Kittilästä: selityksemme KHO:lle hyllytystämme koskevassa asiassa

Pitemmittä puheitta julkaisen aiempaan linjaan uskollisena kaiken mitä voin koskien Kittilän tapausta, jossa siis käräjillä syyttömiksi todistettuja valtuutettuja edelleen pidetään hyllytettyinä tekaistujen syytteiden perusteella.

 

Akseli Erkkilä ja Jukka Niva

SELITYS asiassa 2902/2/19

13.9.2019

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on kumonnut osaltamme valtiovarainministeriön päätöksen hyllyttää meidät luottamustehtävistämme Anna Mäkelän irtisanomisen vuoksi kuntalain 85§:n 4:n momentin perusteella. Valtiovarainministeriö on valittanut hallinto-oikeuden päätöksestä.

Valtiovarainministeriön valitus on perusteeton ja suorastaan huokuu henkeä, jossa halutaan kyykyttää pienen kunnan luottamushenkilöitä sen vuoksi, että siihen on mahdollisuus. Valtiovarainministeriön toiminta on ollut koko asian ajan puutteellista, ja tähän puutteellisuuteen viittasimme jo aiemmin lausunnossamme valtiovarainministeriölle.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on katsonut, että koska olemme osallistuneet vain yhteen päätökseen, ei meidän hyllyttämisemme ole ollut välttämätöntä ”kunnan päätöksenteon saattamiseksi lainmukaiseksi sekä kunnan päätöksenteon luotettavuuden ja uskottavuuden turvaamiseksi”. Olemme osallistuneet Anna Mäkelän irtisanomiseen 17.11.2014 tilanteessa, jossa hänen irtisanomisensa oli kunnan edun kannalta ainoa vastuullinen päätös.

Valtiovarainministeriö viittaa toistuvasti valituksessaan siihen, pitäisikö sen ryhtyä arvioimaan henkilöiden osallisuutta ja syyllisyyttä. Koko kuntalain hyllyttämistä koskeva pykälä on rakennettu siten, että sen asettamat edellytykset (esimerkiksi kunnan päätöksenteon luotettavuus) ovat subjektiivisia ja edellyttävät juuri edellä mainitun kaltaista arviointia. On järjen köyhyyttä ajatella, että emme olisi kelpoisia päättämään esimerkiksi Jukka Nivan tapauksessa rakennus- ja ympäristölautakunnan pöydälle tulevista rakennuslupa-asioista tai Akseli Erkkilän tapauksessa sosiaali- ja terveyshuollon tuottamasta ikäihmisten ateriapaketin hinnasta. Tätä köyhyyttä valtiovarainministeriö on nähdäksemme pyrkinyt päätöksillään juhlimaan.

Kuinka kunnan päätöksenteko on luotettavaa, kun suuri osa vaaleissa valituista valtuutetuista on hyllytettynä, ja kapea joukko vielä jäljellä olevia luottamushenkilöitä yrittää jaksaa näin lisääntyneissä luottamustoimissa (lautakunnissa)? Valtiovarainministeriö myös alleviivaa tilanteen vakavuutta kuntakentän kannalta, ja sitä se onkin. Valtiovarainministeriö on lähtenyt päätöksillään mitätöimään kuntalaisten meille antamaa luottamusta.

Valtiovarainministeriön valituksen ”pihvi” on kuitenkin valituksen lopussa. VM toteaa, että Anna Mäkelän erottamista olisi käsitelty valtuustossa kahdesti ja että silloinen valtuuston puheenjohtaja Inkeri Yritys on varoittanut valtuutettuja virheistä ja tehnyt vastaesityksiä. Inkeri Yritys on toiminut johdonmukaisesti pyrkien kampittamaan kunnan päätöksentekoa saadakseen aikaan tilanteen, jossa ulkopuolelta (valtion taholta) hyllytetään muita päätöksentekijöitä ja jotta valtuuston voimasuhteet näin muuttuisivat. Tällaista viideskolonnalaisuutta saamme todistaa historiankirjoista mm. Otto-Ville Kuusisen ja Vidkun Quislingin edesottamuksista.

Käräjäoikeus on todennut, että Yrityksen perustelut ovat muuttaneet ajan myötä muotoaan. Lisäksi Yritys on profiloitunut jo varhaisessa vaiheessa poliittiseksi oppositioksi ja tämän vuoksi Inkeri Yritykseen on tullut suhtautua poliitikkona, ei lainkaan sellaisena jumalana, jona valtiovarainministeriö häntä ilmeisesti pitää. Huomautamme, että valittajista Akseli Erkkilä on lukenut Raamatun ja kuunnellut Koraanin, eikä löytänyt viittauksia Oikeudenmukainen Kittilä -valtuustoryhmään saati Inkeri Yritykseen.

Inkeri Yritys kertoi myös ”varoituksessaan” tutkinnan olevan käynnissä. Tietääksemme Inkeri Yritys ei ole myöskään haastemies, eivätkä valtuustossa esitetyt laituripuheet muodosta jääviyttä. Myös käräjäoikeus on todennut, että nämä Inkeri Yrityksen ”varoitukset” eivät ole tehneet valtuutettujen toimista rikollista, joskin erilaisin sanankääntein.

Huomautamme, että käräjäoikeus on todennut meidät syyttömiksi kesäkuussa antamassaan päätöksessä. Tämä alleviivaa sitä, että varsinkaan meidän ja muiden Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden jo vapauttamien luottamushenkilöiden osalta hyllyttäminen ei ole perusteltua. Koko tämä prosessi on Suomen oikeusjärjestelmän, kunnallisen itsehallinnon ja kansanvaltaisuuden kannalta häpeällinen.

Akseli Erkkilä, kunnanvaltuutettu, SOTE-lautakunnan jäsen

Jukka Niva, rakennus- ja ympäristölautakunnan varajäsen

Kittilässä 13.9.2019

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu