Tekoäly ja kestävä kehitys yrityksissä – yhteiskirjoitus Tarja Halosen kanssa

Tarja Halonen, Anna Lahtinen

Yritykset ovat avainasemassa kestävän kehityksen ja tekoälyn integroinnissa liiketoimintaan ja yhteiskuntaan. Yritysten on tärkeää ymmärtää kestävän kehityksen merkitys, sen tarjoamat mahdollisuudet ja niihin liittyvät haasteet, sekä rohkeasti omaksua tekoäly. YK:n Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteet edellyttävät laajaa yhteistyötä eri toimijoiden, kuten yritysten, korkeakoulujen, julkisen sektorin organisaatioiden kesken. Liiketoiminta- ja markkinamahdollisuuksien tunnistaminen näissä tavoitteissa vaatii yrityksiltä oma-aloitteisuutta, ekosysteemiajattelua ja yhteistyökykyä.

Tekoälyllä on potentiaali tukea sellaisten järjestelmien kehittämisessä, jotka kunnioittavat ihmisoikeuksia, edistävät tasa-arvoa ja demokratiaa sekä tukevat kansallista ja kansainvälistä kehitystä. Digitaalisen transformaation ja kestävän kehityksen yhdistäminen on haasteellista, mutta suomalaisyrityksillä on tarvittavat valmiudet vastata tähän haasteeseen.

Tasa-arvo tekoälyn käyttöönotossa

Tekoälyn käyttöönotossa tasa-arvo on olennainen tekijä. Sukupuolten epätasapaino teknisissä ammateissa ja tekoälyn koulutuksessa heijastaa laajempia yhteiskunnallisia tasa-arvo-haasteita. Yrityksiä ja koulutusjärjestelmiä tulisi rohkaista kannustamaan tyttöjä ja naisia teknologia-alalle. Teknologian ja tekoälyn kehittämisessä on tärkeää ottaa huomioon myös muut väestöryhmät, kuten vähemmistökieliset, maahanmuuttajat ja eri kulttuuritaustoista tulevat ihmiset.

Tulevaisuuden osaamistarpeet ja digitaalinen työympäristö

Suomi kohtaa monitasoisia haasteita tulevaisuuden työvoiman ja osaamisen suhteen. Yhteiskunnan tulee tarkastella näitä haasteita kokonaisvaltaisesti ja määrittää painopistealueet. Kolmikantainen yhteistyömalli (työnantajat, työntekijät, valtio) on osoittautunut toimivaksi, mutta sen jatkuvaa kehittämistä tarvitaan.

Yrityksiä tulisi kannustaa hyödyntämään tekoälyn sovellusmahdollisuuksia, sillä tietämättömyys ja ymmärtämättömyys ovat merkittävimmät esteet sen käytölle. Tiedon laatu on tärkeää kaikissa järjestelmissä, tekoälyn sovelluksia unohtamatta. Tekoälyn soveltamiseen liittyy myös eettisiä kysymyksiä, joissa demokratian rooli korostuu. Tulevaisuuden työelämässä vastuullisuus, tasa-arvo ja eettisyys nousevat yhä tärkeämmiksi tekijöiksi.

”Yritysten pitäisi ehdottomasti tutustua kestävään kehitykseen, sen antamiin mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä myös tekoälyyn. Olin mukana koko tämän vuosituhannen YK:n Agenda2030 kestävän kehityksen tavoitteiden asetteluprosessissa. Alun alkujaankin pidettiin aika haastavana ajatusta, että me pystyisimme kehittämään järjestelmän, jonka pohja on ihminen ja ihmisen ymmärrys luontoon, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, demokratiaan ja joka toimisi vielä samanaikaisesti sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Siinä oli niin monta tuntematonta tekijää, ja minun oma mielenkiintoni on ollut siinä, että pystytäänkö tekoälyn ja muiden uusien teknologioiden keinoin täyttämään nämä aukkokohdat.”

– Presidentti Tarja Halonen


Blogikirjoitus on osa Haaga-Helian Tekoäly Suomessa -haastattelusarjaa, johon kuuluu myös YouTube-videosarja. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toteuttama sarja on osa ”Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille Etelä-Suomessa” eli AI-TIE Etelä-Suomi -hanketta. AI-TIE:tä ovat tukeneet Euroopan aluekehitysrahasto sekä Uudenmaan ja Kymenlaakson liitot osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

 

annalahtinen

Anna Lahtinen, KTT, vanhempi tutkija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Anna keskittyy työssään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan yrittäjyydessä ja liiketoiminnan uudistamisessa.

Hänen johtamia hankkeita ovat Työsuojelurahaston rahoittama "Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön yhteiskehittämällä" ja sen edeltäjä "Tekoäly tulee – tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon!" sekä Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton tukemat "Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille" eli AI-TIE ja sen laajennettu sisarhanke AI-TIE Etelä-Suomi, joissa on tuettu lähes 150 suomalaisen yrityksen tekoälymatkaa.

Annalla on kahdenkymmenen vuoden kansainvälistä työkokemusta projektijohtamisesta ja kumppanuuksien kehittämisestä liike-elämässä, korkeakouluissa ja innovaatioekosysteemeissä. Hänen viimeisimpiä julkaisuja ovat Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -opas (www.haaga-helia.fi/ai-tie) sekä Tekoäly Suomessa -videohaastattelusarja (www.youtube.com/@ai_finland), jossa suomalaiset vaikuttajat jakavat kokemuksiaan tekoälystä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu