Datan ja tekoälyn merkitys julkissektorilla: oivalluksia yritystoimintaan – Yhteiskirjoitus Maahanmuuttoviraston Ilkka Haahtelan kanssa

Ilkka Haahtela, Anna Lahtinen

Datan ja tekoälyn soveltaminen voi merkittävästi parantaa julkissektorin toimintaa. Suomessa julkisten palveluiden käyttäjämäärä on huomattava. Maahanmuuttovirasto on esimerkki organisaatiosta, joka on kerännyt paljon hyödyntämätöntä dataa. Tämä data on kuin öljy, jota tarvitaan julkissektorin koneistoon, jotta se muuttuu notkeammaksi ja palvelee kansalaisia entistä paremmin.

Oppia ja haasteita datan hyödyntämisessä

Julkisella sektorilla on runsaasti hyödyntämätöntä dataa, ja sen käyttöön liittyy usein tietosuojaan ja henkilökohtaisen palvelun kysymyksiin. Kun kuitenkin lähestymme asiaa ratkaisukeskeisesti ja pohdimme, mitä lainsäädäntö sallii, huomaamme, että meillä on laaja kirjo mahdollisuuksia. Julkisen sektorin investoinnit tähän ovat suuret ja ne vaativat rohkeutta, juridista kunnianhimoa ja oikeiden asiantuntijoiden etsintää.

Kehitystyön päämotiivina on tarjota kustannustehokkaita, korkealaatuisia ja asiakaslähtöisiä palveluita. Suurten asiakasmäärien keräämä data antaa mahdollisuuden ymmärtää asiakkaita paremmin. Julkissektorin onnistuminen on yhä enenevässä määrin sidoksissa kykyyn hyödyntää tätä dataa.

Tekoälyn merkitys asiakaskokemuksen parantamisessa

Digitaalisten palveluiden kautta kerätyt tiedot asiakkaiden kokemuksista ovat arvokkaita. Mitä enemmän prosesseja on digitalisoitu, sitä enemmän kerätään dataa. Tekoäly voi auttaa meitä tunnistamaan tiedosta piirteitä, jotka jäävät inhimillisen huomion ulkopuolelle, ja näin auttaa kehittämään parempia palveluita ja seuraamaan kehitystyön suuntaa.

On tärkeää muistaa, että julkisen sektorin organisaatiot on perustettu kansalaisten palvelemiseksi, eivät teknologian toteuttamiseksi. Tekoäly on kuitenkin osoittautunut arvokkaaksi välineeksi ihmislähtöisen palvelutavan toteuttamisessa. Esimerkiksi työllisyyspalveluissa tekoäly on auttanut työttömiä löytämään itselleen sopivia koulutus- ja työreittejä, yhdistämällä ihmisten erilaiset tarpeet ja alueen laajan koulutus- ja työtarjonnan.

Näin ollen tekoälyn ja datan hyödyntäminen ovat julkishallinnon tulevaisuus. Niiden avulla voimme parantaa asiakaspalvelua, tehostaa toimintaa ja tarjota kansalaisille parempia palveluita.

Myös yritykset voivat oppia julkisen sektorin lähestymistavoista datan ja tekoälyn hyödyntämisessä seuraavasti:

1. Datan hyödyntäminen ja analysointi: sekä julkisen että yksityisen sektorin organisaatiot voivat hyödyntää tekoälyä ja suuria datamääriä parantaakseen olemassa olevia palveluitaan ja kehittääkseen uusia.
2. Asiakaskokemuksen ymmärtäminen ja parantaminen: tekoälyä voidaan käyttää asiakkaiden käyttäytymisen ja tarpeiden ymmärtämiseen. Tämä voi auttaa yrityksiä tarjoamaan parempaa asiakaspalvelua ja luomaan henkilökohtaisempia, räätälöityjä asiakaskokemuksia.
3. Tekoälyn rooli päätöksenteossa: tekoäly voi tarjota arvokasta tukea päätöksenteolle analysoimalla suuria datamääriä ja tunnistamalla suuntauksia, joita ihminen ei välttämättä huomaa.

”Uskon kovasti, että datan avulla me pystymme kehittämään meidän julkissektorin toimintaa aika paljon ja meillä on valtava määrä asiakkaita. Meillä on kertynyt valtava datamäärä kaikista asiakkaista, ja data on se öljy, mitä me tarvitsemme tänne julkissektorin rattaisiin, sillä meidän pitää voidella meidän koneisto notkeammaksi ja niin, että me pystytään sieltä jo tekemään paljon erilaisia johtopäätöksiä ja ymmärtämään meidän asiakkaita yhä paremmin ja tarjoamaan parempia asiakaspalveluita. Me tarvitsemme tekoälyn meidän oman ihmisälyn tueksi.”

– Ilkka Haahtela, Maahanmuuttoviraston ylijohtaja


Blogikirjoitus on osa Haaga-Helian Tekoäly Suomessa -haastattelusarjaa, johon kuuluu myös YouTube-videosarja. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toteuttama sarja on osa ”Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille Etelä-Suomessa” eli AI-TIE Etelä-Suomi -hanketta. AI-TIE:tä ovat tukeneet Euroopan aluekehitysrahasto sekä Uudenmaan ja Kymenlaakson liitot osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

annalahtinen

Anna Lahtinen, KTT, vanhempi tutkija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Anna keskittyy työssään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan yrittäjyydessä ja liiketoiminnan uudistamisessa.

Hänen johtamia hankkeita ovat Työsuojelurahaston rahoittama "Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön yhteiskehittämällä" ja sen edeltäjä "Tekoäly tulee – tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon!" sekä Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton tukemat "Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille" eli AI-TIE ja sen laajennettu sisarhanke AI-TIE Etelä-Suomi, joissa on tuettu lähes 150 suomalaisen yrityksen tekoälymatkaa.

Annalla on kahdenkymmenen vuoden kansainvälistä työkokemusta projektijohtamisesta ja kumppanuuksien kehittämisestä liike-elämässä, korkeakouluissa ja innovaatioekosysteemeissä. Hänen viimeisimpiä julkaisuja ovat Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -opas (www.haaga-helia.fi/ai-tie) sekä Tekoäly Suomessa -videohaastattelusarja (www.youtube.com/@ai_finland), jossa suomalaiset vaikuttajat jakavat kokemuksiaan tekoälystä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu