Kannanotto lähikoulujen puolesta

Lohjalla säästöpäätöksiä väärän ja harhaanjohtavan valmistelun pohjalta

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2020 esittää lapsiperheiden palveluja leikattavaksi ja muun muassa Lohjan maaseutukouluja lakkautettavaksi. Päätös oli valitettava ja vastoin Lohjan vetovoimaisuuden ja asukasmäärän lisäämisen tavoitetta. Päätös perustui virkamiesvalmisteluun, joka ei kestä päivänvaloa.

Ensinnäkin esitys tuotiin päätettäväksi vastoin luottamushenkilöiden linjauksia ja ennen kuin asiaan liittyvät selvitykset olivat valmistuneet. Erittelemme asiaa Ikkalan koulun osalta.

 • Lohjan kaupunginvaltuuston päätös 15.5.2019: Ikkalan koulua ei lakkauteta.
 • Lanup- ja patu-lautakunnat esittivät 10.6.2020, että Ikkalan koulua ei lakkauteta, säästöjäkään ei todennäköisesti syntyisi lainkaan.
 • Ennen kuin Paula Nordströmin työryhmän selvitys opetuksen järjestämisen periaatteista valmistuu, ei tehdä päätöksiä kouluverkon supistamisesta.
 • Jaana Silanderin & al. valtuustoaloitteeseen maaseutukoulujen lakkauttamisten taloudellisista ja sosiaalisista vaikutuksista ei ole vastattu eikä vastauksen sisältöä arvioitu.

Toiseksi kaupunginhallitukselle esitetyt laskelmat Ikkalan koulun lakkauttamisen aiheuttamista säästöistä ovat perusteettomat ja sisältävät virheellistä tietoa. Lisäksi laskelmia muutetaan vaivihkaa kertomatta muutoksista luottamushenkilöille (vertaa laskelmat KH:n kokoukseen 24.8.2020 versus laskelmat KH:n kokoukseen 28.9.2020).

 • Yhden opettajan vuosipalkka on merkitty säästöksi, vaikka opettajan virkaa ei lakkauteta, vaan se siirretään toiseen kouluun. Jos näin merkittäisiin kirjanpitoon, kyse olisi kirjanpitorikoksesta.
 • Koulujen lakkauttamisen säästyvät tilakustannukset on merkitty kahden eri lautakunnan säästöiksi. Jos näin merkittäisiin kirjanpitoon, kyse olisi kirjanpitorikoksesta.
 • Kaikki lakkautetut koulut on merkitty tuottamaan edelleen kaupungille vuosittain yhteensä 0,6 M€ tuloa. Jos näin merkittäisiin kirjanpitoon, kyse olisi kirjanpitorikoksesta.
 • Säästyvä korjausvelka on imaginaarinen luku, jota kaupunki on tietoisesti kasvattanut jättämättä koulut jo vuosien ajan remontoimatta. Teoreettinen kirjanpidollinen erä.
 • Lakkautettavan koulun lasten opetuksesta on arvioitu tulevan säästöä, mutta kulujen lisääntymistä vastaanottavassa koulussa ei ole huomioitu. Puutteellisesti arvioitu.
 • Koulukuljetuskulujen lisääntyminen an arvioitu liian pienen lapsimäärän ja kilometrien perusteella. Väärin arvioitu.
 • Jos Ikkalan koulu lakkautettaisiin, siitä ei aiheutuisi kaupungille mitään kulua. Väärin arvioitu, tiilirakenteista valtavaa koulukiinteistöä ei voida jättää lämmittämättä ja valaisematta ilman kiinteistön vaurioitumista ja vahingoittamisen riskiä.

Huonoa hallintokäytäntöä on myös se, että maaseutukoulujen lakkauttamisesta ei keskustella kylien kanssa. Kylien kirjeisiin ja kannanottoihin vastaavat yksittäiset valtuutetut, mutta virkamiehiltä niihin ei tule koskaan mitään vastausta. Keskustelutilaisuuksia ei järjestetä – elleivät kylät itse niitä järjestä. Kylien mielipiteisiin ja ratkaisuehdotuksiin ei valmisteluasiakirjoissa koskaan viitata eikä niitä mainita. Virkamiehet eivät ole tuoneet päätettäväksi yhtään esitystä siitä, miten asukkaiden ja järjestöjen osallistumista ja vaikuttamista maaseutukouluverkoston kehittämiseen voitaisiin edistää (kuntalain 22 §). Julkisuudessa kaupunginjohtaja puhuu koulujen lakkauttamisesta kuin kyse olisi teknisestä asiasta, joka ei kiinnosta ketään. Ikään kuin kylien asiat eivät kuuluisi kyläläisille millään tavalla.

On arvoitus, miksi Lohjan luottamushenkilöt sallivat kaupungin virkamiesjohdolta näin ala-arvoisen valmistelukulttuurin ja huonon hallintokäytännön. Valmistelussa faktat eivät ole faktoja, kuten pitäisi, vaan saavat vapaasti olla virkamiesten poliittisen vakaumuksen mukaisia. Tämän nimi on demokratiavaje.

Ikkalan koulu on ja on aina ollut ikkalalaisten ja Ikkalan kylän keskipiste, ja sitä ovat ikkalalaiset kautta aikain monin eri tavoin tukeneet. Ikkalan koulun rakennusmaan lahjoitti kunnalle Kokin isäntä Felix Sarasto koulutoiminnan harjoittamista varten. Ikkalalaiset kunnostivat talkootöinä koulun urheilukentän ja rakensivat koulun läheisyyteen luontopolun. Kyläyhdistys ja koulun vanhempaintoimikunta järjestävät koululaisille monenlaisia tapahtumia ja keräävät varoja koululaisten harrastustoimintaan. Ikkalan koulu ja siihen liittyvä ikkalalaisten aktiivisuus oman kylän kehittämisessä palvelee myös koko Lohjan kaupungin strategioita.

Ikkalan kyläyhdistys toivoo Lohjan kaupunginvaltuutetuilta nyt viisaita päätöksiä Lohjan lapsiperheiden palvelujen sekä maaseutukoulujen säilyttämisen ja kehittämisen puolesta.

Olli Sorainen

Ikkalan kyläyhdistys ry., pj.

050 396 0162

Mirka Karjalainen

Ikkalan koulun vanhempaintoimikunta

050 538 2509

amgs

Jokainen meistä on arvokas! Tässä esitän ainoastaan omia näkemyksiä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteen maisteri (YTM). Valmistuin Tampereen yliopistosta. Opiskelin journalismia, aikuiskasvatusta ja filosofiaa. Suoritin opintojani suomen kielellä. Äidinkieleni on espanja. Kuntavaaleissa 2017 sain 112 äänellä SDP:n ensimmäinen varasijan Lohjalla. Lohjan kaupunginhallituksen varajäsen Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan jäsen Lohjan vammaisneuvoston jäsen Ikkalan kyläyhistyksen sihteeri Kotisivu: <a href="http://anasorainen.blogspot.fi/" title="http://anasorainen.blogspot.fi/">http://anasorainen.blogspot.fi/</a> tai <a href="https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/author/anamariagutierrezsorainen/" title="https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/author/anamariagutierrezsorainen/">https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/au...</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu