Matalaa tuottavuutta ei kannata tukea, korkeaa tuottavuutta ei tarvitse tukea

Erkki Virtasen kolumni: Yritystukia ei leikata vaan mielummin lisätään (Yle 26.09.2017) – kuten aikaisemminkin olen kirjoittanut, Suomessa totuus kuuluu lasten ja eläkkeelle jäävien suusta. Erkki Virtanen on jo eläkkeellä, ja toivotan hänelle pitkää ikää, sillä totuudenpuhujia tämä maa kaipaa:

"Ja vielä neljäs ennustukseni: arvelin, että yritystukien leikkaamiseksi tehdään uusi yritys, taas kerran. Näin päättivät. Tosin hankkeen nimi on yritystukien uudistaminen. Sitä en osannut arvata, että hommaa hoitamaan asetetaan parlamentaarinen työryhmä. Arkisuomeksi käännettynä tämä tarkoittaa, että asia haudattiin kuuden metrin syvyyteen."

Lisättyjen yritystukien lista on pitkä, leikattujen lyhyt. Onnea vaan matkaan parlamentaariselle ryhmälle! Toivon parasta, mutta ennustan ihan muuta.

Jos tuloksia olisi todella haluttu, olisi hallituksen ollut syytä panna asialle nämä jutut tunteva reipasotteinen selvitysmies. Minulla on mielessä nimikin, mutta jääköön sanomatta."

Britannian kuninkaaksi pääsi aikoinaan se, joka onnistui vetämään miekan kivestä. Suomessa kyseessä ei ole miekka, vaan leikkauskirves, ja koska asianomaista ei nimetty, niin minäpä yritän.

Virkamiesselvitys yritystuista ja niiden vaikutuksista (Työ- ja elinkeinoministeriö) antaa hyvän taustan, ja virkamiehet ovat kätevästi liikennevaloilla värjänneet ne, joista aloittaa (kuvaliite) – periaatteessa olisin valmis niittämään virkamiesten ehdotusten mukaisesti, mutta jotta tämä ei mene ihan beesaamiseksi, niin avaan hieman omia perustelujani.

Teollisuuden, kasvihuoneiden ja konesalien alempi sähköverokanta 591 Meur

Maksakoot veronsa kuten muutkin – ei ole mitään syytä pitää näitä aloja muita tärkeämpinä. Tämän lisäksi tuki vähentää kannustimia säästää sähköä. Perusteluina tälle tuelle yleensä on "koska naapurikin tukee" – mitä en hyväksy.

Irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon poistamiseen sisältyvä verotuki 564 Meur

Kannustaa käsittääkseni tekemään matalan tuottavuuden aloilla ei-niin hyviä investointeja – poistetaan. Joku veroasiantuntija voi halutessaan avata tätä lisää kommenteissa jos haluaa.

Työkoneissa käytetyn kevyen polttoöljyn dieseliä alempi verokanta 451 Meur

Maksakoot veronsa kuten muutkin. Ei myöskään kannusta käyttämään polttoainetta vähemmän tai ympäristöystävällisemmin. 

Dieselpolttoaineen normia alempi verokanta (josta vähennetty henkilöautojen käyttövoimaverosanktio) 461 Meur

Poistetaan – diesel on niin last season.

Uusiutuvan energian tuotantotuki. Tuulivoima, biokaasu, puupolttoaine, mesähake (syöttötariffi) 273 Meur

Pois – energiantuotannon pitää olla markkinaehtoista, eikä aluepolitiikkaa.

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus (p.l kaivostoiminta)

Pois – ei kannusta säästämään energiaa.

TKI –toiminnan tukeminen (Tekesin avustukset yrityksille). Tukiohjelmat: tuki tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, tuki nuorille innovatiivisille yrityksille, tuki pkyritysten innovaatiotoimintaan, tuki innovaatioklusterien toimintaan ja investointeihin, tuki tutkimusinfran rakentamiseen ja uudistamiseen 152 Meur

Virkamiesten ehdotuksen vastaisesti olen valmis poistamaan tämänkin – suuryritykset tekevät R&D:tä ilman tukiakin, ja pienyrittäjien osalta olennaisempaa on saada sosiaaliturva koskettamaan myös yrittäjiä (esim. perustulolla). Rahoituksen kannalta olennaista on saada joukkorahoitusmallit sallituiksi Suomessa.

Maatalousyrittäjien, turkistuottajien ja poronhoitajien lomituspalvelujen rahoitus 162 Meur

Matalasti tuottavia aloja ei kannata tukea, ja korkeasti tuottavia aloja ei tarvitse tukea.

Lainat TKI-toimintaan (Tekes) 147 Meur

Tämän tukimallin säilyttäisin – Suomen rahoitussektori riskirahalle on heikko.

Turpeen normia alempi verokanta 150 Meur

Miksi? Poistoon!

Avustukset erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi 130 Meur

Tälläinen tuki voisi olla ok kuntatasolla, mutta ei valtiotasolla – nyt jokaisella kunnalla on insentiivi vetää rahaa maksimimäärä kotiinpäin (AA 31.12.2016), oli tarvetta tai ei.

Yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon (CHP) puolitettu CO2–vero 107 Meur

CHP:n on kannattavaa ilman verotukeakin, eikä tämä ole ulkomaille karkaamassa – kannattavaa toimintaa ei tarvitse tukea.

Kauppa-alusten työvoimakustannustuki 101 Meur

Ulosliputtakoot nämä iilimadot jos siltä tuntuu – tuet pois.

Edit 27.09.2017: Muutin mieltäni tästä kommenttien perusteella: aivan kaikkea merenkulkuun liittyvää tukea ei huoltovarmuudesta johtuen voi poistaa. Tarkka luku pitää selvittää huoltovarmuuskeskukselta.

Palkkatuki (yrityksissä työskenteleville) 30 Meur

Palkkatuki käsittääkseni vaikeuttaa vakituisen työpaikan saamista, koska yritykset kierrättävät palkkatuella olevia – poistoon. 

Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen eli kestävän metsätalouden ohjelma (ns Kemera-tuki) 56 Meur

Onko joku syy miksi metsäala ei voi kehittää itseään markkinaehtoisesti kuten kaikki muut alat? Poistoon!

Laki tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista 0 Meur

Tuki jota ei makseta on helppo poistaa.

Päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuki 43 Meur

Jos päästökauppa on huono mekanismi, luovutaan siitä, sen sijaan että negatoidaan sen kustannusvaikutuksia tuella. Poistoon!

Energiatuki (investointituki) (Tukiohjelmat: biojalostamohankkeet, merituulivoiman demohankkeet) 35 Meur

Hyvä tarkoitus, mutta väärä lähestymistapa – tässä valtio yrittää lyödä vetoa voittavan hevosen puolesta ampumalla muita hevosia jalkaan. Poistoon!

Maatalouden energiaveron palautus 33 Meur

Matalan tuottavuuden aloja ei pidä tukea.

 

Yhteensä kokoon kertyi 3557 Meur, eli noin 3,5 miljardia vuodessa. Jotta kirjoitus ei mene eturyhmäpolitikoinniksi, niin luvataan säästetyt rahat sinne mistä ne otettiinkin, eli yrityksille: säästetyillä rahoilla voisimme laskea yhteisöveron 20%:sta noin viiteen prosenttiin.

Vielä parempi olisi kuitenkin asettaa yhteisövero suoraan nollaan, ja siirtyä Viron malliin jossa verotetaan vasta yrityksestä maksettuja osinkoja, esimerkiksi 20% veroasteella.

 

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin puheenjohtaja, jonka mielestä rahan siirtäminen vasemmasta taskusta oikeaan ja takaisin on haitallista, sillä molemmissa taskuissa on reikä.

AmosAhola

Olen 38-vuotias ohjelmistotuotannon diplomi-insinööri, jolla on takana 10 vuotta suomalaisessa teollisuuskonsernissa sekä parissa ohjelmistostartupissa. Viimeisten hallitusten kyvyttömyys vähentää työttömyyttä muuten kuin julkissektorille työllistämällä sai minut mukaan politiikkaan ja Liberaalipuolueen aktiivijäseneksi. Suomi on todella syvällä suossa, ja ihmettä ei ole varaa enää odottaa. Liberaalipuolueen Helsingin piirijärjestön puheenjohtaja, varavaltuutettu: amos.ahola@liberaalipuolue.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu