Puolueiden keinot asumistukiongelman ratkaisuun ovat riittämättömiä

IS-kysely – Näin puolueet purkaisivat asumismenojen paisumista (TS 1.9.2019):

”Taloussanomat kysyi puolueilta, 1. millaisia ongelmia asumistuessa on ja miten sitä pitää uudistaa ja 2. onko ongelmallista, että asumistukea valuu isoille vuokrayhtiölle ja jos on, miten tilannetta pitää korjata.”

Minulta ei kysytty, mutta vastaan kuitenkin:

Amos Ahola

1. Asumistuki nostaa yleistä vuokratasoa sekä tukea saavien että tukea saamattomien osalta, vähentää kaupunkien kannustimia kaavoittaa ja rakentaa, vähentää kannustimia jakaa asunto sekä muuttaa halvemman vuokran perässä.

Korvamerkitystä asumistuesta pitäisi siirtyä valtion rahoittamaan perustuloon, jonka päälle kunta voi maksaa halutessaan itse rahoittamaansa korvamerkitsemätöntä asumiskustannuslisää. Tämän lisäksi kaavoitus tulisi siirtää kunnilta valtiolle.

2. Asumistukijärjestelmä on tulonsiirto vuokranantajille, ja kaikki vuokranantajat ovat mielestäni samalla viivalla. Mahdolliset yleishyödyllisyystatukset pitää purkaa kaikilta vuokra-asuntomarkkinoilla toimivilta tahoilta, sekä niiden omistajilta.

 

Kirjoittaja on Liberaalipuolueen Helsingin piirin puheenjohtaja ja varavaltuutettu.

 

 

Alla kommenttini puolueiden kannanottoihin:

 

Keskusta

”1.Asumisen tukemisessa on painopistettä siirrettävä asuntotuotannon tukemiseen. Tavoitteena tulee olla edullisten asuntojen tuottaminen markkinoille.”

Samaa mieltä, asumistukeen kuluvalla kahdella miljardilla rakentaisi valtavan määrän asuntoja vuosittain.

”Keskusta haluaa lisätä kohtuuhintaisten asuntojen tuotantotukea, siten että MAL-sopiminen laajenee maakuntakeskuksissa. Se lisäisi Ara-tuotannon avustuksia.”

Eri mieltä, tämä keino ei nosta merkittävästi asuntorakentamisen määrää, vaan tekee vain asuntorakentamisesta enemmän kannattavaa gryndereille.

”2.Pidämme ongelmana asumistukimenojen hillitsemätöntä kasvua. Päätöksenteon tueksi tarvitaan lisää riippumatonta tutkimusta asumistukien ja vuokrien välisistä syy-seuraus-suhteista.”

Tutkimus aina hyvästä, mutta toisaalta ei pidä jäädä tuleen makaamaan ja odottamaan että joku sitä tuottaa. Jos tutkimusta tarvitaan, palkatkaa joku tutkimaan asiaa.

 

Kokoomus

”1. Asumisen tukeminen kahdella eri tukimuodolla pahentaa kannustinloukkuja. Yleisessä asumistuessa on omavastuu, mutta toimeentulotuesta asumismenot voidaan korvata pitkäaikaisesti ja täysimääräisesti. Nopeana korjaustoimena pieni, seitsemän prosentin omavastuun palauttaminen toimeentulotuen asumiskustannuksiin. Se kannustaisi hakeutumaan edullisempiin asuntoihin.”

Purkkaratkaisu, en kannata.

”Asumistuki, työttömyysetuudet sekä toimeentulotuki lisäksi yhdeksi yleistueksi.”

Samaa mieltä, yleistuen toteuttaisin perustulona.

”2. Asumista on tuettava jatkossakin, mutta tukimuodot on pyrittävä rakentamaan niin, etteivät ne nosta merkittävästi yleistä vuokratasoa tai ohjaudu muutamille suurille vuokranantajille.”

Eri mieltä, asumista ei pidä tukea, vaan kaiken sosiaaliturvan pitää olla korvamerkitsemätöntä.

 

Kristillisdemokraatit

”1. Suurin ongelmana on, että matalapalkkainen työnteko ei tahdo kannattaa Suomessa. Suomen asumistuen tulisi olla yksilökohtainen, sillä nykyisessä perhekohtaisuudessa tasa-arvo- ja kannustinongelmia. Asumistuen kanssa on tehty tyhmyyksiä. Opiskelijat siirtyivät viime vuoden alussa yleisen asumistuen piiriin. Tämä teki opiskelijoiden peruselämäntavasta eli kimppa-asumisesta täysin kannattamatonta. Ekologisesti täysin kestämätön ratkaisu.”

Samaa mieltä.

”2. Kuntien ja kaupunkien vuokra-asunnot ovat vähävaraisia ihmisiä varten, joten en näe ongelmaa siinä.”

Eri mieltä, näissä asunnoissa asutaan kaikissa tuloluokissa.

”Ongelmallisempaa tämä on ammattiliittojen omistamassa Kojamossa, joka on suurimpia asumistuen välillisiä saajia. Kannattava vuokraliiketoiminta pitäisi eriyttää ja maksaa siitä verot, kuten muutkin maksavat.””

Tämä on kannanotto yleishyödyllisyysstatuksien purkamisen puolesta, josta olen samaa mieltä. Kojamo ei nykyisellään ole yleishyödyllinen, mutta sen omistajat pääosin ovat.

 

Liike Nyt

”1. Asumistuki ei ole enää yhteiskunnan tuki ohimenevään tarpeeseen, vaan siitä on tullut pysyvä järjestely. Systeemi pitää muuttaa ajattelemalla koko asia uusiksi yksittäisten summien ja tulorajojen säätämisen sijasta. On aivan älytöntä, että omilla toimillaan yhteiskunta nostaa vuokratasoa ja joutuu sitten maksumieheksi.”

Samaa mieltä.

”2. Ongelma on se, että asumistuet ylipäätään valuvat vuokranantajille, ei niinkään se kuka on asuntosijoittajaksi ryhtynyt. Ongelma liittyy epätarkoituksenmukaisesti vuokria nostavaan mekanismiin.”

Samaa mieltä.

 

Perussuomalaiset

”1.Nykyisen asumistukimallin ongelmana on se, että tuet nostavat yleistä vuokratasoa. Eri tukimuodot pitäisi yhdistää, jolloin ihminen voisi valita asuuko paremmalla sijainnilla siten, että muuhun elämiseen jää vähemmän rahaa vai halvemmin siten että kulutukseen jää enemmän. Tällöin viedään vuokranantajilta asumistukien tuoma ylimääräinen kannuste nostaa vuokria.”

Samaa mieltä.

”2.On suuri ongelma, että asumistukea ylläpitävillä puolueilla on kytköksiä suuryrityksiin, jotka hyötyvät korkean vuokratason järjestelmästä. Siirtyminen yleiseen sosiaalitukeen alentaisi vuokratasoa ja suuryhtiöt, joilla on poliittisia kytköksiä, eivät enää pääsisi hyötymään kohtuuttomasti tilanteesta.”

Samaa mieltä. Yleinen sosiaalituki tarkoittaa käytännössä perustuloa.

 

Rkp

”1.Nykyinen järjestelmä toimii kohtuullisen hyvin, mutta asumistuen toimivuutta on syytä tarkastella. Tukea tulee kehittää siten, että työnteon kannusteet paranevat.”

Eri mieltä, ja toisaalta täysin mitäänsanomaton kannanotto.

”2. Isoissa kaupungeissa tarvitaan lisää asuntorakentamista. Kaavoituksen kautta kaupunkien pitäisi mahdollistaa enemmän asuntorakentamista. Kaupunkien ja kuntien asuntorakentamisessa ei tule muodostaa niin isoja hankkeita, ettei pienillä toimijoilla ole mahdollisuutta osallistua niihin.”

Samaa mieltä.

 

Sdp

”1. Keskeistä on lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa. Sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa asumistuki pitää sovittaa yhteen muuhun sosiaaliturvaan. Yleinen asumistuki yksilöllisempään suuntaan. Jos yleistä asumistukea lähdettäisiin leikkaamaan, käytännössä yhä useampi hakisi toimeentulotukea asumismenoihin. Jos tätä sitten lievennettäisiin laittamalla asumismenoihin omavastuu, kuten kokoomus esitti, luultavasti kuntien maksama harkinnanvarainen toimeentulotuki kasvaisi.”

Sinänsä totta, mutta tämäkin kannanotto on tasoa ”jotain pitäisi tehdä.”

”2. Asumistuki maksetaan ihmiselle, ei yhtiölle. Ihmisen saama tuki ei voi riippua siitä, keneltä hän on asuntonsa vuokrannut. Olisi hyvä, että kohtuuhintaisten asuntojen markkinoilla on enemmän toimijoita ja tarjontaa.”

Samaa mieltä

”Tutkitusti näyttää siltä, että asumistuen vaikutus vuokriin on vähäinen, joten ei siksi ole uskottava väite, että tuen heikentäminen alentaisi vuokria.”

Eri mieltä. Yksikään tutkimus ei ole osoittanut että asumistuki ei vaikuttaisi yleiseen vuokratasoon, sillä tätä asiaa ei ole tutkittu.

 

Vihreät

”1. Työssä käyvien köyhyyttä pitää torjua palkkauksen kautta ja uudistamalla sosiaaliturvaa ottamalla käyttöön perustulo. Se todennäköisesti vähentäisi asumistuen tarvetta.”

Samaa mieltä.

”Asumistuessa hyväksyttävien enimmäismenojen tasoa pitäisi myös nostaa.”

Eri mieltä.

”Olisi harkittava alueellisia normivuokria sen sijaan, että tuki seuraa reaalivuokria.”

Jokseenkin samaa mieltä.

”Asumistukea pitää myös kehittää ruokakuntakohtaisesta etuudesta yksilökohtaiseksi.”

Samaa mieltä.

”2. Liiallinen keskittyminen muutamalle suurelle toimijalle ei ole hyvä. Kaupungit voivat maankäytön avulla lisätä myös pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa. Tarvitaan lisää yksityisiä vuokra-asuntoja ja kuntien tarjoamaa sosiaalista asumista. Asumiskuluja nostavaan asuntopulaan, jota esiintyy monissa kaupungeissa, on puututtava ripeästi.”

Samaa mieltä.

 

Vasemmistoliitto

”1. Asumistukeen käytetään moninkertaisesti enemmän valtion rahaa kuin asuntotuotantoon. Tämä suhde pitää muuttaa.”

Täysin samaa mieltä.

”Kohtuuhintaisilla asunnoilla saadaan asumisen hinta alas.”

Ihan sama mitä rakennetaan kunhan rakennetaan paljon, vain näin asumisen hinta laskee.

”Pienituloisten näkökulmasta asumistuen ongelma on se, että vuokrataso on pääsääntöisesti korkeampi kuin Kelan hyväksymät vuokrarajat.”

Eri mieltä.

”2. Suurten voittoa tavoittelevien vuokra-asuntoyhtiöiden vaikutus vuokratasoon ja siten myös asumistukimenoihin lienee kiistatonta.”

Samaa mieltä.

”Asiaa voidaan korjata pitkällä aikavälillä lisäämällä merkittävästi Ara-tuotettua ja julkisesti omistettua kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tuotantoa.”

Mieluummin jälkimmäistä kuin ensimmäistä.

”Lyhyemmällä aikavälillä on selvitettävä toimivimpia keinoja rajoittaa kohtuuttomia vuokrankorotuksia.”

= Jotain pitäisi tehdä argumentti.

 

 

AmosAhola

Olen 38-vuotias ohjelmistotuotannon diplomi-insinööri, jolla on takana 10 vuotta suomalaisessa teollisuuskonsernissa sekä parissa ohjelmistostartupissa. Viimeisten hallitusten kyvyttömyys vähentää työttömyyttä muuten kuin julkissektorille työllistämällä sai minut mukaan politiikkaan ja Liberaalipuolueen aktiivijäseneksi. Suomi on todella syvällä suossa, ja ihmettä ei ole varaa enää odottaa. Liberaalipuolueen Helsingin piirijärjestön puheenjohtaja, varavaltuutettu: amos.ahola@liberaalipuolue.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu