Valtaväestö sai tilaamansa lipaskieltolain

Olkaa hyvä valtaväestö! Saitte tilaamanne lipaskieltolain. Suuri määrä lippaita muuttui laittomiksi siirtymäajan päättyessä viime yönä 14.1.2020-15.1.2020. Olette menettäneet ikimuistoisen oikeutenne hankkia ja pitää hallussa normaalikapasiteettisia lippaita. Te olette äänestäneet sellaisia puolueita ja poliitikkoja, jotka ovat kannattaneet tällaisia asedirektiivejä ja aselakeja. Olisitte voineet jakaa kirjoituksiani sosiaalisessa mediassa, tykätä Facebook-sivustostani ja suositella kirjoituksiani täällä Uusi Suomi-verkkolehdessä ja äänestää perussuomalaisia eduskunta- ja EU-parlamenttivaaleissa ja ilmoittaa äänestäneenne heitä aselakiasioiden eikä maahanmuuttoasian takia. Te olette äänestäneet sellaisia puolueita, jotka ovat olleet sillä linjalla, että keskeneräisistä asioista ei pidä keskustella ja että virkamiesten annetaan laittaa lakiesityksiin Suomi-lisiä direktiivejä täytäntöön laittaessa. Olisitte voineet ilmaista tyytymättömyyttä siihen, että ns. edustuksellisessa demokratiassa joutuu valitsemaan huonoista asiapaketeista vähiten huonon ja siis tilaamaan sellaisia asioita mitä ei halua, jotta voisi tilata sellaisia asioita mitä haluaa. Olisitte voineet tulla ennakkotarkastamaan kirjoituksiani yksityiseen blogiini. Se että ei kiinnosta, ei ole mikään hyvä syy kannattaa kiusantekolakeja kannattavia puolueita. Toivottavasti otatte jatkossa opiksi omista virheistänne ja myös minun virheistä. Olisitte voineet seurata enemmän poliittista keskustelua asiakysymyksistä sosiaalisessa mediassa ja ilmaista tyytymättömyyttä valtamedian epätasapuolisiin aihevalintoihin. Te näytätte haluavan olla EU-alamaisia, joita ei yleensä näytä edes kiinnostavan äänestää EU-parlamenttivaaleissa. Äänestämättä jättäminen ei ole mikään protesti. Olisitte voineet tulla valmistelemaan kansalaisaloitetta aselain korjaamista varten. Direktiivit ja niiden nimissä säädetyt Suomi-lisät eivät ole itsestään syntyviä luonnonilmiöitä vaan niillä on tekijät. Olisitte voineet ilmaista tyytymättömyyttä siihen, että EU-komissio mahdollisesti ohjailee lakien säätämistä direktiivien lisäksi salaisilla viesteillä poliitikoille ja virkamiehille. On toki olemassa ihmisiä, joilla ei ole ollut mitään edellytyksiä osallistua poliittiseen kampanjointiin kuten vaikeasti kehitysvammaiset. Heitä ei voi syyttää laista. Myöskin monilla on velvollisuutensa hoidettavana eikä siksi paljoa aikaa lakien vastustamiseen.

Olkaa hyvä metsästäjät! Jos tuliasedirektiivi olisi toteutettu niin kuin minä olen ehdottanut, niin saisitte pitää ja käyttää isoja lippaita metsästyksessäkin C-luokkaan kuuluvissa lippaallisissa kertatuliaseissa, jos tyytyisitte vain C-luokan ampuma-aseisiin. Direktiivi ei edellytä useimpien metsästysaseiden lupien menettämistä, vaikka luvanhaltijalla havaittaisiin hallussa normaalikapasiteettinen lipas eikä henkilöllä olisi poikkeuslupaa. Koska kyseisten esineiden hallussapito ilman lupaa ns. erityisen vaaralliseen aseeseen tai ns. erityisen vaarallisen aseen osaan on ampuma-aserikos, niin siitä seuraa silloin todennäköisesti myös C-luokan aseiden lupien menettäminen, vaikka direktiivi ei sitä vaadi. Myös Poliisihallitus on nyt saanut tilaamiaan uhrittomia rikoksia lisää Suomeen. Se näyttää tarkoituksella vaienneen lausunnossaan lippaiden suuresta määrästä Suomessa. Valtamediakin niin sanotusti hyssytteli maton alle lipasasian. Arvioin, että jos edes tuhannesosa suomalaisista olisi toiminut niin kuin minä, niin tällaista lakia ei olisi säädetty. Pääsyyllisinä lipaskieltoon pidän Jean-Claude Junckeria ja hänen komission EU-komissaareja. Suuria syyllisiä ovat myös eräät Ranskassa jihadin nimissä rikoksia tehneet henkilöt ja ne ranskalaiset poliitikot, jotka ulkoistivat rajoitusten säätämisen EU:lle.

Kiitos henkilöille, jotka ennakkotarkastivat joitakin kirjoituksiani tai muuten auttoivat asiassani! Kiitos myös Oivaunelle, joka on tällä hetkellä Coronaria niminen yksityinen uniklinikka! Kiitos julkiselle terveydenhuollolle CPAP-laitteen lainaamisesta! Siitä on ollut suuri apu.

Matti Myöhäset voivat laillistaa laittomat lippaansa tekemällä ne asetuksessa mainitulla tavalla pysyvästi kapasiteetiltaan rajoitetuiksi niin, etteivät ne enää olisi aseen osia ja odottamalla sitten, että  ampuma-aserikos vanhenee viidessä vuodessa. Vaihtoehtoisesti he voivat tehdä lippaista oma-aloitteisesti poliisille ilmoituksen luvattomasta aseen osasta ja luovuttaa  lippaat. Se kumpi vaihtoehto kannattaa valita riippuu tapauksesta.

Wikipedian kanta on myös se, että direktiivi ei vaadi mitään rangaistuksia lippaiden hallussapidosta muille kuin B-luokan aseiden lupien haltijoille: ”The Directive does not include any penalty for possession of such loading device by a person other than a B category firearm authorisation holder.” https://en.wikipedia.org/wiki/European_Firearms_Directive Googlen suomentamana: ”Direktiiviin ei sisälly rangaistuksia siitä, että muu henkilö kuin B-luokan ampuma-aseen haltija pitää hallussaan tällaista lastauslaitetta.” Suomessa jokainen sakko- tai vankilatuomio, lippaiden valtiolle tuomitseminen, C-luokan aseen luvan menettäminen ja esimerkiksi lentolupakirjan tai työpaikan menettäminen siitä on siis niin sanottua Suomi-lisää.

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu