Viikon anti: sosialismia rikkaille, kapitalismia köyhille

Viime viikolla Suomessa palasi vanha meno. Matti Vanhanen julkisti ministeriön esityksen valtion budjetiksi, ja valtiovarainministeriön virkamiehet esittelivät tuttuja keinojaan työllisyyden lisäämiseksi. Kaikesta on nähtävissä, että jo 90-luvun laman ajoilta peräisin oleva linja jatkuu.

Vanhasen budjettiesityksessä teollisuuden sähköveroille esitettiin alennuksia, joiden vaikutus budjettiin on noin 250 miljoonaa, siis neljännesmiljardi euroa. Samalla lämmityspolttoaineiden verot nousevat, ja tämän maksavat kotitaloudet. Kotitalouksien kustannusten nostoa perustellaan ilmastonmuutoksella, teollisuuden energiaverojen laskua taas kilpailukyvyllä. Teollisuuden tukeminen on tietysti hyvä, mutta 250 miljoonaa olisi löytynyt muualtakin, esimerkiksi listaamattomien yhtiöiden osinkojen verotuksesta.

Samalla ei voi kuin ihmetellä, että keskustalainen valtiovarainministeri esittää asuntolainan korkojen verovähennysoikeuden laskemista edelleen. Tämä rankaisee pahiten juuri maaseudulla asuvia. Heidän omakotitalonsa menettävät arvonsa joka tapauksessa, ja lainan korkojen vähennysoikeus tasaa maaseudun ja kaupunkien varallisuuserojen kasvua edes vähän.

Työttömät laiskoja

Valtiovarainministeriön virkamiesten esitykset työllisyyden lisäämiseksi taas noudattivat nekin jo totuttua linjaa. Varhennetun eläkkeen poistaminen, ansiosidonnaisen päivärahan porrastaminen ja työttömän sanktioiminen, kaikki toimia joiden taustalla on oletus siitä, että työttömänä ollaan laiskuuttaan.

En ole koskaan ymmärtänyt ajatusta siitä, että työurien pidentäminen olisi mikään ratkaisu huoltosuhteen vinoutumiseen tilanteessa, jossa nuorisotyöttömyys on 20%. Nuorten työttömyyden jatkuminen, kun sellaiset vanhat työntekijät jotka jo haluaisivat varhennetulle eläkkeelle jatkavat vanhemmiksi. En usko suorittavassa työssä vanhan työntekijän työtehon enää ainakaan nousevan, ja toisaalla työtön nuori saattaa työttömyyden pitkittyessä olla kokonaan menetetty.

Ansiosidonnaisen asteittainen laskeminen tukipäivien loppua kohti ja työttömien tiukemmat karenssisäännökset taas ovat pelkkä keskisormi työttömille ja pätkätyöläisille. Monilla paikkakunnilla suuret työllistäjät ovat kausiluontoisia, ja tämä tarkoittaa paikallistalouden supistumista kohti seuraavaa kautta, kun suuren joukon ansiosidonnainen laskee. Ellei toki porukka muuta toiselle paikkakunnalle osaksi vuotta – sitähän meistä halutaan, moderneja paimentolaisia, joiden koti on kaikkialla ja ei missään.

Työmarkkinoiden valtapolitiikkaa

Kun työttömien rankaisuun lisätään seuraavan porvarihallituksen toimesta paikallinen sopiminen, on työntekijä täysin työnantajan armoilla. Neuvotteluvaraa ei työntekijällä ole, kun työttömyysturva huononee ja sen hakemisesta tehdään jatkuvaa stressiä. Palkat tulevat Suomessa vielä laskemaan aivan varmasti, mikäli tätä kierrettä ei katkaista.

Samalla on viimeisen 30 vuoden aikana Suomessa tehty sijoitustappioista verovähennyskelpoisia, ansio- ja pääomatuloverot on eriytetty suurten pääomatulojen hyväksi ja kriisien oloissa kaikki pannaan maksamaan elinkeinoelämän tukia. Muistatteko, vastahan me maksoimme Business Finlandin kautta MEP Sarvamaan vaimon blogifirmallekin 100 000 euroa, tämä räikein esimerkki mainitakseni.

Kuka tähän uskoo?

Nyt olisi ensiarvoisen tärkeää, että kaikilta puolueilta kysyttäisiin, uskovatko ne näiden työllistämiskeinojen toimivuuteen. Se paljastaa puolueen ideologiasta nimittäin paljon. Ei kiertelyä eikä ongelman siirtelyä, vaan yksinkertaisesti, uskotaanko työttömien rankaisun nostavan työllisyyttä. Ainoat jolle kysymys on helppo, ovat Kokoomus ja ehkä Vasemmistoliitto. Muut kiemurtelisivat.

Jotta tämä kirjoitukseni ei olisi pelkkää ongelmien osoittelua, niin loppuun kerron mitä itse tekisin, jos olisin diktaattori: teollisuuden verojen laskun rahoittaisin verottamalla enemmän rahamarkkinoita ja omistamista. Nostaisin ansio- ja pääomatuloveroja ja laskisin kulutusveroja. Työllisyyttä kohentaisin palkkatuen lisäksi vaikeuttamalla ulkomaisen työvoiman saatavuutta ja elvyttävillä investoinneilla. Nämä siis lyhyellä aikavälillä ja yksinkertaistaen.

Vaan en ole diktaattori.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu