Näköalattomuutta ja avuttomuutta Lohjan kouluverkoston kehittämisessä

Suomelantie Ikkalan ja Lohjan välillä.

Valtuustoaloite koulutoiminnan järjestämisen periaatteista ja työryhmän selvitys oli tiistaina 19.5.2020 käsittelyssä lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksessa. Linkki selvitykseen.

Esitin lautakunnalle, että työryhmän selvitys palautettaisiin valmisteluun. Perustelin esitystä näin:

1) Selvityksessä ei oteta lainkaan huomioon koronapandemiasta johtuvia muutostarpeita koulujen järjestelyyn sekä lasten ja henkilökunnan turvallisuuteen. Korona on osoittanut suurten lapsimäärien ahtamisen koulukeskuksiin kestämättömäksi linjaksi.

2) Esitetyt tilastolaskelmat lasten määrän laskusta perustuvat liian pitkään aikaväliin. Käyrät vastaavat olettamukseen lasten määrän laskusta. Se voi olla tai ei ole realistinen. Lisäksi tarvittaisiin tarkempi vertailu nykyisen ja kahden tulevan vuoden tilastojen välillä. Lasten määrän todellinen lasku on vasta neljän tai viiden vuoden päässä.

3) Toistaiseksi ei ole tutkimuksia kyläkoulujen lakkauttamisen kokonaisvaikutuksista varsinkin lasten oppimisen ja viihtyvyyden kannalta. Kylien vetovoiman heikkenemisestä lakkautusten myötä on jo kokemuksia.

4) Toistaiseksi ei ole tietoa siitä, millaisin keinoin Lohja pyrkii strategiansa mukaisesti lisäämään maaseutukylien elinvoimaisuutta ja mitkä ovat tämän toiminnan vaikutukset.

Selvityksestä ei käy ilmi koulutoiminnan järjestämisen kriteerit. Selvityksessä on kyseenalaisia ja liioiteltuja lukuja muun muassa koulujen korjaustarpeista tai koulukustannuksista. Koronapandemian opetuksia peruskoulutuksen järjestämisen puitteista selvityksessä ei ole lainkaan – eli miten opetus voidaan järjestää niin väljästi koulukuljetuksia välttäen niin, että tartuntariski olisi mahdollisimman pieni?

Esitykseni raukesi kannattamattomana. Ihmettelen, että aikakautemme suurinta kriisiä ei millään lailla huomioida koulutoiminnan järjestämisessä Lohjalla! Kun muualla Suomessa epidemian leviämistä ollaan valmiita torjumaan taloudellisista kustannuksista huolimatta, niin Lohjalla pienet lapset ja heidän vanhempansa ollaan valmiita jättämään heitteille kyläkoulujen lakkauttamisista saatavin kuvitteellisin säästöin.

Kyläkoulujen lakkauttamisesta koituu enemmän kustannuksia ja haittaa kuntalaisille kuin todellisia säästöjä. Virkamiehet eivät esitä selkeitä lukuja mihin esimerkiksi opetuskustannukset per lapsi perustuvat tai mitkä ovat todelliset kustannukset lasten siirrosta toiseen kouluun. Koulujen korjausvelkojen luvut ovat myös hyvin kyseenalaisia. Esimerkiksi Ikkalan koulun kuntokartoituksessa esitetyt korjaustarpeet ja niiden kustannukset ovat törkeästi liioiteltuja – kustannukseksi laskettiin esimerkiksi myös kallis kumialusta leikkikentälle. Tällaista ei ollut konsultti edellyttänyt eikä sellaista juuri ole muidenkaan koulujen leikkikentillä. Lohjalla kyläkouluja halutaan ajaa alas kun kerran jokin klikki on jossain näin päättänyt ja muusta viis. Että tällaista demokratiaa.

Lohjan kokoisessa laajassa maaseutukunnassa tarvittaisiin monenlaisia kouluja erilaisille oppijoille. Lohja väittää tukevansa elinvoimaista maaseutua – mikä kyllä olisi viisasta koronaopetuksetkin huomioiden. Lapsiperheiden mahdollisuuksia valita kouluvaihtoehdoista ja asuinympäristöistä kuitenkin kavennetaan. Jatkossa olisi tarjolla vain isoja koulukeskuksia suurten asuinkeskittymien läheisyydessä. Lapsia halutaan rahdata täysissä koulubusseissa edestakaisin maita ja mantuja tunti-kaksi kiertäen. Elämä Lohjan kylissä vaikeutuu, lasten ja lapsiperheiden arki hankaloituu, koulumatkat pitenevät, harrastuksille ei jää aikaa, taudit pääsevät leviämään, ihmisten yhdenvertaisuus ei toteudu, luonto kärsii jne.

 

Ana María Gutiérrez Sorainen

LaNuPen jäsen Ikkalasta

amgs

Jokainen meistä on arvokas! Tässä esitän ainoastaan omia näkemyksiä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteen maisteri (YTM). Valmistuin Tampereen yliopistosta. Opiskelin journalismia, aikuiskasvatusta ja filosofiaa. Suoritin opintojani suomen kielellä. Äidinkieleni on espanja. Kuntavaaleissa 2017 sain 112 äänellä SDP:n ensimmäinen varasijan Lohjalla. Lohjan kaupunginhallituksen varajäsen Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan jäsen Lohjan vammaisneuvoston jäsen Ahonpään ja Karisjärven työväenyhdistyksen varapuheenjohtaja Ikkalan kyläyhistyksen sihteeri Kotisivu: <a href="http://anasorainen.blogspot.fi/" title="http://anasorainen.blogspot.fi/">http://anasorainen.blogspot.fi/</a> tai <a href="https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/author/anamariagutierrezsorainen/" title="https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/author/anamariagutierrezsorainen/">https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/au...</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu