Valinnanvapauden yleinen periaate – missä lähde?

Ylen jutussa Julkisesta ja yksityisestä hoidosta tulossa saman hintaista, maksut noussevat (13.3.2016) kirjoitetaan valinnanvapauden yleisestä periaatteesta:

"Arviointiryhmää johtaa Tuhkolman Karoliinisen Instituutin professori Mats Brommels, jonka mukaan valinnanvapauden yleinen periaate on se, että palvelujen tuottajat saavat saman korvauksen ja asiakkaat maksavat saman maksun oli sitten kyse julkisesta, yksityisestä tai kolmannen sektorin järjestämästä hoidosta."

Tämä särähtää korvaan – se nimittäin tarkoittaisi sitä, että palvelujen tuottamisen tehostaminen (henkilökunnan ja tilojen käyttöasteen kasvattaminen, alihankintapalvelujen kilpailuttaminen, työkalujen tehokkuuden parantaminen…) ei näkyisi lainkaan kuluttajan kukkarossa, ja hinnoittelu tapahtuisi aina kalleimman tuottajan mukaan. Näin kuluttajalla ei olisi lainkaan insentiiviä kilpailuttaa palvelua, ja Adam Smith kääntyisi haudassaan.

Tässähän ei ole mitään järkeä, joten yritin googlettaa ensin valinnanvapauden yleisestä periaatteessa, ja sen jälkeen valinnanvapauden periaatteesta – mistään en löytänyt Brommelsin käyttämää kuvausta, mutta täysin eri kuvaus löytyi:

”Kokemukset muista maista, mm. Isosta-Britanniasta, osoittavat, että pelkkä valinnanvapauden lisääminen ei toteuta riittävästi yleisiä tasa-arvotavoitteita. Pikemminkin päinvastoin, ilman heikkojen valinnanmahdollisuuksia tukevia toimia palvelujärjestelmä lisää omilla toimillaan sosiaalisia eroja ja terveyseroja. Sosiaalipoliittisesti hyvä valinnanvapaus tarkoittaa voimavaralähtöisyyttä, joka ottaa huomioon niin yksilön, perheen kuin yhteisönkin voimavarat ja mahdollisuudet. Asiakkailla ei ole aina kykyä tai voimia vaatia tai valita tarvitsemiaan palveluita. Tällöin asiakasta ja hänen lähiyhteisöään on tuettava osallistumaan päätöksentekoon. Valinnanvapauden periaate merkitsee sen tunnistamista, että asiakkaan omat valinnat ja aktiivinen osallisuus ja toiminta omassa lähiyhteisössään turvaavat parhaiten hänen hyvinvointinsa edistämisen.”" (http://www.aspasaatio.fi/suuntaaja/suuntaaja-22012/valinnanvapautta-koro…)

tai toisaalla:

"Valinnanvapauden periaate tarkoittaa keskeisesti sitä, että sosiaalihuollon lainsäädännössä vahvistetaan sellaisia rakenteita ja toimia, joilla tuetaan heikoimmassa asemassa olevien todellisia valinnanmahdollisuuksia" (STM 16.9.2010, viitattu 14.3.2016)

Peräänkuulutan nyt lähdettä, Mats Brommels ja Hilkka Säävälä – kuka on määritellyt valinnanvapauden yleisen periaatteen ja missä?

AmosAhola

Olen 38-vuotias ohjelmistotuotannon diplomi-insinööri, jolla on takana 10 vuotta suomalaisessa teollisuuskonsernissa sekä parissa ohjelmistostartupissa. Viimeisten hallitusten kyvyttömyys vähentää työttömyyttä muuten kuin julkissektorille työllistämällä sai minut mukaan politiikkaan ja Liberaalipuolueen aktiivijäseneksi. Suomi on todella syvällä suossa, ja ihmettä ei ole varaa enää odottaa. Liberaalipuolueen Helsingin piirijärjestön puheenjohtaja, varavaltuutettu: amos.ahola@liberaalipuolue.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu