Eduskunnan oikeusasiamiehen tuore päätös edellyttää palveluseteleiden arvojen ajantasaisuutta

Yli 2/3 Suomen kunnista käyttää palveluseteliä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa. Sosiaalihuollossa palveluseteleitä tuotetaan arviolta noin 300 miljoonalla eurolla ja terveydenhuollossa noin 20 miljoonalla eurolla. Yksityisistä varhaiskasvatuspalveluista tuotetaan yli 60 % palvelusetelillä ja toiminnan volyymi on noin 200 miljoonan euron luokkaa.

Eduskunnan oikeusasiamies katsoo 30.11.2021 antamassaan päätöksessä, että palvelustelin arvon riittävä ja kohtuullinen taso edellyttää palvelusetelin arvon säännöllistä seuraamista ja tarkistamista tarvittaessa. Kunta ei voi olettaa, että yksityinen tuottaisi palvelun merkittävästi alemmin kustannuksin kuin mitä kunta itse tuottaa vastaavan palvelun. Myös palvelusetelin arvoa ensimmäistä kertaa määrättäessä tulee ottaa huomioon palvelusta aiheutuvat tosiasialliset ja kohtuulliset kustannukset, kuten palvelusetelilakikin määrää.

Asiakkaan näkökulmasta katsottuna kyseessä on sama kunnan järjestämisvastuulla oleva palvelu kuin mitä olisi, jos asiakas olisi kunnan oman tuotannon tai ostopalvelun piirissä. Palveluseteli voidaan myöntää vain asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelman mukaiseen palveluun.

Silloin kun kunta on järjestänyt palvelun palvelusetelillä, sen on huolehdittava siitä, että palvelu täyttää asiakkaalle tehdyn päätöksen ja palvelusuunnitelman mukaisesti tarvittavan palvelun. Kunta ei voi vapautua järjestämisvastuustaan siirtämällä vastuun kokonaisuudessaan palvelusetelin tuottajalle, vaan kunnan tulee palvelunjärjestäjänä seurata ja valvoa osaltaan palvelun tosiasiallista toteutumista.

EOA katsoo päätöksessään, että palvelusetelin arvon riittävyyttä edellyttää paitsi palvelusetelilaki, myös perustuslain säännökset. Käsittelyssä ollut kantelu koski vammaispalvelua, mutta päätös on sovellettavissa myös muihin kunnan järjestämisvastuulla oleviin palveluihin, joita tuotetaan palvelusetelillä.

Kunta voi päättää palvelun järjestämistavasta. Valittu järjestämistapa ei saa kuitenkaan estää tai kaventaa asiakkaaan oikeuksien toteutumista. Palveluseteleiden arvoja ei ole käytännössä juurikaan valvottu tähän  mennessä viranomaisten toimesta. Nyt EOA edellyttää, että sosiaali- ja terveysministeriö raportoi eduskunnan oikeusasiamiehen toimistolle vuoden 2022 loppuun mennessä havainnoista, jotka liittyvät palvelusetelin arvon kohtuullisuuteen kunnissa. Aluehallintovirastoilla on vastuu valvonnan toteuttamisesta.

Kantelun johdosta saatu päätös oli seurausta vammaisten ihmisoikeusjärjestö Kynnys ry:n elokuussa 2020 tekemästä kantelusta. Kantelun taustalla oli havainnot siitä, että Suomessa on paljon kuntia, jotka eivät ole tarkistaneet vammaispalveluiden palvelusetelin arvoja vuosiin, vaikka kustannukset ovat nousseet kaiken aikaa. Tämä on vaarantanut palveluiden saatavuutta ja kasvattanut asiakkaan lisärahoitusosuutta sellaisissa palveluissa, joissa asiakas itse maksaa osan palvelun kustannuksista. Vammaispalveluissa palvelusetelin arvon on katettava koko palvelun kustannus, sillä vammaispalvelut ovat lain mukaan asiakkaille maksuttomia.

0
AinoNrkki
Kokoomus Riihimäki
Ehdolla aluevaaleissa

Hämeen kokoomuksen aluevaaliehdokas Aino Närkki. Koulutukseltani olen YTM, MBA ja minulla on lisäksi terveydenhuollon AMK-tasoinen tutkinto. Toimin johtavana elinkeinoasiantuntija Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenliitossa Hyvinvointiala HALI ry:ssä edunvalvontatehtävissä. Minulla on takanani pitkä ura sosiaali- ja terveydenhuollon eri tehtävissä. Olen toiminut esimerkiksi 13 vuotta yksityisen terveysalan yrityksen toimitusjohtajana ja muutaman vuoden Kelan vakuutuspiirin johdossa. Kuntapolitiikan kokemusta minulla on useammalta kaudelta mm. Riihimäen sosiaali- ja terveyslautakunnasta. Tällä hetkellä Aino olen varavaltuutettu ja Riihimäen seudun kansanterveystyön kuntayhtymän hallituksen jäsen. Lisäksi toimin vammaispalveluita tuottavan Inkilänhovi ry:n hallituksen puheenjohtajana sekä Kokoomuksen Hyvinvointi- ja Senioriverkostoissa sekä Kokoomuksen Hämeen piirissä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu