Pula kelpoisista erityisopettajista voi selittää oppimistulosten laskua

Osaamisen kuilu on syventynyt

Kouluvuoden alkamisen jälkeen koulukeskustelu siirtyi nopeasti tuttuun uomaansa. Oppimistulosten lasku Pisa-viittauksineen nousi jälleen esiin. Erityisesti poikien heikommasta osaamisesta tyttöihin verrattuna on keskusteltu paljon.

On syytä korostaa, että Pisa 2018 -tutkimuksen mukaan osaaminen on Suomessa edelleen kansainvälisesti vertailtuna korkeatasoista (ks. Pisa 18 ensituloksia; Suomi parhaiden joukossa (valtioneuvosto.fi)). Peruskoulumme ei ole niin rikki, mitä julkisesta keskustelusta voisi päätellä.

Pisa-tuloksia tarkastelemalla voidaan toki havaita oppimistulosten laskua pidemmällä aikavälillä. Kyse on lähinnä siitä, että heikkoja osaajia on aiempaa enemmän. Heikot osaajat ovat myös entistä heikompia. Erinomaisia osaajia on kuitenkin yhtä paljon kuin ennenkin. Osaamisen kuilu on syventynyt. Tämä näkyy erityisesti tyttöjen ja poikien välisessä osaamisessa.

Julkisessa keskustelussa syitä osaamisen tason laskulle haetaan usein samoista aavistuksen populistisista teemoista, joita ovat mm. älylaitteet, S2-opetus tai opettajan auktoriteetin hapertuminen. Tähän keskusteluun haluaisin nostaa myös valtakunnallisella tasolla merkittävän pulan kelpoisista erityisopettajista.

 

Erityisopettajan työ on vaativa asiantuntija-ammatti

 

Suomen erityiskasvatuksen liiton julkaisemasta kuvasta avoimiin erityisopettajan tehtäviin liittyen selviää, että kautta Suomen erityisopettajien työtehtäviin on pulaa tai paljon pulaa hakijoista. Esim. Tampereella työskenteli syksyllä 2022 51 määräaikaista erityisopettajaa tai erityisluokanopettajaa, joista 43 ei ollut kelpoisia tehtävään. (ks. Pirkanmaalla on pulaa pätevistä erityisopettajista – Tampereen yliopisto hakee oikeutta aloittaa koulutuksen (yle.fi))

Pula kelpoisista erityisopettajista on tiedostettu ja mediassakin nostettu mukavasti esiin sen osalta, että erityisopettajia aletaan kouluttaa lisää. Erityisopettajien kelpoisuuksia painotettiin ja tarkennettiin myös opetushallituksen lukuvuoden alussa julkaisemissa selkeytetyissä ohjeissa (ks. Opetushallitus on lisännyt ja päivittänyt erityistä tukea koskevia vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin verkkosivuille | Opetushallitus (oph.fi)). Oppimistulosten laskun yhteydessä asiasta ei ole kuitenkaan puhuttu, vaikka mielestäni syytä olisi.

Oppimistulosten lasku on tapahtunut käsi kädessä kelpoisten erityisopettajien pulan kasvun kanssa. Kun kyse on vieläpä siitä, että heikkoja osaajia on enemmän ja heikot ovat yhä heikompia, on kyse nimenomaisesti osa-alueesta, jonka parissa työskentely on erityisopettajien tehtävä. Voisiko sanoa, että oppimisen tuki ei ole toiminut ja erityisopettajilla ei ole ollut tarpeeksi asiantuntemusta tehtävässään toimimiseksi?

Erityisopettajan tulisi olla koulutukseltaan oppimisen erityisasiantuntija. Erityisopettajilla on syvempää tietoa ja ymmärrystä oppimisesta ja erityisesti oppimiseen liittyvistä haasteista kuin yleisopetuksen opettajilla. Tämän myötä heillä on siis aiheeseen liittyen enemmän koulutusta kuin yleisopetuksen opettajilla. Käytännössä tilanne on kuitenkin täysin toinen: erityisopettajan tehtävissä työskennellään varsin moninaisilla taustoilla.

Erityisopettajat saattavat olla koulutustaustaltaan esim. nuoriso-ohjaajia, sairaanhoitajia tai koulunkäynnin ohjaajia. Heillä ei välttämättä ole opettajankoulutusta lainkaan. Tällöin lienee selvää, että erityisopetukseen liittyvä asiantuntemus on puutteellista. Pelkästään ”hyvä tyyppi” tai ”kokemus erityislasten kanssa työskentelystä” ei riitä kattamaan sitä moninaisen asiantuntemuksen vaatimusta, jota erityisopettajan työ sisältää.  Ilman riittävää asiantuntemusta esim. ei-kelpoisen erityisluokanopettajan luokasta tulee helposti ”säilö”, jossa tukea tarvitsevat lapset eivät saa tarvitsemaansa tukea.

Tiedätkö, onko lapsesi opettaja kelpoinen?

Erityisen huolestunut olen siitä, miten epätasa-arvoisessa asemassa lapset ovat valtakunnallisella tasolla sen osalta, millaista tukea he oppimiseensa saavat ja keneltä. Valitettavasti monikaan huoltaja ei ehkä edes osaa ajatella, että heidän tukea tarvitsevaa lastansa saattaa opettaa ei-kelpoinen opettaja.

Varhaiskasvatuksen puolella pula kelpoisesta henkilöstöstä on tällä hetkellä jo hyvin tiedostettua. Huoltajat ovat kommentoineet huomanneensa, millainen vaikutus kelpoisella henkilökunnalla on heidän lapseensa ( ks. esim.  Yksi nainen muutti päiväkodissa ”kaiken” – Helsinkiläiset vanhemmat nimesivät neljä sankaria – Kaupunki | HS.fi ). Tämä sama ilmiö kuitenkin asustaa jo myös peruskouluissa. Ainakin pääkaupunkiseudulla pula kelpoisista opettajista näkyy enenevässä määrin jo yleisopetuksen opettajienkin kohdalla, mutta erityisesti erityisopettajien osalta.

Jokaisella lapsella on oikeus kelpoiseen opettajaan. Huoltajalla on myös oikeus jo nyt kysyä opetuksen järjestäjältä oman lapsensa opettajan kelpoisuudesta. Huoltajat joutuvat liian usein taistelemaan lapselleen tämän tarvitsemaa tukea. On järkyttävää, että voitettu taistelu saattaakin lopulta johtaa esim. lapsen sijoittamiseen kauan toivottuun pienryhmään, jossa ei kuitenkaan ole kelpoista erityisopettajaa. Tämän yhtälön tulos saattaa olla ”plusmiinusnolla” tai vähän vähemmän.

Yksikään huoltaja tuskin veisi lastansa esim. ei-kelpoisen lääkärin, suuhygienistin tai fysioterapeutin vastaanotolle. Terveydenhuollon henkilökunnan osalta vastaanottajaa on vieläpä melko helppoa vaihtaa. Moni huoltaja joutui tänäänkin viemään (kuten jokainen muukin arkipäivä) lapsensa ei-kelpoisen opettajan luokkaan eikä opettajan vaihtaminen tuosta noin vain onnistu. Mitä tämä kokonaisuudessaan kertoo opettajien ammattitaidon arvostuksesta?

 

Anna Peltola

Olen 40-vuotias luokanopettaja ja erityisluokanopettaja. Koulumaailmassa olen ehtinyt tehdä töitä viitisentoista vuotta. Kirjoittelen pääosin opetukseen ja koulutukseen sekä kasvatukseen liittyvistä asioista. Opettajana sydäntäni lähellä ovat mm. positiivinen pedagogiikka ja osallistava kasvatus sekä tukea tarvitsevat oppijat.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu