Koronarajoitukset yrittäjän näkökulmasta

Koronaepidemian aikana rajoitustoimilla on pyritty estämään taudin etenemistä, turvaamaan terveydenhuollon kantokykyä kaikissa tilanteissa ja suojelemaan riskiryhmiä. Lain mukaan koronarajoitusten tulee olla välttämättömiä, oikeasuhtaisia ja tarkkarajaisia esimerkiksi ajan ja sisällön suhteen sekä niiden tulee olla myös syrjimättömiä ja tehokkaita tavoitteisiinsa nähden. Tällä hetkellä näin ei valitettavasti ole, sillä rajoitukset toteutetaan alueellisesti samanlaisina. Maakunnat ovat suuria ja paikkakuntien tilanteet alueella vaihtelevat hyvinkin suurella akselilla ilmaantuvuusluvun ollessa toisella puolella maakuntaa lähellä nollaa ja toisella puolella maan keskitasoa, joten mielestäni olisi järkevää muuttaa tartuntatautilakia ja siirtyä paikkakuntakohtaisiin rajoituksiin.

Kun esimerkiksi opetusta ja harrastustoimintaa säädellään paikkakuntakohtaisesti, samoin tulisi toimia myös yritysten kohdalla. Tämä toteutuisi parhaiten niin, että jokaisella paikkakunnalla seurattaisiin tartuntamääriä päiväkohtaisesti ja kun määritelty raja ilmaantuvuudessa ylittyy, palveluita kunnassa suljettaisiin tai rajoitettaisiin enemmän. Samalla huolehdittaisiin kuitenkin siitä, että ihmiset saisivat ostettua päivittäistavarat ja lääkkeet, mutta otettaisiin tarvittaessa porrastetut asiakasmäärän rajoitukset tarkasteluun myös päivittäistavarakaupoissa ja apteekeissa. Vastaavasti rajoituksia purettaisiin tuntuvasti, mikäli ilmaantuvuus saadaan painettua toimilla alas. Tällöin jokainen kuntalainen ymmärtäisi entistä paremmin oman toimintansa vaikutuksen tilanteeseen ja samalla toimet ehkäisisivät koronaväsymystä, kun olisi motivaatio saada pidettyä oman kunnan tartuntamäärä alhaisena ja tätä kautta niin kunnalliset kuin yksityisetkin palvelut avoinna. Erinomaisina esimerkkeinä paikakuntakohtaisista onnistumisista voi mainita Vaasan ja Mikkelin, joissa ryhdyttiin epidemian kiihtyessä pikaisiin ja määrätietoisiin paikallisiin toimiin ja saatiin hyviä tuloksia aikaiseksi.

Väärin kohdistettujen rajoitusten hinta nousee kohtuuttomaksi sekä kansantalouden että kansanterveyden näkökulmasta. Talouden sulkeminen ja liiallinen, perusteeton rajoittaminen ruokkii työttömyyttä ja vähentää kuntien verotuloja, mikä vaikuttaa laajasti kuntalaisten peruspalveluihin, yrittäjien ja työntekijöiden toimeentuloon ja mielenterveyteen sekä tätä kautta myös valtakunnan päättäjien paljon peräänkuuluttamaan lasten ja nuorten hyvinvointiin. Toivottavaa olisi, ettei koronakriisissä tulisi enempää väliinputoajia ja tähän paikkakuntakohtaiset rajoitukset olisivat toimiva lääke. Tällöin myös tiedotus tulisi olemaan nykyistä selkeämpää ja ymmärrettävämpää.

Ami Salmela
Kokoomus Ylivieska
Ehdolla kuntavaaleissa

Ylivieskalainen pitkän linjan teollisuus- ja ravintola-alan yrittäjä, Kokoomuksen ehdokas kuntavaaleissa 2021.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu