Itsenäinen Suomi meni – Nato-Suomi tuli

Niin siinä sitten kävi. Itsenäinen Suomi meni ja Nato-Suomi tuli.

Aiemmin harkiten ja vastuullisesti toiminut Suomen valtiojohto päätti hoitaa jäsenyyshakemuksen Natoon niin sanotulla ”livautustaktiikalla”. Jäsenhakemus valmisteltiin ja ”livautettiin” Natossa käsiteltäväksi sellaisella vauhdilla, etteivät kansa ja kansanedustajat ehtineet toipua Ukrainan sodan aiheuttamasta järkytyksestä ja hetkellisestä Nato-huumasta.

Valmisteluprosessia leimasi kova kiire, vaikka Suomessa ei ollut todellista hätää tai kiirettä. Pelkästään tunteiden pohjalta ja vajain tiedoin tehdyt ennakkopäätökset johtivat hakoteille jäsenyyden hyödyistä ja haitoista tehdyt arviot. Yli puolet kansanedustajista oli tehnyt lopullisen päätöksensä Nato-jäsenyyden hakemisesta jo ennen valiokuntien valmistelutyön alkamista. Niinpä valmistelu- ja päätösprosessista tuli farssi, kuten tämän kirjoitussarjan ensimmäisessä kirjoituksessa pelättiin. – – Suomestako Naton rautaesiripun tärkein portinvartija? / Myös Nato-jäsenyyden vaarat on arvioitava tarkoin.

Tulevina vuosikymmeninä Nato-Suomen syntyä selvittävät tutkijat varmaan ihmettelevät, kuinka köykäisin perustein Suomessa on voitu tehdä historiallisen suuri päätös vuonna 2022? – Hätäisesvalmistelussa ei ole lainkaan kiinnitetty huomiota Nato-jäsenyyteen liittyviin kielteisiin seikkoihin, saati vaaroihin, mikä näkyy päätöksen perusteeksi laaditussa Valtioneuvoston selonteossa (”Selonteko Suomen liittymisestä Pohjois-Atlantin liittoon” / VNS 3/2022 vp 15.5.2022).

Selonteossa luetellaan pari (2) konekirjoitusliuskaa näennäisiä hyötyjä Natoon liittymisen puolesta. Haitoista ei ole yhtäkään (1) sanaa. Hämmästyttävä suoritus nopeasti ”natottuneelta” hallitukselta. Ei edes yhtä (1) sanaa haitoista, vaaroista tai epäkohdista? Vastaavaan itsepetokseen ja hämäykseen kuin nykyinen Nato-hallitus eivät ole pystyneet paljon parjatut takavuosien ”suomettuneet” hallituksetkaan.

* * * * *

Onhan Nato keskustelua käyty jo kymmeniä vuosia, väittää Nato-kuoro eduskunnan ”suuren salin” oikealla laidalla. Keskellä salia nyökytellään hyväksyvästi demareita myöten. Aiemmin tiukasti rauhan puolella olleetkin ovat siirtyneet Naton sapelinkalistelukaartiin. Ainoastaan salin vasemmalla laidalla on jaksettu uskoa, että Suomen vahvin ja varmin turva on aina Suomen puolustusvoimat (puolustusvoimat.fi).

Onko todella keskusteltu vai pelkästään ”juupas – eipäs” lällätetty? – Olipa tilanne niin tai näin, ainakin tiedot 2000-luvun strategisesta ja voimapoliittisesta asetelmasta ja meneillään olevasta suuresta muutoksesta ovat vajaita useimmilla keskustelijoilla. Liian usein vedotaan II ms:n tai taakse jääneen kylmän sodan tapahtumiin. Nykypäivän, saati tulevaisuuden, turvallisuus- ja voimapolitiikkaan suhtautumisen ratkaisevat suurelta osin tunteet, mikä selittää Ukrainan sodan kauhukuvien aiheuttaman Nato-huuman.

Nyt päättyvä kirjoitussarja käsittää kaikkiaan 10 kirjoitusta vajaan kuukauden aikana (26.4. -21.5.2022). Tarkoituksena on ollut tuoda esiin Nato-jäsenyyden hyötyjen ohella ennen muuta niitä haittoja ja uhkia, joita jäsenyyteen liittyy ja joita ei ole otettu huomioon eduskunnan hätäisessä Nato-päätöksen valmistelussa. Keskeisiä ovat viisi m.o.t.-kirjoitusta:

   1. Nato-hyödyt murenevat – haitat kasvavat

   2. Nato-hulluus on vaaraksi Suomelle

   3. Nato on USA:n käsikassara

   4. Nato-hurmainen Suomi höynäytetään ”esitaistelijaksi”

   5. Nato ei pysty Suomea suojelemaan

”Nato tarvitsee Suomea enemmän kuin Suomi Natoa”, on ollut kirjoitusten motto ja johtava teema.

Aarno Vehviläinen

Kenraalimajuri evp
Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori emeritus
Itsenäisen Suomen puolustaja

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu