Riittäisikö 1500 euroa kuussa alle kaksivuotiaasta lapsesta?

Suomen väestöennuste näyttää synkeältä: Nuorten määrä uhkaa vähentyä huomattavasti syntyvyyden laskusta johtuen (stat.fi, 16.11.2018) , ja Väestöliitto julkaisi juuri mediatiedotteen Perhebarometri 2018: Perhepolitiikkaa 2020-luvulla (vaestoliitto.fi, 26.11.2018).

Koska vaalit ovat tulossa, niin lienee paikallaan ottaa asiaan kantaa. Koska lainsäätäjällä on melko rajallisesti keinoja saada peitto heilumaan, niin keskityn tässä ehdotuksessani yhteen niistä, eli perheiden sosiaaliturvaan. Muitakin keinoja on, esim. perheverotus, mutta en käsittele näitä tässä.

Ehdotuksellani on kolme päämäärää:

1) Luopua ansiosidonnaisista perhe-etuuksista

2) Kohdella molempia vanhempia tasa-arvoisesti

3) Minimoida vanhemmuuden kustannukset työnantajille (tämä pienentää rekrytointiriskiä ja siten parantaa erityisesti nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla)

 

Hyvämuistiset lukijat saattavat tunnistaa ehdotukseni pohjan, olen lisännyt siihen boldatut kohdat, jotta se ottaa huomioon myös perheiden sosiaaliturvan. 

***

Aholan perustulomalli (päivitetty 26.11.2018):

Jokaiselle vähintään 23 vuotiaalle Suomessa asuvalle Suomen kansalaiselle maksetaan 21e verovapaata perustuloa päivittäin.

Yhtä paljon maksetaan 18-22 vuotiaiden osalta niille, joilla on korkeakoulutason opiskelupaikka, työpaikka tai jotka toimivat yrittäjänä.

Alle 23 vuotiaille jotka opiskelevat toisen asteen opiskelupaikoissa (ammattikoulu, lukio), tai suorittavat asepalvelusta, maksetaan 10 euroa päivässä. Muille 3-23 vuotiaille maksetaan 5 euroa päivittäin. Alle 2 vuotiaalle maksetaan 50 euroa päivittäin.

Perustulo korvaa kaikki subjektiiviset tuet, mukaan lukien työmarkkinatuen, peruspäivärahan, kansaneläkkeen,vanhempainpäivärahan, lapsilisän, alle 2 vuotiaiden lastenhoidon tuet sekä asumistuen. Jos elämäntilanne niin vaatii, sosiaalivirastosta voi anoa tilapäisiä harkinnanvaraisia tukia perustulon päälle. Poikkeuksena erityisryhmät, kuten vammaiset, joilla jatkuva sosiaaliturvataso voi olla perustuloa korkeampi.

Perustulo toteutetaan kustannusneutraalisti asettamalla 50% veroprosentti tuloveroille 1260e/kk saakka, jonka jälkeen palataan normaaliin (=nykyiseen) progressioon. 

***

Ylläolevan sosiaaliturvauudistuksen lisäksi pitää lailla toki säätää vanhempainvapaiden kestosta, näkisin että molemmat vanhemmat olisivat oikeutettuja max. 7 kk yhtäjaksoiseen palkattomaan vapaaseen (ilman lomarahoja), joka pitää pitää kahden vuoden kuluttua lapsen syntymästä. Nimetään tämä vaikka 7 + 7 malliksi.

***

Koska tapanani ei ole tehdä ehdotuksia jotka merkittävästi kasvattavat menoja, on tärkeää että molempien vanhempien jatkaessa töissä mahdollinen "voitto" niistetään pois päivähoitomaksuilla – käytännössä tämä tarkoittaa julkisen sektorin päivähoitomaksujen asettamista noin 1200 euroon kuussa. Tämä on linjassa yksityisen sektorin päiväkotien hinnoittelun kanssa.

Mallin hyvä puoli on myös siinä, että jos syntyvyys nähdään yhteiskunnallisesti tärkeänä tavoitteena, voidaan alle kaksi vuotiaiden perustulon säätää ihan mille tasolle syntyvyys vaan halutaan.

Toisaalta, jos perustulouudistus jostain syystä päättäjiä kauhistuttaa, niin ehdotukseni on toteuttamiskelpoinen pelkästään muokkaamalla nykyistä lapsilisäjärjestelmää.

 

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu, jonka mielestä kokonaisvaltainen sosiaaliturvauudistus on seuraavan eduskunnan tärkein tehtävä.

 

PS. ehdotus ei todennäköisesti ole näillä lähtöarvoilla kustannusneutraali, mutta siitä voidaan tarvittaessa viilata sellainen alentamalla tukea. Toki tällöin on syytä alentaa myös päivähoitomaksuja vastaavasti. Vertailun vuoksi, 50 euroa päivässä vastaa noin 30000 e vuosituloja vastaavaa nykyistä vanhempainrahaa. 

AmosAhola

Olen 38-vuotias ohjelmistotuotannon diplomi-insinööri, jolla on takana 10 vuotta suomalaisessa teollisuuskonsernissa sekä parissa ohjelmistostartupissa. Viimeisten hallitusten kyvyttömyys vähentää työttömyyttä muuten kuin julkissektorille työllistämällä sai minut mukaan politiikkaan ja Liberaalipuolueen aktiivijäseneksi. Suomi on todella syvällä suossa, ja ihmettä ei ole varaa enää odottaa. Liberaalipuolueen Helsingin piirijärjestön puheenjohtaja, varavaltuutettu: amos.ahola@liberaalipuolue.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu