Tekoäly korkeakoulussa: vaikutukset opetukseen, hallintoon ja yritysyhteistyöhön

Tekoälyn vaikutus on ulottunut kaikkialle, ja korkeakoulumaailma ei ole poikkeus. Tekoäly tarjoaa innovatiivisia tapoja sekä opetuksen kehittämiseen että korkeakoulujen hallinnon tehostamiseen. Se mahdollistaa opiskelukokemusten räätälöinnin vastaamaan yksilöllisiä tarpeita ja auttaa opettajia keskittymään pedagogiseen työhön, vapauttaen heidät rutiinitehtävistä.

Tekoäly ei ole vain työkalu, vaan se muuttaa opiskelijoiden ja opettajien välistä vuorovaikutusta, ja voi toimia sekä oppijan että opettajan apuna. Esimerkiksi ”personalized learning” eli henkilökohtainen oppiminen on yksi keskustelun aiheista. Tekoälyn avulla voidaan luoda opetusohjelmia, jotka mukautuvat opiskelijan tarpeisiin ja edistymiseen samalla tarjoten reaaliaikaista palautetta ja ehdotuksia jatko-oppimiseen.

Mutta tekoälyn merkitys ei rajoitu vain koulutukseen. Haaga-Helian kaltaisten korkeakoulujen opiskelijat siirtyvät opintojensa jälkeen yritysmaailmaan. Jokaisen ammattiin valmistuvan, olipa kyse IT:stä, liiketaloudesta tai mediasta, on tunnistettava tekoälyn potentiaali ja ymmärrettävä sen vaikutukset heidän alallaan. Tekoälyn nopean kehityksen myötä yksittäisillä toimialoilla, kuten markkinoinnissa, on haastavaa pysyä mukana. On tärkeää ymmärtää muiden alan toimijoiden näkemyksiä ja verkostoitua asiantuntijoiden kanssa ymmärtääkseen tekoälyn potentiaalin omalle liiketoiminnalleen.

Yhteistyö korkeakoulujen ja yritysten välillä tekoälyn alueella

Tekoälyn rooli yritysmaailmassa on jatkuvassa kasvussa. Yritysten on paitsi ymmärrettävä tekoälyn tarjoamia etuja, myös verkostoiduttava laajasti hyödyntääkseen uutta teknologiaa tehokkaasti. Tässä yhteydessä korkeakoulut voivat olla merkittävässä asemassa ja tarjota asiantuntemusta, tutkittua tietoa ja näkemystä tekoälyn kehityksestä.

Korkeakoulujen tehtävä on paitsi opettaa ja tutkia tekoälyn mahdollisuuksia, myös muodostaa ymmärrys sen tulevaisuudesta. Tämä tekee niistä arvokkaita kumppaneita yrityksille. Ammattikorkeakouluissa tutkitaan ja mietitään, kuinka tekoälyä voi soveltaa käytännön työelämässä, yritysten liiketoimintaprosesseissa ja yhteiskunnan eri sektoreilla.

Erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka muodostavat suuren osan suomalaisista yrityksistä, korkeakouluyhteistyö on kullanarvoinen mahdollisuus. Jos PK-yrityksellä ei ole mahdollisuutta suuriin tutkimus- ja kehitysinvestointeihin, yhteistyö korkeakoulujen kanssa voi tarjota näkemystä ja ratkaisuja siinä, kuinka tekoäly voi tuoda lisäarvoa heidän liiketoimintaansa.

”Ulkopuolelle ei voi jättäytyä, koska varmasti kaikki yritykset pyrkivät tehostamaan omaa liiketoimintaansa tekoälyn avulla – ei voi sanoa niin, että tämä ei koske minua, se koskee ihan kaikkia liike-elämän toimijoita ja varmasti vaatii aika tarkkaakin tekoälyn kehityksen seuraamista, ja sen keskustelun seuraamista, että ymmärtää, mitä tämä tarkoittaa minun bisnekselle.”

– Minna Hiillos, KTT, yliopisto- ja korkeakoulusektorin johtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja


Kirjoituksen innoitti Minna Hiilloksen ”Tekoäly Suomessa” -haastattelu, joka on osa Haaga-Helian Tekoäly Suomessa -haastattelusarjaa, johon kuuluu myös YouTube-videosarja. Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toteuttama sarja on osa ”Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille Etelä-Suomessa” eli AI-TIE Etelä-Suomi -hanketta. AI-TIE:tä ovat tukeneet Euroopan aluekehitysrahasto sekä Uudenmaan ja Kymenlaakson liitot osana Euroopan unionin Covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

annalahtinen

Anna Lahtinen, KTT, vanhempi tutkija, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Anna keskittyy työssään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan yrittäjyydessä ja liiketoiminnan uudistamisessa.

Hänen johtamia hankkeita ovat Työsuojelurahaston rahoittama "Tekoälyn mahdollisuudet käyttöön yhteiskehittämällä" ja sen edeltäjä "Tekoäly tulee – tuki, osaaminen ja yhteistyö kuntoon!" sekä Euroopan aluekehitysrahaston ja Uudenmaan liiton tukemat "Tekoälyinnovaatioekosysteemillä kilpailukykyä PK-yrityksille" eli AI-TIE ja sen laajennettu sisarhanke AI-TIE Etelä-Suomi, joissa on tuettu lähes 150 suomalaisen yrityksen tekoälymatkaa.

Annalla on kahdenkymmenen vuoden kansainvälistä työkokemusta projektijohtamisesta ja kumppanuuksien kehittämisestä liike-elämässä, korkeakouluissa ja innovaatioekosysteemeissä. Hänen viimeisimpiä julkaisuja ovat Tehoa tekoälystä pk-yrityksille! -opas (www.haaga-helia.fi/ai-tie) sekä Tekoäly Suomessa -videohaastattelusarja (www.youtube.com/@ai_finland), jossa suomalaiset vaikuttajat jakavat kokemuksiaan tekoälystä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu