VVO:n verottamatta jättäminen on laitonta

Ylen uutiset sohaisi tänään (18.11.2015) ampiaispesään: Ay-liike käärii miljoonia vuokra-asuntoyhtiöstään – asumistuet valuvat osinkoina liitoille.

Eräs herkullinen luku jutusta löytyy "Nyt VVO:n kiinteistöjen arvo on lähes neljä miljardia euroa.", ja kun katsomme VVO:n omistajia, niin liitot omistavat siitä noin 2/3 (loput eläkekassoilla), mistä saamme liittojen omaisuudeksi vähintään 2,5 miljardia. VVO:n on vain yksi monista liittojen omistasta yhtiöistä, mutta tarkkaa totaaliomaisuutta ei tiedä kukaan, mutta osviittaa saa Matti Virenin tutkimuksesta Yleishyödylliset yhteisöt Suomessa (Liite 3), eli miljardeista puhutaan.

Ammattiliitot ovat yhdistyksiä, joista yhdistyslaki kertoo näin:

"Tämä laki ei koske yhteisöä, jonka tarkoituksena on voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen siihen osalliselle taikka jonka tarkoitus tai toiminnan laatu muuten on pääasiassa taloudellinen."

Koska liitot ovat haalineet miljardiomaisuuden, on aivan perusteltua esittää, että ammattiliitot on nykyään yhteisöjä, joiden tarkoituksena on voiton hankkiminen, jolloin niitä ei voida enää lain mukaan pitää yhdistyksenä, jolloin ne pitäisi nykylain mukaan panna verolle.

Jos verottaja ei tähän uskalla lähteä, niin toinenkin keino on olemassa:

Eräs VVO:ta (sekä ammattiliittoja) koskettava laki on Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista, josta löytyy näinkin osuva pykälä (7§):

"Verohallinnon on määräämästään ajankohdasta alkaen kokonaan tai osittain peruutettava yhteisölle myönnetty veronhuojennus: (11.6.2010/508)

1) jos havaitaan, että yhteisö on muuttunut sellaiseksi, että sitä ei enää voida pitää tässä laissa tarkoitettuna yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa harjoittavana yleishyödyllisenä yhteisönä;

2) jos se toiminta, josta veronhuojennus on myönnetty, on kokonaan tai osittain muuttunut sellaiseksi, ettei siitä enää voida myöntää veronhuojennusta;"

On perusteltua esittää, että VVO:n toiminta on muuttunut sellaiseksi, ettei verohuojennus ole enää perusteltu, ts. VVO:n yleishyödyllisyystatus pitää nykylain puitteissa verohallinnon toimesta poistaa.

Yhdistyslain tulkinnassa on hieman liikkumavaraa, jonka verottaja voi nykylain puitteissa tulkita hyväkseen, mutta yleishyödyllisyyslaissa ei niinkään – VVO:n verottamatta jättäminen on nykylain valossa laitonta.

AmosAhola

Olen 38-vuotias ohjelmistotuotannon diplomi-insinööri, jolla on takana 10 vuotta suomalaisessa teollisuuskonsernissa sekä parissa ohjelmistostartupissa. Viimeisten hallitusten kyvyttömyys vähentää työttömyyttä muuten kuin julkissektorille työllistämällä sai minut mukaan politiikkaan ja Liberaalipuolueen aktiivijäseneksi. Suomi on todella syvällä suossa, ja ihmettä ei ole varaa enää odottaa. Liberaalipuolueen Helsingin piirijärjestön puheenjohtaja, varavaltuutettu: amos.ahola@liberaalipuolue.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu