Yhden Lohjan kyläkoulun puolesta

Laitan tämä teksti myös tähän Puheenvuoroon, koska monissa kunnissa kyläkouluja suljetaan. Kyläkoulut katoavat ja koulumatkat pitenevät samalla, kun ihmiset haluavat panostaa lähipalveluihin ja ekologisiin ratkaisuihin. On kuitenkin myös kuntia, joissa kyläkoulut nähdään kunnan kasvupotentiaalina.

Tarveselvitys ei ole kuntokartoitus

Lohjalla lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan kokouksen asialistalla 18.9.2019 oli ensi vuoden talousarvioesitys. Talousarvioesityksessä oli kahdessa kohdassa lause: ”Ikkalan koulun tarveselvitys valmistuu”.

Vastustin lausetta ja esitin, että se poistetaan talousarvioesityksestä.

Esitykseni raukesi, koska sitä ei kannatettu. Perustelut näkyvät alla olevassa eriävässä mielipiteessä. Lohjalla ei ole yhtään koulua, josta on tehty tarveselvitys ja joka olisi yhä toiminnassa. Lohjalla tarveselvitys on aina edeltänyt koulun lakkauttamista. On harhaanjohtavaa sanoa, että tarveselvityksellä vain tarkasteltaisiin koulun teknistä kuntoa. Jos tämä olisi tarkoitus, niin silloin puhuttaisiin rehellisesti kuntokartoituksesta. Kuntokartoitus ei sitä paitsi ole talousarvioasia, vaan normaalia kiinteistöjen ylläpitoon ja korjaamiseen liittyvää toimintaa. Tarkoitus on siis edelleen lakkauttaa Ikkalan koulu. Valtuuston kokouksessa 15.5.2019 kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Luoma esitti Ikkalan koulun lakkauttamista.

Eriävä mielipide:

Talousarvioesityksen sivuilla 6 (2.1.4. rakenteelliset muutokset ja palvelujen kehittäminen 2020) ja sivulla 7 (2.1.8. suunnittelukauden 2021-2022 kehittämissuunnitelmat) on lause ”Ikkalan koulun tarveselvitys valmistuu”.

Esitän, että lause poistetaan talousarvioesityksestä. Lauseen tilalle tulee kirjoittaa, että Lohjan kaupunginvaltuusto on 21.5 päättänyt, että Ikkalan koulua ei lakkauteta.

Perusteluna on, että valtuusto päätti 15.5.2019, että Ikkalan koulua ei lakkauteta. Tämän valtuuston päätöksen pitää näkyä talousarvioesityksessä, ei siinä pidä olla mitään virkamiespäätöksellä aloitettua tarveselvitystä. Tarveselvityksellä tähdätään koulun sulkemiseen. Miten on mahdollista, että vain neljä kuukautta valtuuston päätöksen jälkeen virkamiehet aloittavat maan kaivamisen valtuuston päätöksen alta? Tämän ei pitäisikään olla mahdollista. On hyvin huonoa hallintoa, että virkamiehet eivät kunnioita tuoretta valtuuston päätöstä. Vielä huonompaa hallintoa on, että valtuustopäätöksen romuttaminen yritetään tehdä vaivihkaa pikku lauseella liiteasiakirjassa toivoen, että kukaan ei huomaisi asiaa ennen kuin liiteasiakirja on hyväksytty. Asiaa ei muuksi muuta se, että asia oli myös infoseminaarissa lautakunnalle esitetyssä materiaalissa. Tällä huonolle hallintokulttuurille Lohjalla pitää ehdottomasti tehdä loppu.

Esitys 2: Esitän myös, että talousarvioesitykseen lisätään Ikkalan koulun kehittämissuunnitelmat 2021-2022, jotka sieltä tällä hetkellä puuttuvat

Perusteluna on, että nyt kun valtuusto on päättänyt, että Ikkalan koulua ei lakkauteta, niin millä tavalla koulun pitkään jatkunut näivettäminen kaupungin taholta lopetetaan ja kehittämistyö toden teolla aloitetaan. Ikkalan koululaisia on vähin äänin alettu kuljettaa teknisen työn opetukseen Pusulan kouluun, vaikka koulussa on omakin teknisen työn luokka, jota muun muassa Hiiden opisto käyttää kurssillaan. Ikkalan koulusta poistettiin yksi opettaja niin, että opettajia 50 oppilaalle on nyt vain kaksi. Tällainen menettely ei edistä oppimisen laatua ja hyvinvointia Ikkalan koulussa. Siksi talousarvioesitykseen pitääkin listata toimet, joilla Ikkalan koulun opetuksen laatua, tilojen parempaa käyttöä ja oppilaiden ja opettajien hyvinvointia lisätään – ja oppilaiden kuljettelua vähennetään – seuraavien vuosien aikana.

amgs

Jokainen meistä on arvokas! Tässä esitän ainoastaan omia näkemyksiä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteen maisteri (YTM). Valmistuin Tampereen yliopistosta. Opiskelin journalismia, aikuiskasvatusta ja filosofiaa. Suoritin opintojani suomen kielellä. Äidinkieleni on espanja. Kuntavaaleissa 2017 sain 112 äänellä SDP:n ensimmäinen varasijan Lohjalla. Lohjan kaupunginhallituksen varajäsen Lasten, nuorten ja perheiden lautakunnan jäsen Lohjan vammaisneuvoston jäsen Ahonpään ja Karisjärven työväenyhdistyksen varapuheenjohtaja Ikkalan kyläyhistyksen sihteeri Kotisivu: <a href="http://anasorainen.blogspot.fi/" title="http://anasorainen.blogspot.fi/">http://anasorainen.blogspot.fi/</a> tai <a href="https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/author/anamariagutierrezsorainen/" title="https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/author/anamariagutierrezsorainen/">https://anamariagutierrezsorainen.wordpress.com/au...</a>

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu