STM haluaa kriminalisoida sitrushedelmät, päivikit, ruokohelven ja hampun

Sosiaali- ja terveysministeriön esitys huumausainelain muuttamiseksi sisältää varsin mielenkiintoisia uusia kieltoja. Herää kysymys, onko lainvalmistelija tiennyt yhtään, mitä kirjoittaa.

Esitys säätäisi kaikki dimetyylitryptamiinia sisältävät kasvit huumausaineiksi. Esityksen mukaan ”DMT:tä sisältävillä kasveilla ei ole lääketieteellistä tai teollista käyttöä Suomessa. Näin ollen ehdotuksella, jonka mukaan DMT:tä sisältävät kasvit määriteltäisiin huumausaineeksi, ei ole taloudellisia vaikutuksia.”

Tosiasiassa DMT:tä on mm. energiakäyttöön kasvatettavassa ruokohelvessä, pihoilla kukkivissa päivikeissä, ja jopa erilaisissa sitrushedelmissä (esimerkiksi Neuropharmacology of N,N-Dimethyltryptamine). Näiden kaikkien hallussapito muuttuisi rikokseksi. Kuinka heikkoa lainvalmistelu on, jos ei edes tällaista seikkaa tarkisteta?

Laajemmin esityksessä käsitellään hampun kasvattamista. Esityksen mukaan sillä ”selkiytettäisiin hampun viljelyn asemaa. Huumausainelaissa sallittaisiin sellainen hampunviljely, johon saadaan EU:n maataloustukea, sekä sellainen viljely, joka täyttää tietyiltä osin maataloustuen saamisen ehdot ja josta lisäksi on tehty ilmoitus Lääkealan turvallisuus-ja kehittämiskeskukselle.” Nämä kaikki asiat ovat tietenkin jo sallittuja. Tosiasiassa esitys haluaa kriminalisoida kaiken muun hampunkasvatuksen ja sisältää valtavan listan ehtoja, jotka on täytettävä ennen viljelyn sallimista.

Esitys kieltäisi yksityisiltä ihmisiltä hampun kasvatuksen kokonaan. Ainoa esitetty peruste tälle on: ”sellaisessa hampun viljelyssä, joka ei saa EU:n maataloustukea, käyttötarkoitukseksi on pääsääntöisesti ollut osoitettavissa huumausaineen tuotanto.” Tämä on ihan puhdas valhe. Hamppu on Suomessa perinteinen viljelyskasvi, ja moni harrastaja kasvattaa hamppuja kotipihallaan aivan laillisesti.

Ammattimaisessa viljelyssä kiellettäisiin kokonaan kasvihuoneviljely, muiden kuin EU:n siunaamien lajikkeiden viljely ja siinä samalla lajikekehittely, lääkelajikkeiden tuottaminen, kannabidiolin tuotanto ja itse tuotettujen siementen käyttö viljelyyn. Pienet koepalstat olisivat myös kiellettyä: esitys säätäisi 0,3 hehtaarin eli 3000 m² vähimmäisalan luvan ehdoksi.

Esitys ei sisällä mitään perusteita ehdotuksille, sen perusoikeustarkastelu rajautuu ”ei HUUmeita saa kasvattaa” -tason lapsellisuuksiin ja lainvalmistelija ei edes ymmärrä, mitä on esittämässä. Miten tällaisia esityksiä voi päästää ministeriöstä edes pihalle? Eikö kukaan tarkasta niitä sisäisesti? Mitä täällä ylipäätään tapahtuu?

+5

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu