Kuntavaalit Helsingissä osa 1: Asumisen hinta

Korkea asumisen hinta on helsinkiläisten elintason kannalta merkittävin yksittäinen ongelma, ja suurimpina häviäjinä ovat vuokralaiset, sekä ensiasunnon ostajat. Asumistuen (hel.fi 18.9.2015) kautta myös veronmaksajat osallistuvat kalliin asumisen rahoittamiseen. 

Kysymys ei kuitenkaan ole siitä, etteikö asialle voisi tehdä mitään – Liberaalipuolueen Helsingin kuntavaaliohjelma esittää useitakin keinoja tilanteen helpottamiseksi, joista merkittävin ja nopein on rakennusten käyttötarkoitusmuutosten salliminen ilmoituksella. Tämän lisäksi rakennusoikeutta voidaan lisätä jo rakennetuilla alueilla merkittävästi, jolloin jokaisen puretun rakennuksen tilalle voidaan rakentaa huomattavasti korkeampi tilalle. Myös parkkipaikkanormeja pitäisi lieventää ainakin raideyhteyksien välittömässä läheisyydessä, esteettömyysvaatimukset pitäisi säätää käsittämään vain alimmat kerrokset, ja väestönsuojista pitäisi luopua.

Olennaista kuitenkin myös se, että halutessamme olisimme voineet pitää vuokrat kurissa kaikki nämä vuosikymmenet, mutta miksi näin ei ole tehty?

Syy löytyy samasta vitsauksesta, joka on Suomen kohtaloksi koitunut laajemminkin, eli aluepolitiikasta. Pääkaupunkiseudun kunnat pyrkivät rakentamisen säätelyllä huolehtimaan siitä, että kuntaan valikoituu maksukykyisiä asukkaita, ja vähemmän maksukykyiset pyritään lakaisemaan naapurikunnan harteille. Osittain tästä syystä asumistukijärjestelmä toimii niin, että sen rahoittaa valtio, eikä kunnat. Näin kunnilla on jotain voitettavaa myös asuntojen rakentamisessa vähempivaraisille, sillä seurauksella että vuokrat nousevat entisestään.

Voisi kärjistettynä sanoa, että alkuperäisen ongelman ratkaisun sijaan olemme luoneet toisen ongelman. 

Ratkaisu on kuitenkin olemassa – pääkaupunkiseudun kunnat yhdistämällä hävitetään kannustin vetää kotiinpäin. Tämän lisäksi kannatan toki kaikkien yllä mainittujen Helsingin itsensä käytettävissä olevien keinojan käyttämistä asumisen hinnan laskemiseksi, ja jos minut vaaleissa valitaan, lupaan tehdä kaikkeni tuon päämäärän edistämiseksi.

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin puheenjohtaja, jonka mielestä elämä on liian lyhyt aluepolitiikalle.

***

PS. Kiitos Ari Alsio siitä, että kannustit kunnallisvaaliteemojen esiintuomiseen. Pyrin tekemään näistä koko yleisölle relevantteja sitomalla ne tavalla tai toisella valtakunnanpolitiikkaan. ns. best of both worlds.

AmosAhola

Olen 38-vuotias ohjelmistotuotannon diplomi-insinööri, jolla on takana 10 vuotta suomalaisessa teollisuuskonsernissa sekä parissa ohjelmistostartupissa. Viimeisten hallitusten kyvyttömyys vähentää työttömyyttä muuten kuin julkissektorille työllistämällä sai minut mukaan politiikkaan ja Liberaalipuolueen aktiivijäseneksi. Suomi on todella syvällä suossa, ja ihmettä ei ole varaa enää odottaa. Liberaalipuolueen Helsingin piirijärjestön puheenjohtaja, varavaltuutettu: amos.ahola@liberaalipuolue.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu