Yleistuen hyödyt katoavat kyvyttömyyteen uudistaa verotusta

Yleistuen valmistelu etenee (STM 26.3.2024)

”Uudistuksen tavoitteena on aikaansaada yksi yleistuki sisältäen perusosan elämiseen, asumisosan asumiseen ja harkinnanvaraisen osan viimesijaiseksi turvaksi. Yksi yleistuki vähenee työtulojen noustessa mahdollisimman suoraviivaisesti, jolloin työstä käteen jäävä tulo on helpommin ennakoitavaa ja työnteko kannattaa nykyistä paremmin.

Yleistuen valmistelu etenee vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa valmistellaan Kelan yhden hakemuksen malli sekä ensivaiheen yleistuki puoliväliriiheen mennessä. Samalla yhdistetään eri perusturvaetuuksien menettelytapasäännöksiä ja tarkastellaan etuuksien määräytymisperusteita. Samalla edistetään työhön kannustavuutta, eli tulojen ja etuuksien yhteensovittamisen lineaarisuutta.”

Selvyyden vuoksi, kannatan yleistukea. Siinä, että eri ihmisryhmille maksetaan kutakuinkin saman verran sosiaaliturvaa, mutta jokaiselle tuelle löytyy oma nimensä & lakipykälänsä, ei ole mitään järkeä:

Lopulta jokaisella ihmisellä on kuitenkin samat perustarpeet: katto pään päällä ja ruokaa syödäkseen. Riippumatta siitä onko hän eläkeläinen, opiskelija, työtön, yrittäjä, työssäkäyvä ja niin eteenpäin.

Ylläolevan lainauksen pohjalta yleistukeen rakennetaan kuitenkin tarpeetonta himmeliä, jonka soisin purettavan hyvissä ajoin.

Käytännössä tuo himmelin osat ovat tässä ”Kelan yhden hakemuksen malli” ja ”Yksi yleistuki vähenee työtulojen noustessa mahdollisimman suoraviivaisesti”.

Yleistukea pitää siis hakea, jolloin tarkastetaan, että onko hakija oikeutettu yleistukeen vai ei – päätöksen siitä myönnetäänkö tuki vai ei tekee byrokraatti, ja se riippuu hakijan tuloista ja mahdollisesti varallisuudesta. Tämän jälkeen yleistukea nauttivan tuloja tarkastellaan jälkikäteen tulorekisterin kautta, ja jos tuloja on liikaa, yleistukea leikataan, ja yleistukea saattaa mahdollisesti joutua maksamaan takaisin. Tämä menee näin siksi, että tulorekisteri on pakostakin jäljessä yleistuen maksatuksesta.

Näillä spekseillä ennustan yleistuesta tulevan samanlaisen byrokraattisen himmelin kuin mitä nykyiset tuet pahimmillaan ovat, takaisinperintöineen, viiveinen hakuprosessissa ja virheineen. Myöskään yhtään byrokraattia ei saada kilometritehtaalle, koska hakemuksia pitää käsitellä tasaisen tappavaan tahtiin.

Kuinka yleistuki voitaisiin siis toteuttaa paremmin?

Ehdotan, että jokaiselle 23 vuotta täyttäneelle maksetaan automaattisesti yleistukea x euroa kuukaudessa, ja verotusta uudistetaan niin, että ”yleistuki vähenee työtulojen noustessa suoraviivaisesti”, eli yleistuki verotetaan pois niiltä joilla tuloja on. Käytännössä tämä tarkoittaa tasaveroprosenttia, joka olisi noin 50% hujakoilla.

Jos joku epäilee tämän mallin toteuttamiskelpoisuutta ja kustannusneutraaliutta, niin kannustan tarkistamaan käteesi jäävän muutoksen 750e verottomalla (tai 1500e veronalaisella) yleistuella ja 50% tasaveroasteella täältä:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ZlH9yuuWOODaCg3dFt75DB-2rC4Qud1hcWvTD5J2iis/edit?usp=sharing

Tämän muutoksen seuraus olisi, että yleistukea ei tarvitsisi hakea, sitä ei koskaan tarvitsisi periä takaisin, tulorekisteriä ei tarvittaisi, byrokraatteja päätyisi kilometritehtaalle kosolti.

Kaikin puolin parempi malli siis. Ainoa todellinen syy siihen, että näin ei tehdä, on päättäjiemme kyvyttömyys tehdä kokonaisvaltaista verouudistusta, sillä verotuksen progression viilaaminen on poliitikkojen lempikeino äänien kalasteluun.

Kirjoittaja on liberaali filosofi

AmosAhola
Liberaalipuolue Helsinki
Ehdolla europarlamenttivaaleissa

Olen 41-vuotias ohjelmistotuotannon diplomi-insinööri, jolla on takana 14 vuotta suomalaisessa teollisuuskonsernissa sekä parissa ohjelmistostartupissa. Viimeisten hallitusten kyvyttömyys vähentää työttömyyttä muuten kuin julkissektorille työllistämällä sai minut mukaan maailmaa parantamaan.

Suomi on todella syvällä suossa, ja ihmettä ei ole varaa enää odottaa.

amosahola@gmail.com

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu