Voiko Kela-taksiin luottaa?

Sain muutama viikko sitten asiakkaalta toiveen, että kirjoittaisin Kela-taksiin liittyvistä asiakkaan/potilaan oikeuksista. Työssäni sosiaali- ja potilasasiamiehenä en ohjaa Kelaan liittyvissä asioissa, vaan Kela hoitaa neuvonnan itse. Koen kuitenkin tärkeäksi nostaa nämä muutamat Kela-kyyteihin liittyvät asiat esille, sillä uskon monen kokeneen ongelmia kyytien kanssa. Tämän tiedon olen myös ihmisten kanssa keskustellessa saanut. Siksi olen kirjannut tähän vähän tietoa kela-taksiin liittyen ja toivon, että siitä olisi apua kyytiä käyttäville ja heidän läheisilleen.

 

Kela-taksi on monelle suomalaiselle tärkeä palvelu, ja se on ainoa keino saada välttämättömiä terveydenhuollon palveluita. Kela-taksijärjestelmä toimii yhteistyössä eri taksifirmojen ja kuljettajien kanssa. Asiakas tilaa taksin tarpeen mukaan, ja matka voi sisältää muita saman suunnan matkustajia. Kuljettajat ovat olennainen osa tätä palvelua, ja heidän ammattitaitonsa ja kykynsä auttaa asiakkaita vaikuttavat suoraan matkojen onnistumiseen.

Vuonna 2022 Invalidiliitto teki kyselyn Kelan taksipalveluiden käyttäjille. Puolet vastaajista kokivat matkojen onnistuneen ja olivat tyytyväisiä palveluun, mutta loput näkivät kehittämisen tarvetta palvelussa. Tuttu, osaava kuljettaja vahvisti luottamusta matkan onnistumiseen. Haasteina matkojen onnistumiselle koettiin epävarmuus taksin saatavuuteen, kuljettajan heikko kielitaito sekä puutteelliset taidot asiakkaan avustamisessa.

Mitä tehdä, jos tulee ongelmia

Kun kyse on Kelan taksipalvelusta, on tärkeää tietää, mitä tehdä, jos matkalla ilmenee ongelmia. Ensinnäkin kannattaa varmistaa, että matka on tilattu ajoissa ja että saat vahvistuksen tilauksestasi. Tämä auttaa välttämään tarpeettomia viivytyksiä.

Ongelmien ilmetessä, esimerkiksi jos taksi myöhästyy tai kuljettaja toimii epäasiallisesti, ota yhteyttä välityskeskukseen. Heidän tulee ensisijaisesti tarjota apua ja ohjausta tilanteen ratkaisemiseksi. Voit myös pyytää kuljettajan nimeä, jotta saat tapahtumat tarkasti kirjattua itsellesi.

Jos Kela-kyyti ei saavu sovitusti tai palvelu ei toimi odotetusti, tee seuraavalla tavalla: Ensimmäinen askel on ottaa yhteyttä välityskeskukseen ja ilmoita ongelmasta. Sovi välityskeskuksen kanssa, miten asiassa edetään. Jos et saa yhteyttä välityskeskukseen tai ette pääse sopimukseen, voit tilata itsellesi oman, korvaavan kyydin. Välityskeskus on velvollinen korvaamaan tämän itse tilatun kyydin. Ilmoita asiasta välityskeskukselle ja pyydä ohjeet, miten välityskeskuksen korvaus haetaan ja maksetaan.

Jos kohtaat ongelmia Kelan taksipalvelussa, on tärkeää antaa siitä palautetta välityskeskukselle ja Kelalle. Voit tehdä sen Kelan verkkosivujen kautta tai ottamalla yhteyttä heidän asiakaspalveluunsa. Palautteen avulla Kelalla on mahdollisuus parantaa palveluaan ja varmistaa, että se vastaa asiakkaiden tarpeita paremmin tulevaisuudessa.

Jos haluat, että Kela selvittää taksimatkaan liittyvän asiasi yksilöidysti, lähetä viesti OmaKelassa tai soita puhelinpalveluun.

Anette Karlsson

Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja potilasasiamies

Anette Karlsson

Olen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen sosiaali- ja potilasasiavastaava. Olen potilasasiamiesten hallituksen jäsen ja sosiaaliasiamiesten hallituksen varajäsen.

Koulutukselta olen sosionomi (AMK) ja valtiotieteiden maisteri, sosiaalityöntekijän pätevyydellä. Opiskelen tällä hetkellä oikeustiedettä Helsingin yliopistossa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu