Valtuustoaloite lähikoulujen lakkautusten vaikutusten selvittämiseksi

Lohjan kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.8.2020 esiteltiin valtuustoaloite koskien jo lakkautettujen lähikoulujen taloudellisten ja muiden vaikutusten selvittämistä. Olimme Lotta Paakkunaisen ja Jaana Silanderin kanssa ideoineet aloitteen. Henkilökohtaisista syistä Lotta ei pääsyt kokoukseen ja enkä itsekään varavaltuutettuna pääsyt tällä kerralla kokoukseen. Tärkeintä oli kuitenkin, että aloite tehtiin ja etenee. Kiitos kaikille yhdelletoista aloitteen allekirjoittaneelle ja Jaana Silanderille aloitteen esittelemisestä.

Kyläkoulujen lakkautuksia perustellaan tällä kertaa säästöillä, mutta toistaiseksi päättäjille ei ole esitetty kattavia lukuja eikä muitakaan tietoja jo tehtyjen lakkautusten vaikutuksista. Onko säästöjä ylipäätään syntynyt vai vain lisää kuluja?

Lohjalla suurimmat rahareiät ovat viime vuosina olleet suuret rakennus- ja muut investoinnit Lohjan keskustaan. Tänä vuonna investoinnit olivat yli 40 miljoonaa, ja ensi vuodelle suunnitellaan lähes 30 miljoonan investointeja. Näistä ei juurikaan haluta tinkiä, mutta kyläkoulut kyllä lopettaa, vaikka on epäselvää syntyisikö edes mitään säästöjä. Käytännössä asetelma näyttää siis siltä, että Lohjan kylissä asuvat lapsiperheet ja koululaiset halutaan panna keskustan investointien maksajiksi!

_______

Valtuustoaloite lähikoulujen lakkautusten vaikutusten selvittämiseksi

Me aloitteen allekirjoittajat esitämme, että Lohjan kaupunki selvittää pikaisesti ja kokonaisvaltaisesti jo tehtyjen lähikoulujen lakkautusten vaikutukset lasten, lapsiperheiden ja kyläyhteisöjen hyvinvointiin sekä lakkautettujen koulujen lähialueiden vetovoimaan. Lisäksi esitämme, että Lohjan kaupunki julkistaa selkeät laskelmat lähikoulujen lakkauttamisen taloudellisista vaikutuksista Lohjan kaupungin talouteen. Mikä on ollut nettosäästö? Laskelmissa tulee huomioida myös esimerkiksi koulukuljetusten kustannukset sekä tyhjilleen jääneiden koulukiinteistöjen ylläpitokulut.

Vuoden 2013 jälkeen Lohjan kaupunki on lakkauttanut seitsemän koulua eli Koisjärven, Lohjansaaren, Hiiden, Hyrsylän, Neitsytlinnan ja Karstun koulut. Näiden tehtyjen lakkautuspäätösten lisäksi on tällä valtuustokaudella ollut useita kouluja jatkuvan lakkautusuhan alla. Lähikoulujen lakkauttamisia on perusteltu erityisesti kaupungin taloutta parantavilla säästöillä, korkeilla lapsikohtaisilla kustannuksilla, koulujen heikolla kunnolla ja laskevilla lapsiennusteilla.

Ennusteet eivät kuitenkaan ole tosiasiatieto, vaan arvio. Syntyvyys on kasvussa ja tuoreiden Tilastokeskuksen tietojen mukaan väestö kasvaa Uudellamaalla (tilastokeskus 23.7.2020). Toimivat lähikoulut ovat vetovoimatekijä, ja ne estävät lapsiperheiden muuttoa muualle. Lapsen eheä kokonaisvaltainen kasvu toteutuu lähikouluissa hyvin muun muassa, että aika riittää harrastuksiin, kun ei tarvitse istua koulutaksissa tai -bussissa. Koulun kerhotoimintaankaan ei voi osallistua, jos heti koulupäivän jälkeen lapsen pitää juosta taksiin tai bussiin.

Lohjan kaupunki on menettänyt Unicefin lapsiystävällisen kaupungin arvonimen, osin varmasti omaan jalkaansa ampumalla. Koulujen kuntoarviot ovat olleet voimakkaasti Lohjan kaupungin virkamiesten ohjaamia. Suurten lapsimäärien ahtaminen samoihin koulukeskuksiin ja kuljettaminen suljetuissa autoissa pitkiä matkoja on vakavassa ristiriidassa koronaviruksen ja tulevien kulkutautien torjunnan kanssa. Korona-aika on myös nostanut maaseutuasumisen uuteen arvostukseen, ja tässä kilpailussa Lohjan tulisi olla mukana. Kaikilla lapsilla on subjektiivinen ja yhdenvertainen oikeus saada perusopetusta. Lohjalla kuitenkin pidetään jatkuvasti suurta joukkoa perheitä epävarmuudessa ja huolessa lastensa koulun sijainnista.

Me allekirjoittaneet esitämme lisäksi, että tulevia kouluverkkoa koskevia päätöksiä ei tule tehdä ennen kuin edellä esittämämme selvitys on valmistunut. Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin tulee myös Lohjalla olla kuntapolitiikan prioriteettien kärjessä.

Lohjan kaupunginvaltuustossa 26.8.2020

amgs

Jokainen meistä on arvokas! Tässä esitän ainoastaan omia näkemyksiä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteen maisteri (YTM). Valmistuin Tampereen yliopistosta. Opiskelin journalismia, aikuiskasvatusta ja filosofiaa. Suoritin opintojani suomen kielellä. Äidinkieleni on espanja. Kuntavaaleissa 2017 sain 112 äänellä SDP:n ensimmäinen varasijan Lohjalla. Lohjan kaupunginhallituksen varajäsen Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan jäsen Lohjan vammaisneuvoston jäsen Ahonpään ja Karisjärven työväenyhdistyksen varapuheenjohtaja Ikkalan kyläyhistyksen sihteeri Kotisivu: <a href="http://anasorainen.blogspot.fi/" title="http://anasorainen.blogspot.fi/">http://anasorainen.blogspot.fi/</a> tai <a href="https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/author/anamariagutierrezsorainen/" title="https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/author/anamariagutierrezsorainen/">https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/au...</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu