Hallitusohjelman ristiriitaiset tavoitteet

Kahlattuani hallitusohjelman läpi olen sitä mieltä, että suunta on oikea, mutta ehdotetut toimet riittämättömiä ja todelliset rakennemuutokset puuttuvat – koska hallitusohjelmasta puuttuu räväkkyys (burning platform – ajattelu), ei edes ehdotettuja toimia tulla saamaan ajettua läpi riittävän nopeassa aikataulussa, joka mitä luultavimmin johtaa siihen että junaa ei saada käännettyä vielä ensi eduskuntavaaleihin mennessä.

Jos näin käy, tilanne neljän vuoden päästä on vielä huonompi kuin nyt, ja allekirjoittanutkin saattaa olla vaaleissa ehdolla. Jos ennustan nyt väärin, ja valtakunnassa on kaikki hyvin, niin lupaan olla asettumatta ehdolle. Toisaalta, ilman kriisimentaliteettiä ei todellista muutosta olla valmiita äänestämään muutenkaan.

Räväkkyyden puutteen lisäksi hallitusohjelmassa on yksi perustavanlaatuinen valuvika: ristiriitaiset tavoitteet.

Ensimmäinen näistä tavoitteista on:

"Työllisyysaste on nostettu 72 prosenttiin ja työllisten määrä on vahvistunut 110 000 henkilöllä."

Nykyiset luvut ovat 67,7 prosenttia ja 2 429 000 työllistä [http://www.findikaattori.fi/fi/41], eli kirittävää on. Oletettavasti hallitus on käyttänyt vertailukunaan vuoden ylintä kohtaa, keskiarvoa tai jotain muuta lukua, sillä 67,7% -> 72% vaatisi n. 220 000 työllistä enemmän.

Toinen tavoite:

"Toimintatavat uudistaen rakennetaan julkiset palvelut käyttäjälähtöisiksi ja ensisijaisesti digitaalisiksi, jotta julkisen talouden kannalta välttämätön tuottavuusloikka onnistuu."

Kolmas ja viimeinen:

"Hallituksen talousohjelman mukaan velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen taittuu vaalikauden loppuun mennessä…"

Ensimmäinen tavoite tulee olemaan ongelmallinen, sillä sen takia digitalisaation takia ilman tehtäviä jääneitä (onnistuneen digitalisaation tapauksessa luokkaa kymmeniä tuhansia) julkisektorin työntekijöitä ei voida irtisanoa, jolloin kolmatta tavoitetta ei saavuteta.

Tämä ristiriita poistuisi parhaiten muokkaamalla tavoitetta työllisyysasteesta koskemaan vain yksityistä sektoria, jolloin julkisen sektorin nuppiluvulla ei olisi tavoitteen kannalta merkitystä. Nyt kun vasemmistopuolueet puuttuvat hallituksesta, kukaan tuskin vastustaisi.

Disclaimer: julkisen sektorin palveluiden digitalisoiminen (where applicable) 4 vuodessa on todella kunnianhimoinen tavoite, jos siihen päästään, niin hallitus ansaitsee joka tapauksessa hatunnoston. Onnistuakseen hankkeen pitää nimittäin niittää monta kehityksen jarrua eri virastojen johdosta.

AmosAhola

Olen 38-vuotias ohjelmistotuotannon diplomi-insinööri, jolla on takana 10 vuotta suomalaisessa teollisuuskonsernissa sekä parissa ohjelmistostartupissa. Viimeisten hallitusten kyvyttömyys vähentää työttömyyttä muuten kuin julkissektorille työllistämällä sai minut mukaan politiikkaan ja Liberaalipuolueen aktiivijäseneksi. Suomi on todella syvällä suossa, ja ihmettä ei ole varaa enää odottaa. Liberaalipuolueen Helsingin piirijärjestön puheenjohtaja, varavaltuutettu: amos.ahola@liberaalipuolue.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu