Helsinki on globaali sosiaalitoimisto

Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi tänään järjestöavustukset ensi vuodelle 2021. Sote-lautakunta päätti jälleen vastustuksestani huolimatta tukea liikkuvaa väestöä eli pääosin romanikerjäläisiä 633 000 eurolla. Itse olisin käyttänyt koko rahan eri tavalla ja tukenut heikommassa asemassa olevia suomalaisia tukevia järjestöjä. Olisin lisäksi rahoittanut esitykseni niin sanotulla kohdentamattomalla 73000 euron sote-viraston lisämäärärahalla, josta oli mahdollisuus ehdottaa rahoitusta järjestöille.

Romanikerjäläiset ja minkä tahansa maan niin sanotun liikkuvan väestön palvelut ja hyvinvointi kuuluvat näiden ihmisten lähtömaiden vastuulle. Helsinki jatkaa samaa linjaa kuin aiemminkin, eli suomalaiset yleishyödylliset toimijat, jotka jakavat ruoka-apua, auttavat vammaisia ja muita heikoimmassa asemassa olevia helsinkiläisiä, eivät taaskaan saaneet kunnollista taloudellista tukea Helsingiltä. Jokainen helsinkiläinen päättää ensi kevään kuntavaaleissa, miten veronmaksajien rahaa jaetaan seuraavana neljänä vuotena. Itse haluan, että Helsinki auttaa helsinkiläisiä. Helsingillä ei ole varaa eikä velvollisuutta toimia globaalina sosiaalitoimistona.

Tässäpä teille hyvät helsinkiläiset listaus siitä, mitä tällä rahalla olisi saanut ensi vuodeksi, jos esitykseni olisivat menneet läpi:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan jäsenen Aleksi Niskasen lisämäärärahaesitykset järjestöavustuksiin vuodelle 2021 kustantavat yhteensä 647 612 euroa. Mikä on ehdottamieni avustuskohteiden rahoituspohja:

Vähennetään Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön  liikkuvan väestön päiväkeskustoiminnasta 198 000 euroa

Vähennetään Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön liikkuvan väestön hätämajoituksesta 435 000 euroa

Summa on yhteensä 633 000 euroa.

Otetaan järjestöavustuksiini lisäksi 14612 euroa vielä kohdentamattomasta sote-viraston 73000 euron määrärahasta.

Linkki kokouksen esityslistaan: https://www.hel.fi/sote/fi/paatoksenteko/lautakunnan-paatosasiakirjat/asiakirja?year=2020&ls=11&doc=Sote_2020-12-08_Sotelk_20_El

Laitetaan nämä rahat seuraaviin avustuskohteisiin:

Lautakunta päättää myöntää Malmin Saalem lähetys ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 20000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun kustannuksiin Helsingissä

 

Lautakunta päättää myöntää Myllypuron elintarvikeapu ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 294 862 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun kustannuksiin Helsingissä: lahjoituksena saatujen elintarvikkeiden kuljetus, palkat sekä jätteidenkäsittely.

 

Lautakunta päättää myöntää Suomen Pelastusarmeijan säätiölle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 100000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun kustannuksiin Helsingissä: lahjoituksena saatujen elintarvikkeiden kuljetus, palkat sekä jätteidenkäsittely.

 

Lautakunta päättää myöntää Vailla vakinaista asuntoa ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 25000 euroa täysimääräisenä, Avustuksen tarkoitus: Asunnottomien yhteisölliseen päihteettömään toimintaan Vartiosaaressa ja Soldiksessa.

 

Lautakunta päättää myöntää Veikko ja Lahja Hurstin laupeudentyö-Pelastakaa Suomen nuoret ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa 300000 euron avustussumman täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Vähävaraisille kohdennetun maksuttoman elintarvikejakelun tila- ja sähkökuluihin Helsingissä kaupungilta vuokratussa tilassa.

 

Lautakunta päättää myöntää Irti Huumeista ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 150000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Huumeiden vastaisen aluetyön kuluihin sekä vapaaehtoisten koulutukseen ja läheistyöhön helsinkiläisiin kohdennettuna.

 

Lautakunta päättää myöntää Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 25000 euroa  täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Päihteettömyyttä tukevan Helsingin Elokolon ja sen sivupisteenä toimivan Kontulan Elokolon toiminnanohjaajan palkkakuluihin sekä kohtaamispaikan tilavuokraan helsinkiläisiin kohdennettuna.

 

Lautakunta päättää myöntää Sininauhasäätiölle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 27750 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Vapaaehtoistyön koordinointiin ja vapaaehtoisten tukemiseen helsinkiläisiin kohdennettuna.

 

Lautakunta päättää myöntää Taiteen Sulattamo Ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 167000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Helsinkiläisten mielenterveyskuntoutujien työpajatoiminnan palkka- ja vuokrakuluihin.

 

Lautakunta päättää myöntää Tukikohta ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 55000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Heikoimmassa asemassa olevien ja vaikeasta päihdeongelmasta kärsivien päihteitä käyttävien helsinkiläisten asiakkaiden kynnyksettömän Avoimet Ovet -kohtaamispaikan ruoka-, vartiointi- ja toimintakuluihin, palveluohjauskuluihin sekä päihteiden käyttäjien ja heidän läheistensä kanssa työskentelevän työntekijän henkilöstökuluihin.

 

Lautakunta päättää myöntää Tukiyhdistys Karvinen ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 32000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Malmilla sijaitsevan kynnyksettömän kohtaamispaikan vertaistuen kuluihin helsinkiläisiin kohdennettuna.

 

Lautakunta päättää myöntää Tukiyhdistys Majakka ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 18000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Pohjois-Haagassa sijaitsevan mielenterveyskuntoutujille tarkoitetun matalan kynnyksen kohtaamispaikan vuokrakuluihin, vertaistoimintaan, ryhmiin ja löytävään mielenterveystyöhön kohdennettuna helsinkiläisiin.

 

Lautakunta päättää myöntää Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 25000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Avustuspalvelujen vapaaehtoisvälityksen ja vertaistukitoiminnan kuluihin helsinkiläisiin näkövammaisiin kohdennettuna.

 

Lautakunta päättää myöntää Helsingin Kuurojen Yhdistykselle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 15000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Helsinkiläisille viittomakielisille kuuroille järjestettävien virkistystapahtumien ja teemailtojen henkilöstökuluihin.

 

Lautakunta päättää myöntää Suomen Kuurosokeat ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 30000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Helsinkiläisten kuurosokeiden viriketoiminnan ja vertaistuen henkilöstökuluihin, ei muihin kuluihin.

 

Lautakunta päättää myöntää Helsingin Invalidien Yhdistys ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 20000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Välittömään liikunta- ja harrastuskerhotoimintaan sekä Hevossalmen lomakylän vuokraan helsinkiläisiin kohdennettuna, ei muuhun toimintaan.

 

Lautakunta päättää myöntää Jaatinen, vammaisperheiden monitoimikeskus ry:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 20000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Helsinkiläisten vammaisperheiden vertaistukitoimintaan ja Malminkartanossa sijaitsevan vammaisperheiden monitoimikeskuksen (Maja) vuokra- ja sähkökuluihin, sekä yhteistyön virittämiseen vammaisperheiden olosuhteiden vahvistamiseksi.

 

Lautakunta päättää myöntää Laajasalon opiston säätiö sr:lle heidän vuodelle 2021 hakemansa avustussumman 110000 euroa täysimääräisenä. Avustuksen tarkoitus: Kehitysvammaisille helsinkiläisille suunnatun koulutus- ja kurssitoiminnan kuluihin.

 

 

 

 

 

 

+6
AleksiNiskanen
Perussuomalaiset Helsinki
Ehdolla kuntavaaleissa

Perussuomalaisten kuntavaaliehdokas 2021 Helsingin vaalipiirissä. Vaalinumeroni on 447. Kansanedustaja Jukka Mäkysen eduskunta-avustaja. Yhteiskuntatieteiden maisteri. Helsingin kaupunginvaltuuston varavaltuutettu (PS). Helsingin sosiaali- ja terveyslautakunnan ja jaoston jäsen. Mielipiteet ovat omia mielipiteitäni.

www.aleksiniskanen.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu