Aluevaalit ovat linjavaalit – lähipalvelut vai keskittäminen

Vahvat lähipalvelut lähellä ihmistä vai palvelujen kylmä keskittäminen

Ensimmäisissä aluevaaleissa ratkaistaan yhdenvertaisten lähipalvelujen vahvistamisen ja palvelujen keskittämiseen pyrkimisen välillä.

Tavoite vähintään yhdestä sosiaali-ja terveysasemasta jokaiseen kuntaan on aitoa lähipalvelujen vahvistamista, jossa huomioidaan myös hyvinvointialueen  maaseutualueet syrjäkylien.

Kaupungeissa pitää olla riittävä palveluverkko huomioiden kaupunginosien erityispiirteet.

Ei siis ole samantekevää, missä palvelut sijaitsevat ja kuinka ne ovat järjestetty.

Tarvitaan enemmän ennakkoluulotonta yhteistyötä yksityisten-ja julkisten palveluntuottajien välillä. Monituottajamallissa yrityksillä ja järjestöillä on tärkeä rooli palveluiden tuottajana.

Kuitenkin perussuomalaiset pitävät Keskustan linjaa ”röyhkeänä populismina” ja kokoomuksen mukaan jokaiseen kuntaan ei tarvita neuvolaa tai lääkärin vastaanottoa.

Aluevaaleissa on kyse mitä suuremmassa määrin linjavaalista lähipalveluiden ja keskittämisen välillä.

Siksi on todellakin väliä, mitä puoluetta äänestää.

AlpiRipatti
Keskusta Mäntyharju

Olen perheenisä ja Keskusta-aktiivi Mäntyharjusta. Maaseutu ja sen mahdollisuudet ovat intohimoni. Hoitajana hoitotyön ja hoitajien arvostuksen lisääminen on minulle sydämen asia. Työssäni ihmisten kuuntelijana ja vierellä kulkijana olen erityisesti oppinut arvostamaan välittämistä ja huolenpitoa lähimmäisestä. Mottoni on ”huominen on uusi mahdollisuus”. Tärkein elämänvoimani ja tukisatama on perheeni. Rakkaus on se lähde, josta pulppuaa voimani arjessa jaksamiselle. Arjessa jaksamista tukevat harrastukseni; pianon- ja kitaran soitto, pientilan harraste-eläimet, lukeminen, politiikka, rankasavotta ja nikkarointi.
Yhteiskunnallinen toimintani ja ajatteluni pohjautuvat ihmisyyden ja sen kehitystarpeen kunnioitukselle, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja heikomman puolustamiselle sekä yhteisvastuulle kohtuullisuus huomioiden. Ihmisyydellä tarkoitan vastuuta lähimmäisestä, ihmisten keskinäistä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, toisten tapojen, arvojen ja hengellisen vakaumuksen kunnioittamista ja suvaitsemista sekä vaatimusta yhteiskunnan ehdottomasta oikeudenmukaisuudesta.
Haluan korostaa jokaisen ihmisarvon tunnustavaa, ihmisten erilaisuuden hyväksyvää ja ihmisten yhteistyötä vaalivaa moniarvoisuutta ja suvaitsevaisuutta.
Minua kiehtoo myös hajautettu yhteiskunta ja elämän yksinkertaisuus ilman suuruuden ihannointia, joka huomioi kestävän luontosuhteen. Se, että ihmisen lähiympäristö voisi luoda edellytykset yksilön hyvinvoinnille ilman jatkuvaa tuottavuuden kasvua ja tehostamista. Pikemmin arvostan ihmisen henkisen kasvun merkitystä.
Ihmisyyden ytimeen kuuluu kyky tehdä eettisesti harkittuja valintoja – hyvä ohje on: tee toiselle niin kuin toivoisit itsellesi tehtävän, jos olisit hänen asemassaan.
Suomessa puhutaan mahdollisuuksien tasa-arvosta – yhteiskunnan sivistyksen tasoa mitataan sillä, kuinka se huolehtii vähäosaisista. Julkisen vallan pitää tukea heikompia ja taata kansalaisten oikeuksien toteutuminen. Luottamustehtäviäni: kirkkovaltuutettu, pääluottamusmies, sivistyslautakunnan varajäsen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu