Varjakkaa kehitetään ja Varjakansaari saa uuden laiturin

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on antanut kokouksessaan 27.2. myönteisen vastauksen valtuustoaloitteeseeni koskien Varjakan kehittämistä ja Varjakansaaren vierasvenelaiturin kunnostamista tai uusimista (liite).

Vastaus kuuluu seuraavasti:

"Esittelyteksti: Varjakassa on voimassa vuonna 2012 hyväksytty Varjakan osayleiskaava. Alueella on vireillä asemakaavan muutos sekä mantereen että saaren alueita koskien. Asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä vuonna 2014. Kaupunki haki yhteistyökumppania Varjakan kehittämiseen vuonna 2016 kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti, mutta hakemuksia ei saatu hakuaikana (lisätietoja: https://www.ouka.fi/oulu/asuminen-ja-rakentaminen/varjakka). Näin ollen asemakaavan laadintaakaan ei ole tässä vaiheessa jatkettu.

Asemakaavahanke on tarkoitus muuttaa koskemaan pelkästään mantereen puoleista aluetta, koska Varjakan matkailualueen kehittämiseen liittyvää yhteistyökumppania ei löytynyt. Kaava vahvistaisi Varjakan kartanon ja sataman tilanteen ja kehittämismahdollisuudet. Samalla pääsisi testaamaan löytyykö kysyntää kaavaluonnoksen mukaisille pienille mökeille tiiviissä ryppäässä sijoittajapuolelta tai suoraan perheistä. Itse saaressa haasteet kasvavat omaan kertaluokkaansa, joten sen osalta ratkaisut voitaisiin tehdä mantereen kaavasta saatujen kokemusten pohjalta. Saareen kaupungin omistamalle maalle on suunniteltu rakennusten ja ympäristön hoidon näkökulmasta tarpeellinen metsänkäsittelysuunnitelma, joka ehkäisee rakennusten pihapiirien umpeenkasvun. Rakennusten ympärillä olevaa metsää hoidettaisiin siten, että metsän rakenne monipuolistuisi ja sen kasvu mahdollistuisi. Ongelmaksi on muodostunut syntyvän puutavaran poiskuljetus saaresta hankalien kuljetus- ja jääolosuhteiden vuoksi. Tätä asiaa selvitetään parhaillaan, esimerkiksi onko proomu- tai lauttakuljetus metsäkoneelle ja puutavaralle teknisesti mahdollista ja mitä kustannuksia siitä aiheutuu. Metsänhoidon painopiste saaressa ei ole taloudessa vaan metsänhoidossa korostuvat maisema- ja ympäristöarvot.

Varjakansaaren vierasvenesataman laiturin purku-, hävitys- ja rakentamiskustannukset ovat alustavan selvityksen mukaan noin 100 000€. Uuden laiturin asentaminen saareen edellyttää erillistä rakennussuunnitelmaa, joka sisältää rantarakenteet maatukineen, laiturin ja siihen johtavan käyntisillan sekä laiturin ankkurointisuunnitelman. Laiturityypin valinnassa on kiinnitettävä huomiota sen soveltuvuuteen paikallisiin olosuhteisiin (meriveden pinnan vaihtelut, virtaukset, jäärasitus, mahdollinen talviajan varastointi). Rantarakenteiden ja maatuen rakentaminen saareen on huomattavasti kalliimpaa kuin rakentaminen mantereelle. Laiturin asennuskustannukset eivät juuri poikkea mantereelle asennettavasta laiturista, molemmissa on käytettävä työlauttaa. Lisäksi on otettava huomioon ylläpitokustannukset, jotka muodostuvat laitureiden tarkastuskäynneistä, korjauksista sekä mahdollisesti myös laiturin varastoinnista talviajaksi rannalle joko mantereelle tai saareen. Kesäksi se on uitettava takaisin veteen. Nykyisen laiturin rakenteet ovat niin huonossa kunnossa, ettei kunnostaminen ole kannattavaa. Oulun kaupungin Venesataminen kehittämissuunnitelmassa vuodelta 2016 Varjakansaaren laituria ei ole käsitelty, koska laituri ei ole ollut käytössä ja muiden kiireellisten korjauskohteiden lista on pitkä.

Päätös: Varjakan alueen kehittämisen tarkastelua jatketaan esittelytekstin mukaisesti. Varjakansaaren vierasvenesataman laiturin uusimisesta tehdään rakennussuunnitelma ja investointipäätös tuodaan lautakunnan käsittelyyn suunnittelun jälkeen." (liite)

AnneSnellman
Sininen tulevaisuus Oulu
Ehdolla aluevaaleissa

Filosofian tohtori, sairaanhoitaja. www.annesnellman.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu