Avoin viesti sisäministerille aselain ongelmista

Arvoisa Sisäministeri Maria Ohisalo!

Uusi aselaki tuli voimaan 15.7.2019. Kuitenkaan Poliisihallitus ei ole
julkaissut tarpeellisia soveltamisohjeita sitä varten. Kyseisen aselain
tulkinnasta on paljon epäselvyyttä. Olen lähettänyt siitä kysymyksiä PoHa:lle,
mutta en ole saanut vastauksia. Suuri määrä ampuma-aseiden lippaita
uhkaa muuttua laittomiksi kuuden kuukauden siirtymäajan päättyessä
vuorokauden vaihteessa 14.1.2020-15.1.2020. Valtamedia ei ole
tästä aiheesta tarpeeksi tiedottanut. Ehdotan siirtymäajan pidentämistä
vähän alle kahdella kuukaudella. Todennäköisesti EU-komissio ei asiasta
kiinnostuisi.

 

Ehdotan siirtymäsäädösten muokkaamista seuraavalla tavalla. Lisäykseni
ovat lihavoitu ja poistettavaksi ehdottamani kohdat yliviivattu.
”Sen, joka on 12 päivänä kesäkuuta 2017 jälkeen hankkinut 9 §:n 4–6 kohdassa
tarkoitetun ampuma-aseen tai sen osan, on kuuden kuukauden kuluessa tämän
lain voimaantulosta viimeistään 13 maaliskuuta 2020 haettava ampuma-aseen
hallussapitoon oikeuttavaa lupaa poliisilta. Ennen tämän lain voimaantuloa
myönnetty kyseisen ampuma-aseen ja aseen osan hallussapitoon oikeuttava lupa
on voimassa, kunnes lupahakemus on ratkaistu. Lupahakemus käsitellään maksutta.
Jos hakemusta ei ole määräajassa tehty, lupa raukeaa määräajan päätyttyä. Luvan
hakemisen sijasta henkilö voi viimeistään 13 maaliskuuta 2020 kuuden
kuukauden kuluessa lain voimaantulosta luovuttaa  9 §:n 4–6 kohdassa
tarkoitetun ampuma-aseen tai sen osan sille, jolla on tämän lain nojalla oikeus
kyseisen ampuma-aseen tai sen osan hankkimiseen, tai luovuttaa ampuma-aseen
tai aseen osan valtiolle, jolloin ampuma-ase tai aseen osa siirtyy korvauksetta
valtion omistukseen.”

 

Seuraavanlaisen lauseen lisääminen ampuma-aselain muutossäädöksiin ei rikkoisi EU-direktiiviä.
Se, joka on hankkinut viimeistään 14 heinäkuuta 2019 aseen osaksi
luokiteltavan latauslaitteen ja jolla ei ole hallussa asedirektiivin
liitteessä 1 tarkoitettua B-luokan asetta eikä lupaa sellaiseen eikä
oikeutta lainata sellaista ja jolla ei ole aseenkäsittelylupaa voi viimeistään
13 maaliskuuta 2020 luovuttaa kyseisen latauslaitteen
sille, jolla on tämän lain nojalla oikeus sen hankkimiseen,
tai tehdä sen pysyvästi toimintakelvottomaksi, tai rajoittaa
sen kapasiteetin pysyvästi tämän lain 3 § 2 momentissa
mainittua kapasiteettia pienemmäksi, tai luovuttaa sen valtiolle,
jolloin se siirtyy korvauksetta valtion omistukseen.”
Ainoa direktiivin edellyttämä seuraamus normaalikapasiteettisen lippaan
hallussapidosta on B-luokan aseen luvan menettäminen. B-luokan aseita
ovat muut kuin ns. erityisen vaaralliset pistoolit, revolverit, pienoisrevolverit,
useimmat pienoispistoolit, lippaallinen kertatulitoimiset haulikot, joiden piipun
pituus on enintään 60 senttimetriä, useimmat itselataavat kertatuliaseet, monet
muu ase luokan aseet ja kyseiseen luokkaan kuuluvat ampuma-aseet,
jotka on muunnettu ampumaan paukkupatruunoita, ärsytystä aiheuttavia
aineita, muita tehoaineita tai pyroteknisiä patruunoita tai kun ne on
muutettu kunnialaukauksiin käytettäviksi aseiksi tai ääniaseiksi,

 

Siirtymäajan pidennyksen olisi tultava voimaan viimeistään vuorokauden vaihteessa
14.1.2020-15.1.2020, jotta lippaat eivät silloin muuttuisi laittomiksi.

Tämä viesti löytyy julkaistuna osoitteesta https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/aarokustaanheimo/avoin-viesti-sisaministerille-aselain-ongelmista/.

Parhain terveisin,

Aaro Kustaanheimo

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu