Koneiden oppiminen, ihmisten kehittyminen: tekoälyn rooli työelämän ja osaamisen muutosprosessissa

Tekoälyn mukanaan tuoma teknologinen edistys avaa lukuisia mahdollisuuksia, kuten työn automatisoinnin ja tuottavuuden kasvun, mutta toisaalta se luo myös uusia haasteita työmarkkinoiden nopean muutoksen seurauksena. Tämä herättää tärkeän kysymyksen: kuinka taata, että teknologian edistys hyödyttää kaikkia eikä vain harvoja?

Vaikka on pelkoja siitä, että tekoäly voisi korvata inhimillisen työvoiman, on samalla olemassa myös näkemys, jossa tekoäly vapauttaa ihmiset rutiininomaisista tehtävistä ja antaa tilaa luovuudelle sekä tunneälyä vaativille tehtäville. Teknologian pelko ei ole uusi ilmiö, mutta historian valossa teknologia on usein tuonut mukanaan mahdollisuuden siirtää vaativia, vaarallisia tai monotonisia tehtäviä automaation hoidettavaksi, mikä lopulta on hyödyttänyt koko yhteiskuntaa.

Tekoälyn rooli koulutuksen ja osaamisen kehittämisessä

Korkean osaamisen vaatimus korostuu nykypäivän suomalaisessa työelämässä. Koska työtehtäviin tarvitaan yhä enemmän korkeatasoista osaamista, on keskeistä, että koulutus ja osaaminen seuraavat teknologian kehitystä. Tekoälyn mukanaan tuomat muutokset vaikuttavat työelämän osaamistarpeisiin, mikä edellyttää joustavuutta ja ennakointia koulutusjärjestelmiltä. Onkin ensiarvoisen tärkeää, että koulutussektori pysyy mukana kehityksessä.

Tekoälyn potentiaali koulutuksen demokratisoinnissa on vasta hahmottumassa. Tekoälyn avulla voidaan mahdollisesti tuoda laadukas opetus yhä useamman ihmisen ulottuville ja vähentää näin ollen koulutuseroja vauraiden ja kehitysmaiden välillä. Tekoäly voi muodostua tärkeäksi työkaluksi opetusmateriaalien ja oppimisympäristön räätälöintiin yksilöllisten tarpeiden mukaan tasa-arvoisen koulutuksen saavuttamiseksi.

On kuitenkin huomioitava, että tekoäly ei ole kaikkivoipa ratkaisu: opettajien rooli on korvaamaton, ja globaalia opettajapulaa ei voida ratkaista pelkästään teknologian keinoin. Tarvitaan inhimillistä ohjausta ja kannustusta, sillä kasvatustyössä korostuvat tunneälyn ja ihmisten välisten suhteiden vaatimukset, joita tekoäly ei voi täysin täyttää.

Yrityksissä korostuvat korkean osaamisen ja jatkuvan oppimisen merkitys

Yritysten näkökulmasta tekoäly avaa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kehittämiseen. Tämä korostaa korkean osaamisen ja jatkuvan oppimisen merkitystä. Tekoälyn integroiminen liiketoimintaan ei ole vain tekninen haaste, vaan se edellyttää ymmärrystä sen sovelluksista, eettisistä kysymyksistä, sekä kykyä kehittää uusia innovaatioita. Tämä tekee investoinnit osaamisen kehittämiseen yrityksille välttämättömäksi, jotta ne pysyvät mukana kilpailussa.

Tekoälyn hyödyntäminen koulutuksen alueella voi nostaa koulutuksen laatua ja tehostaa yritysten sisäistä osaamisen kehittämistä. Esimerkiksi henkilökohtaiset oppimispolut ja älykkäät oppimisjärjestelmät voivat tarjota työntekijöille pitkälle räätälöidyn koulutuksen, mikä edistää heidän ammatillista kehittymistään ja parantaa yrityksen kilpailukykyä.

Vaikka tekoälyllä on potentiaalia automatisoida monia prosesseja, ihmisen osaaminen säilyttää merkityksensä. Tasapainon löytäminen teknologisten innovaatioiden ja inhimillisen kosketuksen välillä on tärkeää. Ihmisten välinen vuorovaikutus ja sosiaaliset taidot ovat korvaamattomia yritysten menestykselle, eikä tekoäly voi näitä korvata.

Tekoäly tulee varmasti muuttamaan liike-elämää ja työelämän tulevaisuutta merkittävästi. Tekoälyllä on potentiaalia vapauttaa ihmiset rutiinitehtävistä, tarjota uusia tapoja kehittää osaamista ja muokata työelämän tulevaisuutta. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että teknologisen kehityksen ohjaimissa ovat ihmiset ja heidän hyvinvointinsa, ei vain teknologian mahdollisuudet.

”On tärkeää, että yritys miettii tekoälyä oman toimialansa näkökulmasta – mitä tekoäly tarkoittaa, mitä uusia mahdollisuuksia se avaa ja mitä eettisiä periaatteita siihen liittyy, jotta ne voisi tuoda alusta lähtien osaksi omaa toimintaansa, koska tulevaisuudessa niistä tullaan käymään iso keskustelu. Lisäksi on tärkeää ennakoida osaamistarpeet. Mitä paremmin sen pystyy tekemään, niin sitä paremmin siihen on mahdollista reagoida. Suomen keskeisin haaste kuitenkin on osaavan työvoiman riittävyys, mutta moniin muihin verrattuna pienenä maana meillä on mahdollisuuksia täällä tehdä todella tiivistä yhteistyötä ja tehdä, suunnitella ja toteuttaa ratkaisuja näihin ongelmiin yhdessä.”

– Li Andersson, suomalainen poliitikko, joka on tunnettu vasemmistoliiton puheenjohtajana, kansanedustajana ja opetusministerin roolistaan


Kirjoituksen innoitti Li Anderssonin ”Tekoäly Suomessa” -haastattelu, joka on osa Haaga-Helian Tekoäly Suomessa -haastattelusarjaa, johon kuuluu myös YouTube-videosarja. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toteuttama sarja on osa ”Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille Etelä-Suomessa” eli AI-TIE Etelä-Suomi -hanketta. AI-TIE:tä ovat tukeneet Euroopan aluekehitysrahasto sekä Uudenmaan ja Kymenlaakson liitot osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

annalahtinen

Anna Lahtinen, KTT, vanhempi tutkija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Anna keskittyy työssään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan yrittäjyydessä ja liiketoiminnan uudistamisessa.

Hänen johtamia hankkeita ovat Työsuojelurahaston rahoittama "Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön yhteiskehittämällä" ja sen edeltäjä "Tekoäly tulee – tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon!" sekä Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton tukemat "Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille" eli AI-TIE ja sen laajennettu sisarhanke AI-TIE Etelä-Suomi, joissa on tuettu lähes 150 suomalaisen yrityksen tekoälymatkaa.

Annalla on kahdenkymmenen vuoden kansainvälistä työkokemusta projektijohtamisesta ja kumppanuuksien kehittämisestä liike-elämässä, korkeakouluissa ja innovaatioekosysteemeissä. Hänen viimeisimpiä julkaisuja ovat Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -opas (www.haaga-helia.fi/ai-tie) sekä Tekoäly Suomessa -videohaastattelusarja (www.youtube.com/@ai_finland), jossa suomalaiset vaikuttajat jakavat kokemuksiaan tekoälystä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu