Epäpalveluja on syytä leikata

Orpo: Työllisyyspaketti on välttämätön – ”En halua leikata palveluita” (HS 15.8.2016) on sen luokan ulostulo sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajalta, että se ansaitsee vastineen. Orpon:

”Minä en halua leikata palveluita tai tulonsiirtoja, taistelen työllisyysasteen puolesta.”

On juuri se asia, joka sai minut aktivoitumaan poliittisesti pari vuotta sitten – kuten profiilistani on voinut lukea:

"Viimeisten hallitusten kyvyttömyys vähentää työttömyyttä muuten kuin julkissektorille työllistämällä sai minut mukaan politiikkaan ja Liberaalipuolueen aktiivijäseneksi."

On täysin mahdollista ratkaista työttömyys kasvattamalla julkisia menoja, mutta se tapahtuu aina työn tuottavuuden kustannuksella, ja lopulta työn tuottavuus on ainoa asia jolla on merkitystä vähänkään pidemmällä tähtäimellä. (kts. kuvaliitteet 1 ja 2, kunnat.net, Tuottavuudesta yksityisellä ja julkisella sektorilla, 9.10.2015)

Työn tuottavuuden kasvu tarkoittaa käytännössä sitä, että entistä pienempi työvoima saa aikaiseksi saman tuloksen. Se, että yksityissektori on kyennyt säilyttämään kohtuullisen työn tuottavuuden johtuu siitä, että se on erittäin hyvä leikkaamaan kustannuksia työstä, joka ei tuota lisäarvoa.

Oikeastaan koko ihmiskunnan elintason historiallinen kehitys johtuu siitä, että huonoina aikoina laitetaan porukkaa pellolle, ja olennaiset työt jaetaan jäljelle jääneiden kesken. Tämän hyvä puoli on se, että turha tekeminen vähenee myös, ja samalla yritys kykenee vastaamaan kysynnän muutoksiin. Myös vanhat alat kuolevat samalla pois, esimerkkinä vaikka hevoskärry-yritykset autojen myötä.

Julkinen sektorin rooli nähdään Suomessa vastasyklisenä, eli yksityisen sektorin vähentäessä väkeä julkinen sektori pyrkii ainakin säilyttämään nuppilukunsa (kuten Orpolta kuulimme). Tämän koetaan auttavan kysynnän lisäämisessä, jotta ainakin julkissektorin työntekijöillä on varaa kuluttaa ja sitä kautta työllistää.

Tämäkin on pitkälle nollasummapeliä, sillä tämän kysynnän rahoittamiseksi on pakko verottaa, ja verot ovat pois yksityisen sektorin kulutuksesta – tällä kertaa tosin kuvitellaan mannan tulevan taivaasta, sillä lisääntynyt kulutus voidaan ottaa nollakorkoisena lainana. Jos lainaa otetaan, se olisi paljon parempi kohdistaa investointeihin, tai edes pienituloisten veronalennuksiin, sillä tätä kautta lisääntynyt kysyntä synnyttää työpaikkoja korkean tuottavuuden yksityissektorille matalan tuottavuuden julkisen sektorin sijaan.

Todellinen vastasyklisyys tarkoittaisi sitä, että hyvinä aikoina julkinen sektori kykenisi supistumaan, mutta historia osoittaa että näin ei ole Suomessa tapahtunut, sillä demokraattinen järjestelmä ei kykene säästämään hyvinä aikoina – kuten hyvin muistamme: Vanhanen: Valtiontaloudessa jopa 5 miljardin jakovara (Yle 7.2.2007)

Koska emme kykene tehostamaan julkisen sektorin toimintaa hyvinä aikoina, se on tarpeen tehdä huonoina aikoina, eli nyt.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meidän on leikattava poliiseista, palomiehistä, opettajista, nuorisotyöntekijöistä, tai ylipäätänsä mistään lisäarvoa tuovasta palvelusta – sen sijaan lisäarvoa tuottamatonta työtä löytyy jokaisen julkisen laitoksen hallinnosta, byrokratiasta ja "epäpalveluista".

Epäpalveluista eräs esimerkki löytyy TE-keskuksista:

Ensimmäiset työvoimatoimistot perustettiin 1900-luvun alussa osoittamaan työttömille töitä. 1990-luvun massatyöttömyyden myötä niitä ei enää tarvittu täyttämään alkuperäistä tehtäväänsä, jolloin oikea ratkaisu olisi ollut laittaa lappu luukulle. Näin ei käynyt, vaan tilalle syntyi koneisto, jonka tuottama palvelu on kansalaisten kiusaaminen.

Eikö edes kansalaisten kiusaamispalvelusta voisi leikata, Petteri Orpo?

AmosAhola

Olen 38-vuotias ohjelmistotuotannon diplomi-insinööri, jolla on takana 10 vuotta suomalaisessa teollisuuskonsernissa sekä parissa ohjelmistostartupissa. Viimeisten hallitusten kyvyttömyys vähentää työttömyyttä muuten kuin julkissektorille työllistämällä sai minut mukaan politiikkaan ja Liberaalipuolueen aktiivijäseneksi. Suomi on todella syvällä suossa, ja ihmettä ei ole varaa enää odottaa. Liberaalipuolueen Helsingin piirijärjestön puheenjohtaja, varavaltuutettu: amos.ahola@liberaalipuolue.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu