Lähikoulujen lakkauttaminen on lyhytnäköinen säästö

Suomelantie Ikkalan ja Lohjan välillä.

Lohjan kaupunginhallitus kokoontuu taas maanantaina ja nyt kokousasialista sisältää kaupunginjohtajan esityksen leikkauslistan hyväksymisestä. Virkamiesten kielellä kyseessä on talouden tasapainottamisohjelma 2021-2024.

Tästä pääset kaupunginhallituksen kokousasialistan asiakirjoihin:

http://dynasty.lohja.fi/

Asiakirjoissa on nyt tarkennetut laskelmat lakkautusuhan alla olevista kouluista. Suurimmat säästöt syntyvät opettajavirkojen lakkauttamisesta. Ikkalan koulun kohdalla on merkitty säästöksi 1 htv. Mielenkiintoista, koska lapset eivät katoa mihinkään. Heidät siirrettäisiin Pusulan kouluun, jossa tarvittaisiin lisää henkilöresursseja tai Pusulan koulun lasten opetuksen laatua lasketaan niin, että ryhmäkoot kasvavat merkittävästi nykyisestä. Kululisäykseksi on arvioitu nolla euroa.

Kaikissa lakkautusuhan alla olevista kouluista lasketaan säästöiksi tilakustannukset, kuten lämmitys- ja vesikulut, ym. Erikoista on se, että esimerkiksi Ikkalan koulun kohdalla samat säästöt 26 000 euroa vuonna 2021 ja 37 000 vuonna 2022 on laskettu sekä lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan alueen että palvelutuotantolautakunnan alueen säästöiksi. Tuplasäästö siis! Tarkennetuissa talouslaskelmissa ei ole mitään mainintaa vastaanottavien koulujen kunnosta, remontti- ja muutostarpeista.

Huvittavia ovat ne ”kumulatiiviset säästöt”, joiden mukaan jo lakkautetut koulut tuottavat edelleen säästöjä Lohjalle. Esimerkiksi vuonna 2016 lakkautettu Hyrsylän koulu säästää Lohjan kaupungille noin 200 000 euroa vuosittain. Vuodesta 2014 eli kuntaliitosten jälkeen Lohjalla on lakkautettu kuusi koulua (Koisjäven, Lohjansaaren, Hiisin, Hyrsylän, Neitsytlinnan ja Karstun). Nämä lakkautetut koulut ovat säästäneet Lohjalle yhteensä 3 110 604 euroa. Sen lisäksi Lohja säästä lakkautettujen koulujen korjausvelasta 1 335 395 euroa. Näitä laskelmia ei tietenkään voida merkitä kaupungin kirjanpitoon, joten ne ovat harhaan johtamista.

Samassa ”kumulatiivisten säästöjen” taulukossa pitäisi näkyä tilastot pois muuttaneista asukkaista lakkautettujen koulujen alueilla sekä kaupungin menettämät verotulot.

Lohjan kaupungin verkkosivuilta
Lohjan kaupungin verkkosivuilta

Koulujen lakkautuksista päättäjät toivovat myyntivoittoja kiinteistöjen myynnillä. Lohjan kaupunginhallitukselle esitetyssä kuviossa ainoastaan Lohjansaaren ja Hyrsylän koulu on saatu myydyiksi. Lohjan kaupunki on saanut kahden kyläkoulun myymisestä 305 000 euroa. Puhutaan siis pienistä summista.

Kyläkoulujen lakkauttamisia perusteellaan ainoastaan syntyvillä voitoilla ja säästöillä, jotka ovat käytännössä pieniä, lähes merkityksettömiä verrattuna siihen pahoinvointiin, jonka lähikoulun lakkautusuhka ja lakkauttaminen aiheuttavat lapsiperheille ja asukkaille. Myös Lohjan imago lapsiystävällisenä, asukaslähtöisenä ja maaseutuystävällisenä kaupunkina kärsii.

Lohja nousee panostamalla myös muualle kuin ydinkeskustaan. Varsinkin nyt kun moni kaupunkilainen tahtoo muuttaa maalle ja elää väljästi sopusoinnissa ympäristön kanssa. Lohja voisi profiloitua myös maaseutukuntana, joka jo nyt on ja houkutella lisää lapsiperheitä lähipalveluilla.

Päätös, joka perustuu ainoastaan numeroihin, ja joka ei huomio ihmisten hyvinvointia ja lasten kokonaisvaltaista kehitystä, on kylmä ja lyhytnäköinen.

amgs

Jokainen meistä on arvokas! Tässä esitän ainoastaan omia näkemyksiä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteen maisteri (YTM). Valmistuin Tampereen yliopistosta. Opiskelin journalismia, aikuiskasvatusta ja filosofiaa. Suoritin opintojani suomen kielellä. Äidinkieleni on espanja. Kuntavaaleissa 2017 sain 112 äänellä SDP:n ensimmäinen varasijan Lohjalla. Lohjan kaupunginhallituksen varajäsen Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan jäsen Lohjan vammaisneuvoston jäsen Ikkalan kyläyhistyksen sihteeri Kotisivu: <a href="http://anasorainen.blogspot.fi/" title="http://anasorainen.blogspot.fi/">http://anasorainen.blogspot.fi/</a> tai <a href="https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/author/anamariagutierrezsorainen/" title="https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/author/anamariagutierrezsorainen/">https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/au...</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu