Seksin ostaminen on vallankäyttöä ja alistamista

(4.9.2013 Iltasanomat) Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r) mielestä olisi perusteltua, että Suomessa otettaisiin käyttöön seksin ostamisen kokonaan kieltävä laki. http://m.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288595903642.html
(Hs 5.9.2013) Tut­ki­joi­den mu­kaan ny­ky­la­ki ei suo­jaa riit­tä­väs­ti ih­mis­kau­pan ja pa­ri­tuk­sen koh­tei­ta.
http://www.hs.fi/paivanlehti/05092013/kotimaa/Seksin+oston+t%C3%A4yskielto+jakaa+hallituspuolueet/a1378277248400

 

Aikamme vaatimus saada yksilökeskeisesti mielihyvän kokemus heti, heti mulle kaikki periaatteen mukaisesti, altistaa vauhtisokeudelle olla huomioimatta muita ihmisiä itsekkään mukavuudenhalun kustannuksella. Tästä heti mulle asenteesta on kehittynyt kertakäyttökulttuuri, jossa mm. tytöt ja naiset on esineellistetty. Naisiin ja tyttöihin kohdistuva alistamisen asenne on yleistä mm. suositussa digipelikulttuurissa edistäen seksuaaliselle hyväksikäytölle myönteistä asennetta. Vihamielisyys, seksuaalinen häirintä, herjaaminen, raaka ja rasistinen sekä epäasiallinen kielenkäyttö on juurtunut huolestuttavasti osaksi videopelikulttuuria. Esimerkiksi ”raiskaus” sanaa käytetään pelikulttuurissa ilmaisemaan voittoa, mutta on itseasiassa vallankäyttöä ja alistamista.

 

Olisiko aika opetella arvostamaan läheisyyttä ja läsnäoloa pelkän hetken hurman sijaan? Seksipalveluiden ostaminen ei ole missään määrin verrattavissa kulutustavaroiden ostamiseen, vaan ihmiskeho on inhimillisyydessään korvaamattoman arvokas, joka heijastuu moninaisesti ihmisen hyvinvointiin.

 

Minusta seksipalveluiden ostaminen on väärin, koska myös tappaminen, varastaminen, elinkauppa ja parisuhderikos ovat väärin. Pelkästään seksikaupan ympärille tiukasti kietoutunut seksityöläistä alistava rikollisuus, huumeet ja paritustoiminta velvoittavat taisteluun ihmisoikeuksien ja kansalaisten oikeusturvan puolesta.

 

Jos seksitarpeita ei pysty tyydyttämään toisen ihmisen kanssa, niin silloin on vain tyydyttävä elämään ilman seksiä. Eihän esimerkiksi rahattomuus ja nälkä oikeuta varastamaan, vaikka myötätuntoa nälkäinen saakin, mutta seksin puutteeseen ei kuole. Seksuaalisuudesta ei kuitenkaan tarvitse luopua, vaan seksuaalisuutta voi toteuttaa myös ilman kumppania. Minusta ostettavien seksipalveluiden käyttäminen on vastuutonta ihmisarvon riistämistä, koska jokainen seksipalveluiden ostaja toiminnallaan edistää jollain tasolla hyväksikäyttöä, siitäkin huolimatta, että seksipalveluiden myyjä tekisi työtään vapaasta tahdostaan. Rinnastaisin ihmisen kehon kaupallistamisen laittomaan elinkauppaan.

 

Sillä ei ole loppu pelissä merkitystä, myykö seksiä pakotettuna vai vapaaehtoisesti, sillä seksibisnes tulee arvottaa törkyiseksi ja häpeälliseksi. Seksibisnes on globaali ongelma, sitä ei siis tule nähdä vain paikallisena ja kansallisena, vaan kansainvälisen rikollisuuden kasvualustana ja ihmisyyden riistäjänä, josta vastuu on myös suomalaisilla, koska samojen hyväksikäyttäjien asenteet murentavat ja ylenkatsovat ihmisyyttä asettamalla itsensä muiden yläpuolelle, koska katsovat kansalaisoikeudekseen hyväksikäyttää seksiä myyvien hädänalaista elämäntilannetta, yleensä köyhyyttä, joka asettaa ihmiset eri puolilla maailmaa eriarvoiseen asemaan ihmisoikeuksien toteutumisen tavoitteiden vastaisesti.

 

Suomessa tulisikin säätää seksin ostamisen kieltävä laki, kuten Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa on tehty. Näin yhteiskunta viestittäisi, että naisten (pääasiassa)hyväksikäyttöön ja rikollisuuden lisääntymiseen suhtaudutaan vakavasti ihmisyyttä arvostaen.

 

Nykyinen lainsäädäntö ei ole riittävä, vaan
rikoslain, järjestyslain ja ulkomaalaislain lisäksi seksityötä rajoittavat erilaiset tapaoikeudelliset säännökset vaativat tiukennusta. Ajassamme vellova yliseksuaalisuus, jota ylläpitää muun muassa lisääntyvä altistuminen nettipornolle vääristää lasten ja nuorten käsitystä seksuaalisuudesta ja seksikäyttäytymisestä, on saanut liian suuren painoarvon.

 

Ihmiskauppaa, paritusta ja prostituutiota ei tule hyväksyä. Uskon, että seksin ostamisen kieltävä laki vaikuttaisi asenteisiin ja yhä useampi mies pohtisi toimintaansa ja sen seurauksia. Erityisesti seksin ostamisen kieltävä laki olisi tärkeä viesti lapsille ja nuorille heidän etsiessään seksuaalisuuttaan ja rakentaessaan minäkuvaa. Seksin ostaminen ei ole välttämätöntä missään olosuhteissa ja loukkaa seksityöläisen jakamatonta ruumiillista koskemattomuutta seksipalveluja ostavien itsekkyyden kustannuksella, vaikka seksipalveluja tarjoava omasta mielestään toimisikin vapaasta tahdostaan. Seksityöläisten valitus omien kansalaisoikeuksien polkemisesta on perusteetonta, etenkin, kun seksityötä vapaaehtoisesti tekevien vaatimus saada oikeutus seksipalvelujen myymiseen on kovin ”elitististä” ”helpon” tuoton logiikkaan perustuvaa.

 

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kansalaisten oikeusturva vaativat, että seksityön ympärille on rakennettava herkeämättömästi häpeäleimaa, moralisointia ja kriminalisoivaa lainsäädäntöä sekä seksipalveluja ostavia miehiä on syyllistettävä, koska tarjontaa ei ole ilman kysyntää. Jokaisen ihmisen, erityisesti miesten, tulisi kehittää itsekuria, eikä heittäytyä viettien ja himojen vietäviksi. On vastuutonta luoda seksipalvelujen myyjien ja niitä käyttävien välille luottamuksellista ilmapiiriä olettaen, että seksibisnes olisi jotenkin luonnollinen osa yhteiskunnan hyväksyttäviä rakenteita. Prostituutio ja kaikki seksipalvelut tulee yksiselitteisesti tehdä rangaistaviksi.

 

 

 

 

AlpiRipatti

Olen perheenisä ja Keskusta-aktiivi Mäntyharjusta. Työskentelen tukihenkilönä mielenterveyskuntoutujien hoitokodin tukipalveluissa. Työssäni ihmisten kuuntelijana ja vierellä kulkijana olen erityisesti oppinut arvostamaan välittämistä ja huolenpitoa lähimmäisestä. Mottoni on ”huominen on uusi mahdollisuus”. Tärkein elämänvoimani ja tukisatama on perheeni. Rakkaus on se lähde, josta pulppuaa voimani arjessa jaksamiselle. Arjessa jaksamista tukevat harrastukseni; pianon- ja kitaran soitto, lukeminen, lenkkeily ja pientilani. Yhteiskunnallinen toimintani ja ajatteluni pohjautuvat ihmisyyden ja sen kehitystarpeen kunnioitukselle, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja heikomman puolustamiselle sekä yhteisvastuulle kohtuullisuus huomioiden. Ihmisyydellä tarkoitan vastuuta lähimmäisestä, ihmisten keskinäistä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, toisten tapojen, arvojen ja hengellisen vakaumuksen kunnioittamista ja suvaitsemista sekä vaatimusta yhteiskunnan ehdottomasta oikeudenmukaisuudesta. Haluan korostaa jokaisen ihmisarvon tunnustavaa, ihmisten erilaisuuden hyväksyvää ja ihmisten yhteistyötä vaalivaa moniarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta. Minua kiehtoo myös hajautettu yhteiskunta ja elämän yksinkertaisuus ilman suuruuden ihannointia, joka huomioi kestävän luontosuhteen. Se, että ihmisen lähiympäristö voisi luoda edellytykset yksilön hyvinvoinnille ilman jatkuvaa tuottavuuden kasvua ja tehostamista. Pikemmin arvostan ihmisen henkisen kasvun merkitystä. Ihmisyyden ytimeen kuuluu kyky tehdä eettisesti harkittuja valintoja – hyvä ohje on: tee toiselle niin kuin toivoisit itsellesi tehtävän, jos olisit hänen asemassaan. Suomessa puhutaan mahdollisuuksien tasa-arvosta – yhteiskunnan sivistyksen tasoa mitataan sillä, kuinka se huolehtii vähäosaisista. Julkisen vallan pitää tukea heikompia ja taata kansalaisten oikeuksien toteutuminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu