Yrittäjyyskasvatusta tarvitaan

Yrittäjämäinen asenne ja uutta luova yrittäjyys ovat tavoitteita kaikilla osaamisjärjestelmän tasoilla. Koulutuksen työelämälähtöisyys ja työelämäyhteydet ovat entistä tärkeämpiä. Kaikista ei tule yrittäjiä, mutta sekä nykyhetkessä että tulevaisuuden työelämässä yrittäjämäistä työotetta tarvitsee jokainen. Yrittäjyyskasvatus eheyttää lasten ja nuorten polkua koulusta työelämään.

Yrittäjyyskasvatus on elämässä tarvittavien taitojen ja valmiuksien oppimista. Yrittäjyyskasvatuksen tavoitteena on kokonaisvaltainen asenteen ja taitojen kehittäminen. Siksi tulisi toteuttaa vielä enemmän yrittäjyyskasvatusta niin varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa kuin toisella asteellakin sekä lisätä yrittäjyyspedagogiikkaa tukevaa koulutusta opettajille. Käytännössä tämä tarkoittaisi, että lapsia ja nuoria kannustetaan entistä enemmän omatoimisuuteen, osallisuuteen ja vastuullisuuteen sekä tekemään omia ratkaisuja ja yrittämään itse. Tämä tarkoittaa myös itsetunnon tukemista, erilaisten kokeilujen mahdollistamista sekä kasvattamista sietämään myös virheitä ja epäonnistumisia. Toteuttamiseen annetaan mahdollisuuksia erilaisten työmenetelmien ja sisältöjen avulla ja syntyneitä ideoita otetaan myös yhteiseen käyttöön.

Työelämä muuttuu kaiken aikaa entistä pienyritys- ja yrittäjäpainotteisemmaksi. Tämän tosiasian on näyttävä myös koulutuksen kehittämisessä. Kunta, joka edistää yrittäjyyttä kaikilla tasoilla aina päättäjistä opettajiin ja päiväkodeista korkeakouluihin, luo myös työtä ja hyvinvointia niin, että tulevaisuuden kunnassa talous on kunnossa ja kokonaisveroaste on matalampi, byrokratia on mahdollisimman vähäistä ja että koulutustarjonta vastaa työmarkkinoiden tarpeita.

Ami Salmela
Kokoomus Ylivieska
Ehdolla kuntavaaleissa

Ylivieskalainen pitkän linjan teollisuus- ja ravintola-alan yrittäjä, Kokoomuksen ehdokas kuntavaaleissa 2021.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu