Asumistuki on edelleen haitallisin tuki

Tämä ei edennyt.

Kirjoitin 31.12.2015 ensimmäisen blogikirjoitukseni tästä aiheesta: Asumistuki on haitallisin tuki. Tänään Vuokraturvan Metsola vetää erittäin hyvin yhteen missä olemme nyt: Asumistuesta tullut ”automaatti”, joka nostaa vuokria ja sijoittajien tuottoja veronmaksajien piikkiin (IS 08.08.2019)

” Nykyinen massiivinen asumistukijärjestelmä on rakenteeltaan automaatti, joka vuokralaisten maksukykyä kaavamaisesti tukemalla vaikuttaa koko markkinaan ja nostaa vuokria. Tämä näkyy jo siitä, kuinka asuntosijoittajien piireissä puhutaan asumistukijärjestelmästä omien tuottojen takaajana, Metsola lataa.”

 

Aivan oikeaan suuntaan osuu myös Metsolan kritiikki:

”Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT selvitti 2017, nostaako asumistuki yksittäisen asunnon vuokraa, jos vastaavissa asunnoissa asuvista toinen saa asumistukea ja toinen ei. VATTin havainto oli, että ei nosta, koska vuokrat määräytyvät ennen kaikkea alueen tyypillisen vuokratason mukaisesti.

Metsolan mukaan tämä johtopäätös sekoitti aiheen uutisoinnin pitkäksi aikaa.

Tosin tutkijat itsekin tiedotteessaan totesivat, että eipä tullut tutkittua, nostaako asumistukijärjestelmä yleistä vuokratasoa. Ja että tulokset siksi ovat ristiriidassa aiempien suomalaisten tutkimusten kanssa, joiden mukaan asumistuen erot vaikuttavat voimakkaasti vuokriin.

Tällainen sekoilu asian ympärillä tuntui hämmentävän myös poliittisia päättäjiä, mikä oli harmillista. Sinänsä selvää asiaa hämärsi ilmeisesti tutkijoiden itsensäkin mielestä hieman epäonnistunut kysymyksenasettelu.”

Olen itsekin debatoinut asumistuen haitallisuudesta useiden eri tahojen kanssa, ja oma syyttävä sormeni nykyisestä epävarmuudesta osoittaa kohti heitä, joiden asiasta pitäisi kannustimien päälle parhaiten ymmärtää, eli taloustieteilijöiden suuntaan. Poliitikoilta ei nimittäin voi tämän(kään) asian suhteen asiantuntemusta odottaa. Tarkentaisin toki syyttävää sormeani jos jokin taloustieteen haara nostaisi kätensä pystyyn ja ilmoittaisi että tämä asia kuuluu erityisesti heille, mutta toistaiseksi aihe ei ole herättänyt suurta mielenkiintoa.

Yritin turhaan myös ehdottaa aihetta ekonomistikoneelle ”Nostaako korvamerkitty asumistuki vuokria?” (kuvaliite), jotta asiaa olisi pohdittu edes hieman kaupunkitaloustiedettä laajemmassa piirissä, mutta ei.

Siispä alla muutama tutkimuskysymysehdotus vaikkapa gradutyöntekijöille, olettaen että VATT tai ekonomistikone eivät halua niihin tarttua. 

”Miten asumistuen kustannusten siirtäminen valtiolta kunnille vaikuttaisi kuntien kannustimiin?”
”Synnyttääkö asumistuki ja/tai toimeentulotuki ns. lattiavuokran?”
”Miten asumistuen nostaminen vaikuttaa vuokratasoon?”

Tai jos vaihdetaan opinajoa, niin tässäpä kauppakorkeaan eräs tärppi:

”Miten suomalaisen asumistukijärjestelmää hyödynnetään suomalaisten kiinteistösijoitusten markkinoinnissa ulkomaisille kiinteistösijoitusyhtiöille?”

Joka tapauksessa, hatunnosto Timo Metsolalle erittäin tärkeän aiheen esille nostamisesta. Toivottavasti asiaan herää myös vasemmistohallituksemme, joka voisi vihdoin luopua tulonsiirrosta hyväosaisille (AA 25.05.2019)

Asumistuen purkaminen kannattaa aloittaa siirtämällä se kokonaisuudessaan valtiolta kunnille (AA 08.10.2016). Tämän jälkeen kunnat kyllä selvittävät mitkä sen vaikutukset todella ovat, ja miten sen kustannukset voidaan minimoida. Nykyisessä asumistukijärjestelmässä kunnat hyötyvät siitä, mitä korkeampi niiden asumiskustannustaso on.
 

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin puheenjohtaja ja varavaltuutettu.

AmosAhola

Olen 38-vuotias ohjelmistotuotannon diplomi-insinööri, jolla on takana 10 vuotta suomalaisessa teollisuuskonsernissa sekä parissa ohjelmistostartupissa. Viimeisten hallitusten kyvyttömyys vähentää työttömyyttä muuten kuin julkissektorille työllistämällä sai minut mukaan politiikkaan ja Liberaalipuolueen aktiivijäseneksi. Suomi on todella syvällä suossa, ja ihmettä ei ole varaa enää odottaa. Liberaalipuolueen Helsingin piirijärjestön puheenjohtaja, varavaltuutettu: amos.ahola@liberaalipuolue.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu