Puheenaihe: Työperäinen maahanmuutto on kaikkien etu

Puheenaihe.fi kysyi mielipidettäni maahanmuuttoon, joten kynäilin heille 300 sanaa. Kirjoitukseni SDP:n Jussi Kukkolan ja PS:n Riikka Purran vastaavien kanssa löytyy täältä: 

https://www.puheenaihe.fi/puheenaihe/minkalaista-maahanmuuttopolitiikkaa-suomen-tulisi-harjoittaa/

Alla copy paste samasta tekstistä

***

Henkilöiden vapaa liikkuvuus on osa liberaaliaatetta – kenenkään ei tarvitse jäädä sietämään sortoa, köyhyyttä tai kurjuutta, vaan laukkujen pakkaaminen on ihmisoikeus. Maailmanhistoriasta löytyy valtavasti esimerkkejä maahanmuuton positiivisista vaikutuksista. Esimerkiksi Yhdysvaltojen vahva taloudellinen tilanne nojaa pitkälti maahanmuuttoon, joka hyödyttää sekä vastaanottavaa maata että maahantulijoita korkeamman elintason muodossa. Kansainvälisessä kilpailussa mikään maa ei voi pärjätä vetämällä rajat kiinni, eikä nurkkakuntalaisuus ole toivottava tavoite pitkällä aikavälillä muutenkaan.

Vaikka maahanmuutto on lähtökohtaisesti hyvä asia, Suomessa — ja Euroopassa laajemminkin — kansainvälisten ihmisoikeusopimusten tulkinnassa on sosiaaliturvan osalta menty liian pitkälle. Suomen perustuslakiin kirjattiin vuonna 1999 erittäin huolimattomasti: "Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon." Perustuslakimme siis ylettää avokätisen sosiaaliturvamme myös muihin kuin Suomen kansalaisiin ja periaatteessa vielä laajempana tulkintana kaikkiin maailman ihmisiin riippumatta siitä asuvatko he Suomessa vai eivät.

On selvää, että tilanne on kestämätön. Mitä houkuttelevampi sosiaaliturva on, sitä enemmän sosiaaliturvan perässä tulee muuttajia. Suomen huoltosuhde on eläkejärjestemämme takia muutenkin erittäin heikolla tolalla, eikä Suomella ole varaa heikentää sitä. Siispä maahanmuuton painopistettä pitää siirtää merkittävästi humanitäärisestä työperäiseen. Jokaiselle, joka työllistyy, pitää antaa automaattisesti oleskelulupa, ja kaikki esteet työperäiselle maahanmuutolle pitää poistaa. Tämä pitää sisällään sekä ns. tarveharkinnan poistamisen että työmarkkinoiden vapauttamisen eli yleissitovuudesta luopumisen.

Vastaavasti maahanmuuttajien sosiaaliturvaa tulee heikentää tarjoamaan vain välttämätön toimeentulo ja huolenpito, eli majoitus ja ruoka, aivan kuten perustuslakiimme on kirjattu. Olennaisen tärkeää on myös karkottaa toistuviin tai vakaviin rikoksiin syyllistyneet maahanmuuttajat systemaattisesti ja mahdollisimman nopeasti. Huomionarvoista on, että tämä on myös maahanmuuttajayhdistysten tahtotila — maahanmuuttajat itse ymmärtävät parhaiten, että mädät omenat pilaavat kaikkien maahanmuuttajien maineen.

Työnteko on paras ja mahdollisesti ainoa tapa integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan. Samalla työnteko parantaa Suomen huoltosuhdetta. Tälläkin hetkellä maassa on kymmeniä tuhansia avoimia työpaikkoja, joihin maailmalta löytyy kyllä halukkaita tekijöitä, kunhan ulkomailta työllistäminen tehdään mahdollisimman helpoksi.

***

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin varapuheenjohtaja ja varavaltuutettu, jota voi äänestää Helsingissä numerolla 71.

AmosAhola

Olen 38-vuotias ohjelmistotuotannon diplomi-insinööri, jolla on takana 10 vuotta suomalaisessa teollisuuskonsernissa sekä parissa ohjelmistostartupissa. Viimeisten hallitusten kyvyttömyys vähentää työttömyyttä muuten kuin julkissektorille työllistämällä sai minut mukaan politiikkaan ja Liberaalipuolueen aktiivijäseneksi. Suomi on todella syvällä suossa, ja ihmettä ei ole varaa enää odottaa. Liberaalipuolueen Helsingin piirijärjestön puheenjohtaja, varavaltuutettu: amos.ahola@liberaalipuolue.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu