinen vahingoittamistarkoituksessa tehty teko, mikä estää lennon ajoissa saapumisen, voi lentoyhtiö kieltäytyä maksamasta. Lennon myöhästyminen voi myös mahdollisesti aiheuttaa vahingonkorvausvelvollisuuden. Vakiokorvauksen lisäksi matkustajalla on siis jossain tapauksissa myös mahdollisuus hakea korvausta aiheutuneesta vahingosta. Usein tilanne on kuitenkin sellainen, että vakiokorvaus itsessään kattaa syntyneen vahingon eikä lisäkorvaukseen näin ollen ole oikeutta.

Tämä kirjoitus on julkaistu 15.3.2016 Lakiasiaintoimisto Lehtonen Oy:n sivuilla

]]>
0 http://petterilehtonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/224791-lennon-myohastyminen-ja-vakiokorvauksen-maksaminen#comments Asetus lentomatkustajien oikeuksista Lentomatkustus Matkustus Vakiokorvaus Fri, 21 Oct 2016 14:44:18 +0000 Petteri Lehtonen http://petterilehtonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/224791-lennon-myohastyminen-ja-vakiokorvauksen-maksaminen
Korpeimme kuiskintaa ja mietteitä maailmalta http://pulkka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219908-korpeimme-kuiskintaa-ja-mietteita-maailmalta <p>Heinäkuussa valtaosa kansasta on lomalla ja toimistojen käytävillä kaikuvat vain yksittäiset askeleet. Itse menin ja käytin lomani jo suven korvilla touko-kesäkuussa, kun reissasin Islannista Intiaan.</p><p>Ehdin käydä ihastumassa Islantiin ennen Euroopan yli pyyhkäissyttä jalkapallohuumaa. 2500 kilometriä maastoautolla saarta ympäri ajellen maasta sai hyvän kuvan. Paikoitellen Islannin päätien päällyste vaihtui soraksi, vaikka valtaosa tiestä olikin kelvollisella asfaltilla päällystetty. Vaikea olisi nykyään kuvitella, että vaikkapa Iisalmen ja Kajaanin välissä olisi soralla 20 kilometrin pätkä Sukevan molemmin puolin.</p><p>Juuri loppuneiden jalkapallon EM-kisojen myötä islantilainen mentaliteetti ja usko omaan tekemiseen ovat tulleet myös muun maailman tietoon, ja parin viikon kokemukseni maasta vahvistaa tätä kuvaa. Terve usko omaan tekemiseen ja mahdollisuuksiin on sellainen asia, jonka toivon jääneen rinkkani pohjalle matkamuistoksi. Liian usein totean itsekin, kuinka ankeita aikoja elämme talouskurimuksen ja hallituksen leikkauspolitiikan lyödessä lyötyä.</p><p>Edellisen kolumnini kirjoitin Intiassa, minne suuntasin siellä vaihdossa olevan kaverini luokse. Intiassa matkustin junalla maan monsuunisateiden pieksämää länsirannikkoa pitkin ihmetellen täydellistä vastakohtaa pohjoismaiselle elämänrytmille ja järjestelmälle. Kokemuksille voisi omistaa vaikka yhden kolumnisarjan, jonka voisi aloittaa vaikka intialaisten suuresta rakkaudesta kaiken maailman höpöhöpö-byrokratiaa ja lippulappusia kohtaan. Lopettaa tämän sarjan voisi vaikka intialaisten teiden kunnossapitoon tai pikemminkin sen olemattomuuteen. Kotoisasta siltarumpupolitiikasta, jossa rahaa ohjataan kotiin päin, ei merkkejä juuri näkynyt. Onkohan tämä sitten hyvä vai huono asia?</p><p>Vaikka matkailu ulkomailla avartaa, ei sovi unohtaa sitä, mitä lähimaastot voivat tarjota. Suomessa osataan tunnetusti siltarumpupolitiikka ja toisaalta sen puute näkyy syrjemmässä ajettaessa, kuten huomasin kalareissulla Kuhmossa. Kainuun syrjäiset tiet voittavat kyllä intialaiset kärripolut, vaikka niiden kunto ei häävi olekaan. Mitä sitä nyt korpea asfaltoimaan, vaikka kyllähän sekin taidetaan meillä esimerkiksi Lapin Nellimissä, minne uutta asfalttia vedetään 32 kilometriä.</p><p>Ja taas sorrun surkuttelemaan, vaikka viikonlopun muistot Kuhmon ärjyviltä koskilta lämmittävät mieltäni. Teilläkin pääsi kulkemaan vallan normaalilla henkilöautolla. Ainahan asiat voisivat olla paremmin, mutta rinkkaani raottamalla näen taas tulevaisuususkon pilkottavan rähjääntyneiden varusteiden alta. Käännän mielessäni kaihoisan Nälkämaan laulun kertomaan kauniista soista, joita meillä toistaiseksi Suomessa riittää.</p><p>Olkoon kyse konkreettisesta suosta tai suossa tarpomiselta tuntuvasta urakasta, saa siitä enemmän irti, kun terveellä tavalla uskoo tekemiseensä. Jos Suomi-neidosta ei ole viikinkien seuraajaksi, niin kyllä siitä erinäisistä soista nousijaksi on.</p><p>&nbsp;</p><p>* Teksti on julkaistu Iisalmen Sanomissa 15.7.2016.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Heinäkuussa valtaosa kansasta on lomalla ja toimistojen käytävillä kaikuvat vain yksittäiset askeleet. Itse menin ja käytin lomani jo suven korvilla touko-kesäkuussa, kun reissasin Islannista Intiaan.

Ehdin käydä ihastumassa Islantiin ennen Euroopan yli pyyhkäissyttä jalkapallohuumaa. 2500 kilometriä maastoautolla saarta ympäri ajellen maasta sai hyvän kuvan. Paikoitellen Islannin päätien päällyste vaihtui soraksi, vaikka valtaosa tiestä olikin kelvollisella asfaltilla päällystetty. Vaikea olisi nykyään kuvitella, että vaikkapa Iisalmen ja Kajaanin välissä olisi soralla 20 kilometrin pätkä Sukevan molemmin puolin.

Juuri loppuneiden jalkapallon EM-kisojen myötä islantilainen mentaliteetti ja usko omaan tekemiseen ovat tulleet myös muun maailman tietoon, ja parin viikon kokemukseni maasta vahvistaa tätä kuvaa. Terve usko omaan tekemiseen ja mahdollisuuksiin on sellainen asia, jonka toivon jääneen rinkkani pohjalle matkamuistoksi. Liian usein totean itsekin, kuinka ankeita aikoja elämme talouskurimuksen ja hallituksen leikkauspolitiikan lyödessä lyötyä.

Edellisen kolumnini kirjoitin Intiassa, minne suuntasin siellä vaihdossa olevan kaverini luokse. Intiassa matkustin junalla maan monsuunisateiden pieksämää länsirannikkoa pitkin ihmetellen täydellistä vastakohtaa pohjoismaiselle elämänrytmille ja järjestelmälle. Kokemuksille voisi omistaa vaikka yhden kolumnisarjan, jonka voisi aloittaa vaikka intialaisten suuresta rakkaudesta kaiken maailman höpöhöpö-byrokratiaa ja lippulappusia kohtaan. Lopettaa tämän sarjan voisi vaikka intialaisten teiden kunnossapitoon tai pikemminkin sen olemattomuuteen. Kotoisasta siltarumpupolitiikasta, jossa rahaa ohjataan kotiin päin, ei merkkejä juuri näkynyt. Onkohan tämä sitten hyvä vai huono asia?

Vaikka matkailu ulkomailla avartaa, ei sovi unohtaa sitä, mitä lähimaastot voivat tarjota. Suomessa osataan tunnetusti siltarumpupolitiikka ja toisaalta sen puute näkyy syrjemmässä ajettaessa, kuten huomasin kalareissulla Kuhmossa. Kainuun syrjäiset tiet voittavat kyllä intialaiset kärripolut, vaikka niiden kunto ei häävi olekaan. Mitä sitä nyt korpea asfaltoimaan, vaikka kyllähän sekin taidetaan meillä esimerkiksi Lapin Nellimissä, minne uutta asfalttia vedetään 32 kilometriä.

Ja taas sorrun surkuttelemaan, vaikka viikonlopun muistot Kuhmon ärjyviltä koskilta lämmittävät mieltäni. Teilläkin pääsi kulkemaan vallan normaalilla henkilöautolla. Ainahan asiat voisivat olla paremmin, mutta rinkkaani raottamalla näen taas tulevaisuususkon pilkottavan rähjääntyneiden varusteiden alta. Käännän mielessäni kaihoisan Nälkämaan laulun kertomaan kauniista soista, joita meillä toistaiseksi Suomessa riittää.

Olkoon kyse konkreettisesta suosta tai suossa tarpomiselta tuntuvasta urakasta, saa siitä enemmän irti, kun terveellä tavalla uskoo tekemiseensä. Jos Suomi-neidosta ei ole viikinkien seuraajaksi, niin kyllä siitä erinäisistä soista nousijaksi on.

 

* Teksti on julkaistu Iisalmen Sanomissa 15.7.2016.

]]>
0 http://pulkka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219908-korpeimme-kuiskintaa-ja-mietteita-maailmalta#comments Islanti Kainuu Matkustus Siltarumpupolitiikka Teiden kunnossapito Fri, 15 Jul 2016 05:00:00 +0000 Juho Pulkka http://pulkka.puheenvuoro.uusisuomi.fi/219908-korpeimme-kuiskintaa-ja-mietteita-maailmalta
Onko passin näyttämisestä liikaa vaivaa? http://vilhelmjunnila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/206641-onko-passin-nayttamisesta-liikaa-vaivaa <p>Schengen-sopimuksen mukainen vapaa liikkuvuus tarkoittaa käytännössä, että kuka tahansa EU:n sisärajoilla liikkuva henkilö voi tulla ja mennä mielensä mukaan.&nbsp;</p><p>Vapaa liikkuvuus kiteytyy seuraavaan kysymykseen.</p><p>Kuinka suuri vaiva olisi näyttää matkustusasiakirjoja viranomaiselle tai lukulaitteelle, jotta voi todentaa olevansa laillisella asialla ja jatkaa sitten matkaansa?</p><p>Monet puolustavat nykytilaa ihmisoikeuksilla, mutta oikeasti kysymys on enemmän immateriaalisesta unelmasta ja kaipuusta säilyttää raami liittovaltiokehitykselle. En ole koskaan ymmärtänyt perusteluja sille, että tarkoituksella luodaan rikollisuudelle vapaa tila toimia.&nbsp;</p><p>Käytännössä vapaasta liikkuvuudesta hyötyvät rikolliset, terroristit ja laittomat siirtolaiset, koska heidän ei tarvitse muuta kuin järjestää matka ja pistää askelta toisen eteen. Patonki kärähtää, kun ulkorajalla sanotaan #refugeeswelcome ja sisärajoilla toivotetaan #bonvoyage.</p><p>Luomalla laittomalle siirtolaisuudelle laillisia väyliä vapauden nimissä on ongelmia siirretty lähemmäs Eurooppaa. Schengen-sopimuksesta pitää luopua, kuten Saksa on jo väliaikaisesti joutunut tekemään ja Ranska teki viime perjantain jälkeen. Nykytilanteessa afganistanilainen Yussuf voi saapua Kreikkaan turvapaikanhakijana ja jatkaa sieltä Suomeen kenenkään estämättä tai tietämättä hänen liikkeistään. Vastaavasti me, hyvä lukija, emme voi matkustaa hänen kotimaahansa tuosta vain, vaan meidän on hankittava asianmukaiset matkustusasiakirjat.</p><p>Sopii miettiä keiden tarkoitusperiä vapaan liikkuvuuden säädökset hyödyttävät.</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Schengen-sopimuksen mukainen vapaa liikkuvuus tarkoittaa käytännössä, että kuka tahansa EU:n sisärajoilla liikkuva henkilö voi tulla ja mennä mielensä mukaan. 

Vapaa liikkuvuus kiteytyy seuraavaan kysymykseen.

Kuinka suuri vaiva olisi näyttää matkustusasiakirjoja viranomaiselle tai lukulaitteelle, jotta voi todentaa olevansa laillisella asialla ja jatkaa sitten matkaansa?

Monet puolustavat nykytilaa ihmisoikeuksilla, mutta oikeasti kysymys on enemmän immateriaalisesta unelmasta ja kaipuusta säilyttää raami liittovaltiokehitykselle. En ole koskaan ymmärtänyt perusteluja sille, että tarkoituksella luodaan rikollisuudelle vapaa tila toimia. 

Käytännössä vapaasta liikkuvuudesta hyötyvät rikolliset, terroristit ja laittomat siirtolaiset, koska heidän ei tarvitse muuta kuin järjestää matka ja pistää askelta toisen eteen. Patonki kärähtää, kun ulkorajalla sanotaan #refugeeswelcome ja sisärajoilla toivotetaan #bonvoyage.

Luomalla laittomalle siirtolaisuudelle laillisia väyliä vapauden nimissä on ongelmia siirretty lähemmäs Eurooppaa. Schengen-sopimuksesta pitää luopua, kuten Saksa on jo väliaikaisesti joutunut tekemään ja Ranska teki viime perjantain jälkeen. Nykytilanteessa afganistanilainen Yussuf voi saapua Kreikkaan turvapaikanhakijana ja jatkaa sieltä Suomeen kenenkään estämättä tai tietämättä hänen liikkeistään. Vastaavasti me, hyvä lukija, emme voi matkustaa hänen kotimaahansa tuosta vain, vaan meidän on hankittava asianmukaiset matkustusasiakirjat.

Sopii miettiä keiden tarkoitusperiä vapaan liikkuvuuden säädökset hyödyttävät.

]]>
9 http://vilhelmjunnila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/206641-onko-passin-nayttamisesta-liikaa-vaivaa#comments Matkustus Passintarkastus Schengen Schengen-sopimus Vapaa liikkuvuus Mon, 16 Nov 2015 11:24:46 +0000 Vilhelm Junnila http://vilhelmjunnila.puheenvuoro.uusisuomi.fi/206641-onko-passin-nayttamisesta-liikaa-vaivaa
Näin liftataan http://hansi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/197616-nain-liftataan <p>Koska mokasin aikataulujen kanssa, niin turvauduin peukalokyytiin päästäkseni ajoissa Sallaan opettamaan paikallisessa <a href="https://www.youtube.com/watch?v=w4urZ0cc8sM&amp;feature=youtu.be">kesälukiossa</a>. Jos olet laiska läski tai muuten vaan laiska ja haluat kokeilla ensi kuussa uutta liikkumismuotoa, niin tässä sinulle puoliammattilaisliftarin parhaat neuvot.&nbsp;</p><p>Otan miehen näkökulman, koska naisen on yksinkertaisesti helpompi päästä kyytiin. Naiselle sopii melkolailla samat ohjeet, mutta naisen lienee parempi olla astumatta kaikkiin tarjottuihin kyyteihin, erityisesti silloin, jos kuskin ensimmäinen ele on silmänisku ja kielenlipaisu. En tiedä, kannattaako miehenkään nousta sellaiseen kyytiin.</p><p><strong>Määränpään viestittäminen</strong>: Vaikka et tietäisi, minne olet liftaamassa, ota aina kyltti. Kuski luottaa enemmän henkilöön, joka &quot;on menossa jonnekin&quot;, koska sellaisen kädessä on kyltti eikä kirves. Älä tarjoa kyltissäsi seksiä, koska sellainen otetaan tosissaan - niin negatiivisessa kuin positiivisessakin mielessä.</p><p>Kylttiin sitten kirjoitat paikkakunnan nimen, jonne haluaisit päästä.&nbsp;Kuski ottaa tuntemattoman kyytiin helpommin, kun hän tietää pääsevänsä tästä pian eroon.&nbsp;Jos taktisesti kirjoitat lähempänä olevan paikkakunnan nimen, saat kyydin helpommin. Voit myöhemmin kirjoittaa uuden. Käytetyn kyltin voit täydentää herjalla ja jättää kyltin näkyvälle paikalle esimerkiksi näin: &quot;PIHTIPUTAA pihtaa pi***a&quot; - ja se sitten teipillä siwan oveen.</p><p>Jos olet menossa ison kaupungin suuntaan, mutta jäämässä matkan varrella kaupunkia lähellä olevalle pienemmälle kylälle, kirjoita kylttiin tuon kaupungin nimi. Kun saat kyydin, kerrot vain kuskille jääväsi jo 10km ennemmin pienelle paikkakunnalle. Sanot vain, että monet autoilijat eivät vain tunne nimeltä pieniä paikkakuntia, niin siksi kirjoitit kaupungin nimen.</p><p>Voit myös kertoa jonkin valheen, jossa ei ole mitään järkeä ja katsot vaan, että meneekö tuo valhe täydestä vaiko ei. Sitten voit mielessäsi naureskella, jos kuski uskoo, että &quot;en osaa kirjoittaa ja siskoni kirjoitti puolestani tämän kyltin ennen lähtöäni, ja nyt päätinkin jäädä isäni rakastajattaren luokse matkalla&quot;.</p><p>Kirjoita kyltti aina MAHDOLLISIMMAN ISOLLA, jotta jokainen ehtii sen lukea ennen kuin on liian myöhäistä. Älä piirtele kylttiin kukkia, kirkkoveneitä tai muita koristeita, kun ne voivat vaikeuttaa kyltin lukemista.</p><p><strong>Markkiointi</strong>: Ota reppuun muutamat siistit kamppeet. Jos yhdet eivät toimi, voit vaihtaa toisiin. Älä pukeudu sairaanhoitajaksi, koska se voidaan tulkita samalla tavalla kuin kyltissä lukeva seksitarjous - niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä.</p><p>Itselläni oli aluksi puku päällä. Koska puku oli musta ja puvun paita myös, saattoi erityisesti kauempaa näyttää siltä, että olen romaani tai jokin muu kirja, ja toisilla on ennakkoluuloja tällaista ulkonäköä kohtaan. Kun hoksasin tämän ja vaihdoin paidan vihreään, sain kyydin hyvin pian.</p><p>Lisäksi minulla on pitkät hiukset, joten pidän ne nutturalla, jotten näytä kirvestä heiluttavalta saatananpalvojalta. En myöskään hieluta kirvestä, jotten näytä edellämainitulta hahmolta.</p><p>Olen myös toisinaan ollut tilanteessa, jossa joku on jarruttanut, kun tukkani on hulmunnut tuulessa. Kun ovat sitten tulleet kohdalle, onkin painettu kaasua, kun &quot;ei se ollutkaan nainen&quot;.</p><p>Kaljujen kaverien kannattanee pitää sopivaa päähinettä (ei intiaanien sulkapäähinettä) ja ehkä välttää maihareita ja pilottitakkia liftauspukeutumisessaan. Aurinkolasit voi olla mutta vain aurinkoisella ilmalla.</p><p>Hymyily auttaa saamaan kyydin. Tosin jos sataa, niin silloin kannattaa näyttää olevansa surkea ja kylmissään, niin kyydin saa säälistä. Lisäksi vaikka sinulla on kyltti, nosta aina peukalo pystyyn, kun auto lähestyy. Tämä pieni liike osoittaa autoilijalle sen, että olet valinnut haluavasi nousta auton kyytiin riippumatta auton hygieniatasosta, merkistä tai kunnosta. Jos sitten et haluakaan kyytiin, niin voit aina valehdella jotain, tai sanoa suoraan kuskille, että sen auto on paska.</p><p>Mainitulla peukalon liikkeellä on lisäksi psykologinen vaikutus - voidaan verrata vaikkapa katusoittajan tienestiä kadulla paikallaan istuvan kerjäläisen tienestiin.</p><p><strong>Paikan valinta</strong>: Mene aina mahdollisimman selkeästi valmiiksi sille suunnalle, minne haluat kyydin saada. Mitä vähemmän matkalla on mahdollisuuksia kääntyä syrjäteille, sitä velvoittuneempi olo ihmisille tulee, kun eivät pysty itseänsäkään huijaamaan uskomaan, että &quot;nyt ei vaan pysty ottamaan kyytiin, kun ei tässä tiedä, mihin sitä mennään&quot;. Tietysti myös näin mahdollisimman suuri prosentuaalinen määrä ohiajajista on sellaisia, jotka voivat olla menossa samaan määränpäähän kuin sinäkin.</p><p>On tärkeää, että et liftaa paikassa, jossa autot kulkevat kovaa vauhtia. Monet eivät pysähdy siksi, että eivät yksinkertaisesti ehtisi pysähtymään kuin kunnon äkkijarrutuksella. Kovassa vauhdissa ei myöskään kylttiä ehdi lukemaan. Valitse paikka 40-80 km/h alueelta niin, että sinut näkee jo hyvän matkan päästä. Pitkät suorat ovat optimaalisia tähän. Mutkassa liftaaminen on paitsi tehotonta myös vaarallista - saat ehkä vihamiehiä ja sinut hakataan, syystäkin..</p><p>Helpota auton pysähtymistä niin, että takanasi on muutaman kymmenen metrin päässä P-paikka, bussipysäkki tai muu levike, jolle autoilijan on helppo pysähtyä turvallisesti. On hyödyllistä, jos tuolla pysäkillä on selkeästi näkyvä P-kyltti tai linja-autopysäkin kyltti. En suosittele tekemään itse kuitenkaan tuollaisten kylttien jäljennöksiä, koska liikennemerkkejä muistuttavien kylttien pystyttäminen tieden läheisyyteen on rikos.</p><p>Kun saat kyydin, kysy aina alkuun, minne autoilija on menossa, jos olet itse menossa pidemmälle kuin kylttisi osoittaa. Näin voit ehkä päästä kyydissä pidemmällekin. Älä silti väkisin tunge kyytiin, ettei tule vain molemmille inhottava ja pitkä matka. Liftaaminen on suostuttelua hyvällä, ei kiristämistä pahalla. Kuski palkitsee samalla kaavalla kuin nainen.</p><p><strong>Kaveri ja muut kantamukset:</strong>&nbsp;Jos olet jollain tavalla pelottavan näköinen, esimerkiksi isokokoinen, ota kaveriksesi naispuolinen pienikokoinen tai muuten vain kiltin näköinen seuralainen. Älä pue kaveriasi silti muumiasuun kiltteyden toivossa, koska tämä voi oikeastaan olla vielä sinuakin pelottavampi näky.</p><p>Kuskille kyytiläisten keskiarvo on se, mikä määrittelee, uskaltaako kyytiin ottaa.</p><p>Suosittelen, että et kulje ilman matkatavaroita, koska siitä saa ajatuksen, että olet joko päissäsi tai sitten sinulla on kirves lahkeessa. Kuitenkin pienemmällä repulla saa kyydin paremmin kuin isolla rinkalla. Itse tosin tulin Sallaan ison rinkan kanssa, mutta olenkin pro.</p><p>Olen myös huomannut, että jos minulla on kitara mukanani, minua pelätään vähemmän. Muusikoita ei jostain syystä pelätä niin paljon kuin pitkähiuksisia ei-muusikoita.</p><p><strong>Laki ja liikennesäännöt</strong>: Moottoritiellä ei saa liftata, vaikka olisi kuinka pakko. Poliisi ei tykkää. Jos menet liftaamaan ramppiin, niin ole turvallisesti rampissa olevan kaiteen ulkopuolella ja riittävän alussa ramppia, jotta autoilija voi nopeasti pysäyttää rampin alkuun, ja pystyy yhä kiihdyttämään turvallisesti tavoitenopeuteen pysähtymisen jälkeen. Noudata kaikkia liikennesääntöjä ja hyviä käytöstapoja. Eli älä myöskään näytä keskisormea niille jotka eivät sinua ota kyytiin.</p><p><strong>Muuta huomioitavaa</strong>: En suosittele liftaamista, jollet ole valmis keskustelemaan kenen tahansa kanssa ja mistä tahansa. Anopin verhovalinta on myös keskustelunaihe. Saatat joutua olemaan vaihtoehtoisesti myös hiljaa, mikäli kuski ei tunnu olevan halukas juttelemaan. Kaikissa tilanteissa kuskin keskustelunaihe on aina tärkeämpi kuin omasi, joten tarjoa omiasi vasta sitten, kun on sinun vuorosi. Jos valtimosi on puhki, siitä voit kertoa, vaikka kuskilla olisi tärkeä juttu menossa anopin sisustusvalintojen suhteen.</p><p>Jos kuski ajaa ylinopeutta tai on muutoin vaarallinen liikenteessä, sano siitä, koska silloin ainakin voitte vähintään sovinnolla tehdä niin, että jäät pois kyydistä, jossa et halua olla. Jos kuski ei halua pysähtyä, kun pyydät, ala huutaa jotain valitsemaasi vokaalia ja lopeta vasta sitten, kun auto pysähtyy. Jos haluat tehdä lähtemättömän vaikutuksen, lopeta huutaminen vasta sitten, kun kuski on ajanut tiehensä.</p><p>Voit myös ennen autoon astumista kysyä, onko ajotyylinä hurjastelu.&nbsp;</p><p>Liftaamisen periaatteisiin ei kuulu maksaa kyydistä, mutta voit tarjoutua maksamaan osan bensoista varsinkin siinä tapauksessa, jos matka on melko pitkä. Voit myös tarjoutua ajamaan osan matkasta. Jos sinulla ei ole ajokorttia, älä tarjoudu - mutta jos silti tarjoudut, älä kerro kuskille tai jää kiinni poliisille.</p><p>Älä kieltäydy, jos kuski haluaa tarjota kahvin. Sinut on kutsuttu kylään ja vieraille on tapana tarjota syötävää ja juotavaa, jos talon väki niin haluaa tehdä. Jos sinulla on omaa evästä runsaasti, voit itsekin jakaa omastasi. Päihteitä - laillisia tai laittomia - ei kannata kuskille tyrkyttää, eikä sitä seksiä myöskää.</p><p>Turvallista matkaa!</p><p>Hansi</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Koska mokasin aikataulujen kanssa, niin turvauduin peukalokyytiin päästäkseni ajoissa Sallaan opettamaan paikallisessa kesälukiossa. Jos olet laiska läski tai muuten vaan laiska ja haluat kokeilla ensi kuussa uutta liikkumismuotoa, niin tässä sinulle puoliammattilaisliftarin parhaat neuvot. 

Otan miehen näkökulman, koska naisen on yksinkertaisesti helpompi päästä kyytiin. Naiselle sopii melkolailla samat ohjeet, mutta naisen lienee parempi olla astumatta kaikkiin tarjottuihin kyyteihin, erityisesti silloin, jos kuskin ensimmäinen ele on silmänisku ja kielenlipaisu. En tiedä, kannattaako miehenkään nousta sellaiseen kyytiin.

Määränpään viestittäminen: Vaikka et tietäisi, minne olet liftaamassa, ota aina kyltti. Kuski luottaa enemmän henkilöön, joka "on menossa jonnekin", koska sellaisen kädessä on kyltti eikä kirves. Älä tarjoa kyltissäsi seksiä, koska sellainen otetaan tosissaan - niin negatiivisessa kuin positiivisessakin mielessä.

Kylttiin sitten kirjoitat paikkakunnan nimen, jonne haluaisit päästä. Kuski ottaa tuntemattoman kyytiin helpommin, kun hän tietää pääsevänsä tästä pian eroon. Jos taktisesti kirjoitat lähempänä olevan paikkakunnan nimen, saat kyydin helpommin. Voit myöhemmin kirjoittaa uuden. Käytetyn kyltin voit täydentää herjalla ja jättää kyltin näkyvälle paikalle esimerkiksi näin: "PIHTIPUTAA pihtaa pi***a" - ja se sitten teipillä siwan oveen.

Jos olet menossa ison kaupungin suuntaan, mutta jäämässä matkan varrella kaupunkia lähellä olevalle pienemmälle kylälle, kirjoita kylttiin tuon kaupungin nimi. Kun saat kyydin, kerrot vain kuskille jääväsi jo 10km ennemmin pienelle paikkakunnalle. Sanot vain, että monet autoilijat eivät vain tunne nimeltä pieniä paikkakuntia, niin siksi kirjoitit kaupungin nimen.

Voit myös kertoa jonkin valheen, jossa ei ole mitään järkeä ja katsot vaan, että meneekö tuo valhe täydestä vaiko ei. Sitten voit mielessäsi naureskella, jos kuski uskoo, että "en osaa kirjoittaa ja siskoni kirjoitti puolestani tämän kyltin ennen lähtöäni, ja nyt päätinkin jäädä isäni rakastajattaren luokse matkalla".

Kirjoita kyltti aina MAHDOLLISIMMAN ISOLLA, jotta jokainen ehtii sen lukea ennen kuin on liian myöhäistä. Älä piirtele kylttiin kukkia, kirkkoveneitä tai muita koristeita, kun ne voivat vaikeuttaa kyltin lukemista.

Markkiointi: Ota reppuun muutamat siistit kamppeet. Jos yhdet eivät toimi, voit vaihtaa toisiin. Älä pukeudu sairaanhoitajaksi, koska se voidaan tulkita samalla tavalla kuin kyltissä lukeva seksitarjous - niin positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä.

Itselläni oli aluksi puku päällä. Koska puku oli musta ja puvun paita myös, saattoi erityisesti kauempaa näyttää siltä, että olen romaani tai jokin muu kirja, ja toisilla on ennakkoluuloja tällaista ulkonäköä kohtaan. Kun hoksasin tämän ja vaihdoin paidan vihreään, sain kyydin hyvin pian.

Lisäksi minulla on pitkät hiukset, joten pidän ne nutturalla, jotten näytä kirvestä heiluttavalta saatananpalvojalta. En myöskään hieluta kirvestä, jotten näytä edellämainitulta hahmolta.

Olen myös toisinaan ollut tilanteessa, jossa joku on jarruttanut, kun tukkani on hulmunnut tuulessa. Kun ovat sitten tulleet kohdalle, onkin painettu kaasua, kun "ei se ollutkaan nainen".

Kaljujen kaverien kannattanee pitää sopivaa päähinettä (ei intiaanien sulkapäähinettä) ja ehkä välttää maihareita ja pilottitakkia liftauspukeutumisessaan. Aurinkolasit voi olla mutta vain aurinkoisella ilmalla.

Hymyily auttaa saamaan kyydin. Tosin jos sataa, niin silloin kannattaa näyttää olevansa surkea ja kylmissään, niin kyydin saa säälistä. Lisäksi vaikka sinulla on kyltti, nosta aina peukalo pystyyn, kun auto lähestyy. Tämä pieni liike osoittaa autoilijalle sen, että olet valinnut haluavasi nousta auton kyytiin riippumatta auton hygieniatasosta, merkistä tai kunnosta. Jos sitten et haluakaan kyytiin, niin voit aina valehdella jotain, tai sanoa suoraan kuskille, että sen auto on paska.

Mainitulla peukalon liikkeellä on lisäksi psykologinen vaikutus - voidaan verrata vaikkapa katusoittajan tienestiä kadulla paikallaan istuvan kerjäläisen tienestiin.

Paikan valinta: Mene aina mahdollisimman selkeästi valmiiksi sille suunnalle, minne haluat kyydin saada. Mitä vähemmän matkalla on mahdollisuuksia kääntyä syrjäteille, sitä velvoittuneempi olo ihmisille tulee, kun eivät pysty itseänsäkään huijaamaan uskomaan, että "nyt ei vaan pysty ottamaan kyytiin, kun ei tässä tiedä, mihin sitä mennään". Tietysti myös näin mahdollisimman suuri prosentuaalinen määrä ohiajajista on sellaisia, jotka voivat olla menossa samaan määränpäähän kuin sinäkin.

On tärkeää, että et liftaa paikassa, jossa autot kulkevat kovaa vauhtia. Monet eivät pysähdy siksi, että eivät yksinkertaisesti ehtisi pysähtymään kuin kunnon äkkijarrutuksella. Kovassa vauhdissa ei myöskään kylttiä ehdi lukemaan. Valitse paikka 40-80 km/h alueelta niin, että sinut näkee jo hyvän matkan päästä. Pitkät suorat ovat optimaalisia tähän. Mutkassa liftaaminen on paitsi tehotonta myös vaarallista - saat ehkä vihamiehiä ja sinut hakataan, syystäkin..

Helpota auton pysähtymistä niin, että takanasi on muutaman kymmenen metrin päässä P-paikka, bussipysäkki tai muu levike, jolle autoilijan on helppo pysähtyä turvallisesti. On hyödyllistä, jos tuolla pysäkillä on selkeästi näkyvä P-kyltti tai linja-autopysäkin kyltti. En suosittele tekemään itse kuitenkaan tuollaisten kylttien jäljennöksiä, koska liikennemerkkejä muistuttavien kylttien pystyttäminen tieden läheisyyteen on rikos.

Kun saat kyydin, kysy aina alkuun, minne autoilija on menossa, jos olet itse menossa pidemmälle kuin kylttisi osoittaa. Näin voit ehkä päästä kyydissä pidemmällekin. Älä silti väkisin tunge kyytiin, ettei tule vain molemmille inhottava ja pitkä matka. Liftaaminen on suostuttelua hyvällä, ei kiristämistä pahalla. Kuski palkitsee samalla kaavalla kuin nainen.

Kaveri ja muut kantamukset: Jos olet jollain tavalla pelottavan näköinen, esimerkiksi isokokoinen, ota kaveriksesi naispuolinen pienikokoinen tai muuten vain kiltin näköinen seuralainen. Älä pue kaveriasi silti muumiasuun kiltteyden toivossa, koska tämä voi oikeastaan olla vielä sinuakin pelottavampi näky.

Kuskille kyytiläisten keskiarvo on se, mikä määrittelee, uskaltaako kyytiin ottaa.

Suosittelen, että et kulje ilman matkatavaroita, koska siitä saa ajatuksen, että olet joko päissäsi tai sitten sinulla on kirves lahkeessa. Kuitenkin pienemmällä repulla saa kyydin paremmin kuin isolla rinkalla. Itse tosin tulin Sallaan ison rinkan kanssa, mutta olenkin pro.

Olen myös huomannut, että jos minulla on kitara mukanani, minua pelätään vähemmän. Muusikoita ei jostain syystä pelätä niin paljon kuin pitkähiuksisia ei-muusikoita.

Laki ja liikennesäännöt: Moottoritiellä ei saa liftata, vaikka olisi kuinka pakko. Poliisi ei tykkää. Jos menet liftaamaan ramppiin, niin ole turvallisesti rampissa olevan kaiteen ulkopuolella ja riittävän alussa ramppia, jotta autoilija voi nopeasti pysäyttää rampin alkuun, ja pystyy yhä kiihdyttämään turvallisesti tavoitenopeuteen pysähtymisen jälkeen. Noudata kaikkia liikennesääntöjä ja hyviä käytöstapoja. Eli älä myöskään näytä keskisormea niille jotka eivät sinua ota kyytiin.

Muuta huomioitavaa: En suosittele liftaamista, jollet ole valmis keskustelemaan kenen tahansa kanssa ja mistä tahansa. Anopin verhovalinta on myös keskustelunaihe. Saatat joutua olemaan vaihtoehtoisesti myös hiljaa, mikäli kuski ei tunnu olevan halukas juttelemaan. Kaikissa tilanteissa kuskin keskustelunaihe on aina tärkeämpi kuin omasi, joten tarjoa omiasi vasta sitten, kun on sinun vuorosi. Jos valtimosi on puhki, siitä voit kertoa, vaikka kuskilla olisi tärkeä juttu menossa anopin sisustusvalintojen suhteen.

Jos kuski ajaa ylinopeutta tai on muutoin vaarallinen liikenteessä, sano siitä, koska silloin ainakin voitte vähintään sovinnolla tehdä niin, että jäät pois kyydistä, jossa et halua olla. Jos kuski ei halua pysähtyä, kun pyydät, ala huutaa jotain valitsemaasi vokaalia ja lopeta vasta sitten, kun auto pysähtyy. Jos haluat tehdä lähtemättömän vaikutuksen, lopeta huutaminen vasta sitten, kun kuski on ajanut tiehensä.

Voit myös ennen autoon astumista kysyä, onko ajotyylinä hurjastelu. 

Liftaamisen periaatteisiin ei kuulu maksaa kyydistä, mutta voit tarjoutua maksamaan osan bensoista varsinkin siinä tapauksessa, jos matka on melko pitkä. Voit myös tarjoutua ajamaan osan matkasta. Jos sinulla ei ole ajokorttia, älä tarjoudu - mutta jos silti tarjoudut, älä kerro kuskille tai jää kiinni poliisille.

Älä kieltäydy, jos kuski haluaa tarjota kahvin. Sinut on kutsuttu kylään ja vieraille on tapana tarjota syötävää ja juotavaa, jos talon väki niin haluaa tehdä. Jos sinulla on omaa evästä runsaasti, voit itsekin jakaa omastasi. Päihteitä - laillisia tai laittomia - ei kannata kuskille tyrkyttää, eikä sitä seksiä myöskää.

Turvallista matkaa!

Hansi

]]>
5 http://hansi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/197616-nain-liftataan#comments Matkustus Tue, 30 Jun 2015 08:00:00 +0000 Hansi Harjunharja http://hansi.puheenvuoro.uusisuomi.fi/197616-nain-liftataan
Suomalainen nauttii vapaudesta ulkomailla ja kieltää kotona http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/192745-suomalainen-nauttii-vapaudesta-ulkomailla-ja-kieltaa-kotona <p>Suomalaiset ovat vinkeitä otuksia. Ne matkustelevat paljon ympäri maailmaa etsimässä uusia kokemuksia ja avartamassa maailmankuvaansa.&nbsp;Lähipubissa, illanistujaisissa, kahvipöydissä ja nettipalstoilla ylistetään, aivan aiheesta, kuinka hienoa ulkomailla on käydä katsomassa eri kulttuureita. Samalla manataan sitä, kun Suomessa kaikki on kiellettyä eikä mitään saa tehdä kysymättä erikseen lupaa virkamieheltä. Siitä huolimatta suomalainen äänestää eduskuntavaaleissa kerta toisensa jälkeen niitä samoja vanhoja ehdokkaita ja puolueita, jotka ovat kuohineet tämän kansan vapauksistaan.</p><p>Ulkomailla käydessään suomalaiset ovat nauttineet ympäri vuorokauden auki olevien katukeittiöiden ruoista ja toiset punaisten lyhtyjen alueen tarjonnasta. Yökerhossa meni aamukahdeksaan&nbsp;ja&nbsp;oli niin perkuleen hauskaa kerrankin irroitella kunnolla. Aurinkorannalla&nbsp;tarjoilija toi limua tai mojiton&nbsp;rantatuoliin asti ja bissen tai jäätelön sai kylmälaukun kanssa kiertävältä myyjältä, kyllä kelpasi rentoutua. Tippiäkin antoi ihan mielellään, kun palvelu oli niin hyvää ja hinnat kohtuulliset. Käytiin paikallisella viinitilalla, panimolla tai tislaamolla ja pitihän sieltä ostaa&nbsp;tuliaisiksi jotain sellaista, mitä ei Alkosta saa. Oli siellä kyllä helvetin hienoa,&nbsp;ei ollenkaan niin tiukkapipoista kuin Suomessa.</p><p>Hotellissa ei ollut hissiä, naapurissa mesottiin humalassa&nbsp;sunnuntaiaamulle asti ja sille ihanalle paratiisisaarelle noustiin&nbsp;hyppäämällä vyötäröä myöten rantaveteen rinkka pään päällä.&nbsp; Yhtenä päivänä oli vatsa vähän sekaisin ja basaarista kesämökille ostetut kahden euron sandaalit hajosivat jo ennen elokuuta.&nbsp;Taksikuskin tai basaarimyyjän&nbsp;kanssa tinkiminen oli aluksi vähän vaivaannuttavaa, mutta markkinahintoihin pääsi kiinni parissa päivässä ja huonoille tarjouksille oppi nopeasti sanomaan ei. Sitä oli vähän niin kuin oman nokkeluutensa varassa ja&nbsp;tunsi itsensä kerrankin aikuiseksi.</p><p>Niin, lomakaupungissa oli myös karnevaalit, joissa rumpu-, torvi- ja tanssiryhmät kiersivät kaupunkia myöhään yöhön ja muutenkin elävästä musiikista saatiin nauttia iltaisin terasseilla istuessa. Monisatavuotisen kaupungin arkkitehtuuria olisi jaksanut katsella toisenkin viikon, kun vanha kaupunki kohtasi lasiset pilvenpiirtäjät. Värikkäissä lähiöissä käytiin katsomassa taidetta, katukauppiaita, ravintoloita ja muita kaupunginosalle leimallisia erikoisuuksia, sekä tietysti paikallisten ihmisten elämänmenoa. Eläkkeellä sitten muutetaan&nbsp;sinne&nbsp;nauttimaan elämästä, oli se niin jumalattoman rento ja hieno&nbsp;paikka, ette uskokaan.</p><p>Kotimaan kamaralle jälleen&nbsp;astuessaan monelle&nbsp;suomalaiselle kuitenkin tapahtuu jotain. Elämisen ja yrittämisen vapaudesta, monipuolisesta arkkitehtuurista, kohtuullisista hinnoista ja elävästä kulttuurista nauttinut&nbsp;suomalainen muuttuu sääntelyä, holhousta, verotusta ja&nbsp;kiusaamista&nbsp;rakastavaksi sadomasokistiksi.&nbsp;Kaikkia edellä mainittuja&nbsp;asioita säännellään, kielletään, rajoitetaan tai pakotetaan&nbsp;Suomessa.&nbsp;Voi katsos tulla ripuli, humala, maksakirroosi, nälänähätä, konkurssi tai ydinsota, jos kaduilla saisikin myydä vapaasti ruokaa, terassilla istua myöhään yöllä, käydä hiustenleikkuulla, kaupassa tai kaljalla silloin kun haluaa, myydä panimolta olutta tai kananmunia kanalasta suoraan asiakkaalle.</p><p>Myös turistit ja muut ulkomaalaiset ymmärtävät, että tämä poliitikkojen ja virkamiesten kakkumuotista puristama, elämäniloa&nbsp;rotan lailla järsivä, harmaa ja tasapaksu yhteiskunta on itse asiassa paras paikka tässä maailmassa. Niin, ei se tietysti katukuvassa, kulttuurissa saati palvelu- tai vientiyritysten katteissa näy, mutta pakkohan sen on olla totta,&nbsp;kun lakitiukennuksia puoltanut kansanedustaja TV:ssä sanoi tämän olevan meidän omaksi parhaaksemme.</p><p>Tästä kaikesta me äänioikeutetut saamme kiittää vain itseämme. Olemme äänestyskäyttäytymisellämme synnyttäneet hirvittävän määrän tarpeettomia sääntöjä, joiden myötä vastuu omilla aivoilla ajattelusta ja normaalista sosiaalisesta kanssakäymisestä on ulkoistettu poliitikoille ja virkamiehille. Meidät on säikytelty pelkäämään yksilönvapauksia neuroottisesti&nbsp;vaikka ulkomailla käydessämme nautimme siitä, ettei&nbsp;meitä olla pitämässä jatkuvasti kädestä.</p><p>Vaalien alla&nbsp;eduskuntapuolueet sekä ammattipoliitikot jälleen&nbsp;markkinoivat itseään norminpurkajina ja tarpeettoman sääntelyn vastustajina. Me kaikki olemme nähneet, kuinka nämä vaalipuheet ovat unohtuneet joka kerta viimeistään&nbsp;hallitusohjelmaa sorvattaessa ja niin tulee käymään tälläkin kerralla. Nykyiset eduskuntapuolueet ovat näyttäneet meille kerta toisensa jälkeen, että ne ovat valmiita myymään minkä tahansa periaatteensa pitääkseen saavutetuista eduistaan kiinni.</p><p>Haluatko vähemmän holhousta?</p><p>Muista äänestää viisaasti.</p><p>-Tere Sammallahti-</p><p>146, Uusimaa</p><div class="field field-type-number-integer field-field-first-published"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> 0 </div> </div> </div> Suomalaiset ovat vinkeitä otuksia. Ne matkustelevat paljon ympäri maailmaa etsimässä uusia kokemuksia ja avartamassa maailmankuvaansa. Lähipubissa, illanistujaisissa, kahvipöydissä ja nettipalstoilla ylistetään, aivan aiheesta, kuinka hienoa ulkomailla on käydä katsomassa eri kulttuureita. Samalla manataan sitä, kun Suomessa kaikki on kiellettyä eikä mitään saa tehdä kysymättä erikseen lupaa virkamieheltä. Siitä huolimatta suomalainen äänestää eduskuntavaaleissa kerta toisensa jälkeen niitä samoja vanhoja ehdokkaita ja puolueita, jotka ovat kuohineet tämän kansan vapauksistaan.

Ulkomailla käydessään suomalaiset ovat nauttineet ympäri vuorokauden auki olevien katukeittiöiden ruoista ja toiset punaisten lyhtyjen alueen tarjonnasta. Yökerhossa meni aamukahdeksaan ja oli niin perkuleen hauskaa kerrankin irroitella kunnolla. Aurinkorannalla tarjoilija toi limua tai mojiton rantatuoliin asti ja bissen tai jäätelön sai kylmälaukun kanssa kiertävältä myyjältä, kyllä kelpasi rentoutua. Tippiäkin antoi ihan mielellään, kun palvelu oli niin hyvää ja hinnat kohtuulliset. Käytiin paikallisella viinitilalla, panimolla tai tislaamolla ja pitihän sieltä ostaa tuliaisiksi jotain sellaista, mitä ei Alkosta saa. Oli siellä kyllä helvetin hienoa, ei ollenkaan niin tiukkapipoista kuin Suomessa.

Hotellissa ei ollut hissiä, naapurissa mesottiin humalassa sunnuntaiaamulle asti ja sille ihanalle paratiisisaarelle noustiin hyppäämällä vyötäröä myöten rantaveteen rinkka pään päällä.  Yhtenä päivänä oli vatsa vähän sekaisin ja basaarista kesämökille ostetut kahden euron sandaalit hajosivat jo ennen elokuuta. Taksikuskin tai basaarimyyjän kanssa tinkiminen oli aluksi vähän vaivaannuttavaa, mutta markkinahintoihin pääsi kiinni parissa päivässä ja huonoille tarjouksille oppi nopeasti sanomaan ei. Sitä oli vähän niin kuin oman nokkeluutensa varassa ja tunsi itsensä kerrankin aikuiseksi.

Niin, lomakaupungissa oli myös karnevaalit, joissa rumpu-, torvi- ja tanssiryhmät kiersivät kaupunkia myöhään yöhön ja muutenkin elävästä musiikista saatiin nauttia iltaisin terasseilla istuessa. Monisatavuotisen kaupungin arkkitehtuuria olisi jaksanut katsella toisenkin viikon, kun vanha kaupunki kohtasi lasiset pilvenpiirtäjät. Värikkäissä lähiöissä käytiin katsomassa taidetta, katukauppiaita, ravintoloita ja muita kaupunginosalle leimallisia erikoisuuksia, sekä tietysti paikallisten ihmisten elämänmenoa. Eläkkeellä sitten muutetaan sinne nauttimaan elämästä, oli se niin jumalattoman rento ja hieno paikka, ette uskokaan.

Kotimaan kamaralle jälleen astuessaan monelle suomalaiselle kuitenkin tapahtuu jotain. Elämisen ja yrittämisen vapaudesta, monipuolisesta arkkitehtuurista, kohtuullisista hinnoista ja elävästä kulttuurista nauttinut suomalainen muuttuu sääntelyä, holhousta, verotusta ja kiusaamista rakastavaksi sadomasokistiksi. Kaikkia edellä mainittuja asioita säännellään, kielletään, rajoitetaan tai pakotetaan Suomessa. Voi katsos tulla ripuli, humala, maksakirroosi, nälänähätä, konkurssi tai ydinsota, jos kaduilla saisikin myydä vapaasti ruokaa, terassilla istua myöhään yöllä, käydä hiustenleikkuulla, kaupassa tai kaljalla silloin kun haluaa, myydä panimolta olutta tai kananmunia kanalasta suoraan asiakkaalle.

Myös turistit ja muut ulkomaalaiset ymmärtävät, että tämä poliitikkojen ja virkamiesten kakkumuotista puristama, elämäniloa rotan lailla järsivä, harmaa ja tasapaksu yhteiskunta on itse asiassa paras paikka tässä maailmassa. Niin, ei se tietysti katukuvassa, kulttuurissa saati palvelu- tai vientiyritysten katteissa näy, mutta pakkohan sen on olla totta, kun lakitiukennuksia puoltanut kansanedustaja TV:ssä sanoi tämän olevan meidän omaksi parhaaksemme.

Tästä kaikesta me äänioikeutetut saamme kiittää vain itseämme. Olemme äänestyskäyttäytymisellämme synnyttäneet hirvittävän määrän tarpeettomia sääntöjä, joiden myötä vastuu omilla aivoilla ajattelusta ja normaalista sosiaalisesta kanssakäymisestä on ulkoistettu poliitikoille ja virkamiehille. Meidät on säikytelty pelkäämään yksilönvapauksia neuroottisesti vaikka ulkomailla käydessämme nautimme siitä, ettei meitä olla pitämässä jatkuvasti kädestä.

Vaalien alla eduskuntapuolueet sekä ammattipoliitikot jälleen markkinoivat itseään norminpurkajina ja tarpeettoman sääntelyn vastustajina. Me kaikki olemme nähneet, kuinka nämä vaalipuheet ovat unohtuneet joka kerta viimeistään hallitusohjelmaa sorvattaessa ja niin tulee käymään tälläkin kerralla. Nykyiset eduskuntapuolueet ovat näyttäneet meille kerta toisensa jälkeen, että ne ovat valmiita myymään minkä tahansa periaatteensa pitääkseen saavutetuista eduistaan kiinni.

Haluatko vähemmän holhousta?

Muista äänestää viisaasti.

-Tere Sammallahti-

146, Uusimaa

]]>
2 http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/192745-suomalainen-nauttii-vapaudesta-ulkomailla-ja-kieltaa-kotona#comments Byroslavia Eduskuntavaalit 2015 Holhous Matkustus Vapaus Mon, 13 Apr 2015 04:29:10 +0000 Tere Sammallahti http://teresammallahti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/192745-suomalainen-nauttii-vapaudesta-ulkomailla-ja-kieltaa-kotona