Hallitus halventaa sote-uudistuksessa demokratiaa

Lainvalmistelun prosessioppaassa (finlex.fi) ohjeistetaan, että lakiesitystä tulee vertailla muihin vaihtoehtoihin. Ei voi riittää, että hallitus rajaa muut vaihtoehdot pois vain toteamalla, etteivät ne tule kysymykseen. Ilman vertailua jää epäselväksi, millä todennäköisyydellä tavoitteisiin voitaisiin eri tavoin päästä, onko mahdollisesti käytettävissä muita tehokkaampia tai edullisempia keinoja tai voitaisiinko esitystä parantaa. Vertailujen välttelyllä hallitus on väistänyt sote-uudistusesityksensä faktapohjaisen ja objektiivisen arvioinnin. Jäljelle on jäänyt mielikuvamyllytys ja epäoleellisiin asioihin keskittyminen

Koska kyseessä on sodan jälkeisen ajan mittavin ja vaikutuksiltaan todennäköisesti vuosikymmeniin ulottuva hallintouudistus, sen kanssa tulee olla erityisen tarkkana, ettei huiskaista hätäistä ja heikosti perusteltua ratkaisua. Kun samalla on kysymys jopa yli 15 miljardin euron kustannuserosta eri vaihtoehtojen välillä kymmenen vuoden kuluessa, asia on olennainen myös valtiontalouden kannalta. Vähintään kahteen muuhun malliin pitäisi verrata: valtiorahoitteiseen kuntamalliin ja Pelkistettyyn Soteen, joka ylittäisi kaikki asetetut tavoitteet.

Vertailujen puuttuessa sote-uudistusesityksen käsittely eduskunnassa on ollut alusta loppuun hallituspuolueiden enemmistön sanelua ilman, että esitystä on voitu oikeasti punnita. On myös huomattava, että hallituksella on ollut valmistelun takana koko virkamieskoneisto, joten vertailuja ei voi ajatella sälytettäväksi puolueille, joilla on siihen varsin rajalliset resurssit.

Vaihtoehtoisten ratkaisujen pimentäminen merkitsee, että kansanedustajilta on tarkoituksellisesti riistetty mahdollisuus hallituksen sote-esityksen perinpohjaiseen arviointiin. Näin hallitus ohittaa täydellisesti demokraattisen avoimen päätöksenteon periaatteet. Parlamentarismikaan ei toteudu, sillä vertailutietojen ollessa pimennettyinä eduskunnalla ei ole mahdollisuutta kontrolloida mihin hallitus on menettelyllään Suomea viemässä.

+5

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu