Eriarvoistumisen määritelmästä

Sipilä perustaa työryhmän eriarvoistumisen pysäyttämiseksi, puheenjohtajaksi professori Juho Saari (Yle 26.11.2016):

"Sipilä sanoi keskustan puoluevaltuustossa, että eriarvoistuminen on vakava asia ja sen estämiseksi tarvitaan uusia ratkaisuja ja pidemmän aikavälin näkemys. Sipilä vetoosikin keskustaväkeen, jotta nämä toisivat puoluejohdolle viestiä siitä, missä on suurin hätä ja mihin voimat pitäisi keskittää."

Jäin pohtimaan eriarvoistumisen määritelmää, ja koska Google ei sitä yksiselitteisesti löytänyt, kävin läpi vanhimpia hakutuloksia aiheesta. Juha Kahilaisen Kohti kestävää verkostoyhteiskuntaa (2000),mainitsee:

"Ongelmia tuottavat mm. taloudellisten tulosten epätasainen jakaantuminen, kansainvälisen rahajärjestelmän epävakaisuus, maailmanlaajuisten monopolien uhka, valtioiden roolien epävarmuus sekä yhteiskunnan arvoihin ja koheesioon liittyvät ongelmat mm. työvoiman eriarvoistumisen kautta. (Väyrynen 1999, 45)"

Raimo Väyrysen GLOBALISAATIO JA YHTEISKUNTAPOLITIIKKA SUOMESSA  (1999) ei käytä sanaa eriarvoistuminen, vaan eriarvoisuus – julkaisussa ei tosin ole kuin 40 sivua, eli viittaus sivulle 45 ei asiaa selvennä. Kyseessä on mahdollisesti painovirhepaholainen, oletan että Kahilainen tarkoitti sivuja 4-5, jossa mainitaan mm:

"Pitkäaikaistyöttömyys ja yleensä syrjäytyminen yhtäältä sekä palkkatuloja alhaisemmin verotettujen pääomatulojen osuuden kasvu toisaalta lisäävät useimpien yhteiskuntien taloudellista eriarvoisuutta."

Taloudellisen eriarvoisuuden lisäksi Väyrynen kirjoittaa sekä alueellisesta:

"Alueellisella eriarvoisuudella on siis myös demografinen ulottuvuutensa, jota viime vuosien voimistunut muuttoliike on edelleen kärjistänyt."

että sosiaalisesta eriarvoisuudesta:

"Toisaalta talouden haavoittuvuus kasvaa sekä sosiaalisen eriarvoisuuden ja syrjäytymisen riskit lisääntyvät."

Poliitikoille näin väljät käsitteet ovat erittäin käteviä, Sipilän työryhmänkään ei tarvitse kertoa minkä eriarvoisuuden poistamiseen se aikoo keskittyä. Toimintaperiaate on sama kuin horoskoopeissa – riittävän väljästi kirjoitettuna jokainen kokee että asia koskettaa juuri häntä. Todennäköistä kuitenkin on, että Keskustan puolueväki nostaa alueellisen eriarvoisuuden keihäänkärjeksi, sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoisuuden kustannuksella.

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin puheenjohtaja, jota häiritsee poliittinen jargon

AmosAhola

Olen 38-vuotias ohjelmistotuotannon diplomi-insinööri, jolla on takana 10 vuotta suomalaisessa teollisuuskonsernissa sekä parissa ohjelmistostartupissa. Viimeisten hallitusten kyvyttömyys vähentää työttömyyttä muuten kuin julkissektorille työllistämällä sai minut mukaan politiikkaan ja Liberaalipuolueen aktiivijäseneksi. Suomi on todella syvällä suossa, ja ihmettä ei ole varaa enää odottaa. Liberaalipuolueen Helsingin piirijärjestön puheenjohtaja, varavaltuutettu: amos.ahola@liberaalipuolue.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu