Lohjan panostus kyläkeskuksiin ei ole linjassa hallitusohjelman kanssa

Viime ja tällä valtuustokaudella Lohjalla on lakkautettu jo lähes 10 koulua. Osa lakkautetuista kouluista on kyläkouluja, jotka olivat ainoita kaupungin tarjoamia palveluja kyseisissä kyläkeskuksissa.

Lohjan kaupunkistrategiassa 2017-2025 sanotaan, että yksi Lohjan strategisista vahvuuksista on elinvoimainen maaseutu. Mitä elinvoimainen maaseutu tarkoittaa Lohjan kaupungin päättäjille? Kyläkoulujen lakkautus tuhoaa maaseudun elinvoimaisuutta.

Lohjan kaupungissa ei ole visiota, suunnitelmia eikä strategioita, joilla panostettaisiin maaseudun elinvoimaisuuteen. Nummi-Pusulan kunta liitettiin Lohjaan vuonna 2013. Kuuden vuoden aikana entisen Nummi-Pusulan alueelta on lopetettu kaksi kyläkoulua eli Hyrsylän ja Koisjärven koulut. Ei ole tutkittua tietoa siitä, miten koulujen lakkauttaminen on vaikuttanut väestönkehitykseen näissä kylissä tai miten lasten kuljettaminen kauemmas kouluun on vaikuttanut lasten ja perheiden hyvinvointiin. Lohjan kaupungin strategiassa on asetettu tavoitteeksi asukasmäärän kasvaminen 1% vuodessa. Kuka muuttaisi kylään, jossa ei ole minkäänlaisia palveluita?

Pääministeri Antti Rinteellä (sd) on vahvat siteet Lohjaan. Rinteen hallitusohjelmassa on useita kohtia, joissa korostetaan maaseudun elinvoimaisuutta. Jos Lohja ei panosta maaseudun kehitykseen, niin Lohjan kaupunki toimii päinvastaisesti kuin maan hallitusohjelmassa on linjattu.

Hallitusohjelma on hallituspuolueiden keskinäinen sopimus toiminnastaan hallituskaudella. Se ei suoraan sido kuntia, mutta kunnat eivät toisaalta voi toimia vastoin hallitusohjelman tavoitteitakaan – se olisi huonoa hallintoa. Emme halua Lohjaan huonoa hallintoa. Suuntaa pitää muuttaa.

Otteita hallitusohjelmasta:

· Elinvoimainen, sosiaalisesti vahva Suomi rakentuu metropolialueen, kasvavien kaupunkiseutujen, seutukuntien ja maaseudun yhteisestä menestyksestä.

· Aluepolitiikan tavoitteena on alueiden välisen ja kuntien sisäisen eriytymisen vähentäminen.

· Vahvistetaan osana kestävän kasvun strategiaa alueiden, kuntien ja kaupunkien monimuotoista elinvoimaa.

· Kuntien tehtävät rahoitetaan kestävästi kuntien omilla verotuloilla sekä oikeudenmukaisella ja riittävällä valtion tuella. Väliaikaiset valtionosuusleikkaukset kunnille päättyvät vuonna 2020.

· Huolehditaan elämisen ja yrittämisen edellytyksistä koko Suomessa monimuotoisesti alueiden ja kaupunkien tarpeet huomioon ottaen: metropolialue, yli 100 000 asukkaan suuret kaupungit ja yliopistokaupungit, keskisuuret maakuntakeskuksien kaupunkiseudut, seutukaupungit sekä harvaan asutut alueet.

· Toteutetaan harvaan asuttujen alueiden parlamentaarisen työryhmän esityksen pohjalta vaikuttavuusarviointi ja muodostetaan toimenpideohjelma kokeiluineen elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi myös väestöään menettäville alueille.

· Turvataan harvaan asutuilla alueilla ja saaristossa ihmisten oikeudet peruspalveluihin alueiden yhteistyötä tukemalla, uusilla toimintatavoilla ja riittävillä resursseilla (palveluiden saatavuus, yhteiskunnan turva, liikkumisen edellytykset).

· Maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoituksen taso turvataan. Myös aluekehitysrahoituksen taso ja harvaan asutun Itä- ja Pohjois-Suomen erityisasema turvataan.

· Postinjakelu turvataan harvaan asutuilla alueilla sekä saaristossa saaristolain mukaisesti.

· Kehitetään sähköverkon joustavuutta ja vaihtoehtoisia tapoja varmistaa sähkön toimitusvarmuus erityisesti haja-asutusalueilla.

Toivottavasti vastaperustettu opetustoimen järjestämisen periaatteita selvittävä työryhmä ottaa työssään nämä seikat huomioon.

amgs

Jokainen meistä on arvokas! Tässä esitän ainoastaan omia näkemyksiä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteen maisteri (YTM). Valmistuin Tampereen yliopistosta. Opiskelin journalismia, aikuiskasvatusta ja filosofiaa. Suoritin opintojani suomen kielellä. Äidinkieleni on espanja. Kuntavaaleissa 2017 sain 112 äänellä SDP:n ensimmäinen varasijan Lohjalla. Lohjan kaupunginhallituksen varajäsen Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan jäsen Lohjan vammaisneuvoston jäsen Ahonpään ja Karisjärven työväenyhdistyksen varapuheenjohtaja Ikkalan kyläyhistyksen sihteeri Kotisivu: <a href="http://anasorainen.blogspot.fi/" title="http://anasorainen.blogspot.fi/">http://anasorainen.blogspot.fi/</a> tai <a href="https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/author/anamariagutierrezsorainen/" title="https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/author/anamariagutierrezsorainen/">https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/au...</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu