Jo kuningas Kustaa III tiesi, että ”kaikellaine” vapaus on hyvästä – siksi kaupunkien ja kuntien kahleita on katkottava

Kun meno käy kovaksi, kovat tarvitsevat vapautta. Näin voi mukailla vanhan laulun sanoja.

Globaali pandemia, Venäjän hyökkäyssota Euroopassa ja inflaatio. Pelkästään kulunut kevät on muistuttanut, miten vauhdilla maailma voi muuttua. Samalla tämä kevät todistaa, miten tärkeää on kyetä toimimaan ja etenkin, miten tärkeää on saada toimia. Siksi Suomessa pitää nyt katkoa kaupunkien kahleita ja antaa kuntien roolien erilaistua.

Palvelujen järjestämisen ja tulevaisuuden kannalta järkevät teot näyttäytyvät hyvin erilaisena Suomen eri kunnissa. Maaseudulla tai mökkipitäjässä tarvitaan toisenlaisia ratkaisuja kuin kansainvälisessä kasvukeskuksessa. On turha puristaa kaikkia Suomen kuntia ja kaupunkeja samoilla normeilla samaan muottiin.

Yhdenvertaisuus on myös mahdollisuuksien tasa-arvoa. Ovatko kunnat – ja ennen kaikkea niiden asukkaat – lopulta tasa-arvoisten mahdollisuuksien edessä tai yhdenvertaisia, jos jokaisen kunnan pitää toimia samalla tavalla?

Menestyvän ja kilpailukykyisen yhteiskunnan tärkeimmät rakennuspalikat keskittyvät suurille kaupunkiseuduille, ja yhä useammin myös ratkaisuja moninaisiin ongelmiin kehitetään kaupunkitasolla. Trendi on ollut nähtävissä maailman suurissa kaupungeissa jo pitkään, mutta myös meillä Suomessa kaupunkien asema ongelmien ratkaisupaikkoina ja kehityksen mahdollistajana on alkanut korostua.

Maailmassa voi nykyisin personoida vaikka mitä aina kännykän kuorista ja lenkkareista alkaen. Saman persoonallisuuden ja personoinnin mahdollisuuden soisi ulottuvan myös hallintoon ja yhteiskuntaan.

Erityisen tärkeää olisikin nyt vahvistaa kaupunkien asemaa. Elinvoimaiset kaupungit luovat hyvinvointia myös lähiseuduille – ja toisaalta lähiseudut lukuisia mahdollisuuksia kaupungeille.

Suomessa valtion suhde kuntiin on perinteisesti ollut tiivistettävissä ohjaussuhteeksi. Normeja on niin paljon, ettei kukaan taida olla niistä ihan täysin kartalla. Putkiohjaus eri hallinnonaloilla taas johtaa siihen, että yhden ministeriön ohjaus on pahimmillaan ristiriitaista tai vähintään sekavaa suhteessa toisen ministeriön ohjaukseen. Yhteistyötä taas vaivaa epäluulo ja luottamuspula, ja rahoitus koetaan kunnissa yleensä vähintäänkin riittämättömäksi.

Valtion kannattaa luottaa kuntien kykyyn ajatella itse. Liian tiukka normiohjaus vie kunnilta ja kaupungeilta mahdollisuuksia toimia asukkaidensa parhaaksi, hyvässä yhteistyössä. Jos juoksee vain täyttämässä normeja, ei ehdi kehittää uutta.

Meidän tulisikin rohkeasti kokeilla, millaista elämä olisi ilman näin vahvaa normiohjausta. Kaikkea ei tarvitse säätää lailla tai asetuksella. Usein jo parempi vuorovaikutus ja kumppanuuksien vahvistaminen voivat auttaa.

Kotikaupungillani Tampereella on vankka historia vapaana kaupunkina. Jo Tampereen kaupungin peruskirjassa vuodelta 1779 kuningas Kustaa III antoi allekirjoituksellaan kaupunkilaisille luvan harjoittaa ”kaikellaista Kaupantekoa, Fabrikin liikundota ja Käsi töitä” 20 vuoden ajan ilman velvollisuuksia kruunua kohtaan. Siitä ja myöhemmin jatketuista vapaakaupunkioikeuksista alkoi kasvu vahvaksi teollisuuskaupungiksi, joka myöhemmin on luonut itsensä useita kertoja uudelleen maailman muuttuessa. Nyt tarvitsemme 2000-luvun vapaakaupunkeja, jotta Suomi menestyy tulevaisuudessakin.

Tulevaisuudentutkimuksessa tavataan kai sanoa, että lyhyen aikavälin muutokset yliarvioidaan ja pitkän aikavälin muutokset aliarvioidaan. Me elämme parhaillaan historiallista käännekohtaa. Emme tiedä, minne tie lopulta vie. Varmaa on onneksi se, että muutoksista selviää, kun perusasiat ovat kunnossa. Niitä ovat osaaminen, rohkeus ja innovatiivisuus – sekä ennen kaikkea vapaus toimia.

On vaikea keksiä, miksi aika esimerkiksi uudelle vapaakuntakokeilulle ei olisi juuri nyt.

+2
Anna-Kaisa Ikonen
Kokoomus Tampere

Tampereen pormestari, kokoomuksen varapuheenjohtaja ja yhteiskuntatieteiden tohtori. Kiinnostunut elämästä, ihmisistä ja ilmiöistä. Käy lukemassa lisää: www.anna-kaisaikonen.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu