Koronakriisi osoittaa, että aluepolitiikan on tehtävä paluu

Koronasulkua on eletty jo hyvän aikaa, ja talousnäkymät alkavat synkentyä. Erityisen huolestuttavalta näyttää matkailukuntien tilanne johtuen nykyisen kriisin luonteesta. Kun ihmiset eivät voi kokoontua tai matkustaa, on selvää että juuri matkailusta elävät kunnat ottavat takkiinsa.

Kotikunnassani Kittilässä valoa risukasaan tuo kultakaivos, joka pyörii edelliseen tapaan ja työllistää noin tuhat ihmistä, kerrannaisvaikutuksineen vielä enemmän. 20 vuotta sitten koko Kittilän talouden pohja olisi ollut veitsen terällä vastaavassa tilanteessa.

Monissa muissa kunnissa tilanne on kuitenkin paljon huolestuttavampi. Kun kunnan elinkeinorakenne perustuu käytännössä täysin matkailuun, on kunnan talous ja näin kuntalaisten palvelujen rahoitus kokonaan kunnan päättäjistä ja kuntalaisista riippumattomien tekijöiden varassa. Joitain vuosikymmeniä sitten näin ei olisi ollut. Osaksi voidaan tämä muutos tietysti kuitata sillä, että ajat muuttuvat. Politiikalla olisi kuitenkin tullut pyrkiä estämään eri alueiden talouden luisuminen yhden kortin varaan.

Aluepolitiikasta luovuttiin

Aluepolitiikka on Suomessa kokonaan muuttanut merkitystään, itse asiassa loppunut viimeistään 90-luvulla. Nykyäänkin puhutaan aluepolitiikasta, ja helsinkiläiset jaksavat huutaa elättävänsä muuta Suomea, kun heille tällaista väärää tietoa on jopa YLEn kautta syötetty. Nykyään aluepolitiikalla tarkoitetaan kuitenkin lähes yksinomaan kuntien verotulojen tasausta, mikä ei ole aluepolitiikkaa sen vanhassa, kuntien elinkeinoja tukevassa merkityksessä. Nyt varsinkin Lapin kunnat maksavat todellisen aluepolitiikan lopettamisesta.

Maa- ja metsätaloustöiden vähennyttyä Lapin kunnat kokivat myös valtion vetäytymisen alueeltaan. Esimerkiksi länsirajan kunnissa valtio työllisti suuren joukon ihmisiä mm. rajavartiolaitoksen ja tullin kautta. Kansainvälisin sopimuksin on näistäkin työpaikoista tehty loppu. Usein turismi on paikannut työpaikkakatoa, mutta nyt viimeistään tulee selväksi, että kaikki ei voi olla yhden kortin varassa.

Teollisuutta tarvitaan

En vaadi esimerkiksi veroviraston siirtämistä Sallaan. Ennemminkin kyselen teollisten työpaikkojen perään. Kekkosen aikana teollisuutta hajautettiin pitkin Suomea, ja valtion myytyä omistuksensa monista ennen enemmistöomistamistaan firmoista on näitä teollisia työpaikkoja kadonnut tuhansittain. Nyt moni keittiöekonomisti hihkaisee, että kannettu vesi ei kaivossa pysy ja että markkinaehtoisesti ei perähikiällä kannata tuottaa mikroprosessoreita. Osa hajautetusta teollisuudesta on kuitenkin lakkautettu hätiköiden ja se on tunnustettukin, esimerkiksi Kemijärven sellutehdas.

Suomessa tulisi politiikalla pyrkiä palauttamaan maakuntien teollista tuotantoa. Valtion firmoja on myyty ja esimerkiksi Stora Ensoa ei enää saa perustamaan sellutehdasta mihinkään, mutta jotain sentään voidaan tehdä. Suomi käyttää yritystukiin useita miljardeja vuosittain. Niitä voidaan uudelleenjärjestää siten, että tuettaisiin tuotannon hajauttamista. Infraan voidaan investoida, ja verotusta voidaan rukata. Jopa valtio voi palata markkinoille esimerkiksi oman kaivosyhtiönsä kautta. Ympäristökysymyksissä tulee huomioida myös elävien paikallisyhteisöjen merkitys ympäristöarvona. Mitä iloa on esimerkiksi suojellusta suosta alueella, josta nuoriso on muuttanut muualle ja jolla ei tule olemaan uutta sukupolvea suota katsomassa? Energiaratkaisuissakin voidaan lähteä alueiden työllisyys edellä.

Aika entinen ehkä vielä palaa

Pitkällä aikavälillä voi olla niinkin, että Kekkosen ajan talouspolitiikka tekee paluun. Mikäli koronakriisistä viisastutaan ja havahdutaan siihen, että kaikkea ei voida laskea toisella puolen maailmaa tapahtuvan tuotannon varaan, aletaan omaa tuotantoa suojella ja pyrkiä tuottamaan yhä enemmän kotimaassa. Suomi on perinteisesti ollut pääomaköyhä maa, ja sitä se verraten on edelleenkin. Silloin varsinkin raskaan teollisuuden investoinnit voivat olla osaksi valtionyhtiöiden harteilla, ja silloinhan hajauttaminen aluepolitiikan nimissä on vain tahdosta kiinni.

Akseli Erkkilä

Kittilä

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu