Fortumin Uniper-projektin seuraava askel

Fortum on vaihtanut Uniperin johdon. Markus Rauramo ryhtyy hallintoneuvoston puheenjohtajaksi, Klaus-Dieter Maubach toimitusjohtajaksi ja Tiina Tuomela talousjohtajaksi.

Toimilla valmistellaan selvästi Uniperin integrointia osaksi Fortumia, mikä edellyttää Uniperin loppujen osakkeiden lunastamista. Nykykurssilla hinta on runsaat 2,8 miljardia. Tuon operaation rahoittaminen edellyttää todennäköisesti joidenkin toimintojen myyntiä, sillä luottoluokittajat eivät katso hyvällä Fortumin lisävelkaantumista.

Saksassa ja etenkin Nordrhein-Westfalenin pääkaupungissa Düsseldorfissa pelätään pääkonttoritoimintojen hiipumista. Iso kysymys on myös henkilöstön suhtautuminen Fortumin kaavailuihin, onhan henkilöstöllä myötämääräämislainsäädännön mukaisesti vahva edustus yhtiön hallinnossa.

Reutersin mukaan tieto johdon vaihdoksesta oli Uniperin henkilöstöä edustavallee Harald Seegatzille ”jysäri, jonka myötä epävarmuus on palannut henkilöstön keskuudessa”. Seegatz sanoi henkilöstön ”toivovan avointa ja näkyvää yhteistyötä yhtiön johdon kanssa samaan tapaan kuin on mihin on totuttu menneisyydessä”. Hän jatkoi, että ”itsenäisyytemme Uniperina on joka tapauksessa vesitetty näiden toimenpiteiden seurauksena”, ja että ”haluamme saada Fortumilta tiedon, milloin he aikovat tehdä [Uniperia koskevan] hallintasopimuksen”.

Selkänojanaan henkilöstöllä on Fortumin antama sitoumus Uniperin henkilöstön nykyisten työsuhteiden jatkumisesta vuoden 2026 loppuun.

Helsingin Sanomat veikkaa Fortumin suunnittelevan Consumer Solutions -toimintojensa myyntiä Uniper-kaupan loppuunsaattamisen rahoittamiseksi. Reuters puolestaan pitää hyvin fossiilipitoisten Venäjällä sijaitsevien voimaloiden myyntiä potentiaalisena myyntikohteena.

Se on joka tapauksessa selvää, että Venäjällä ei tyydytä pelkästään seuraamaan katseella Fortumin ja Uniperin tulevaa kehitystä. Kummankin yhtiön liiketoiminnot ovat niin paljon Venäjä-sidonnaisia, että Kreml pystyy painostamaan tehokkaasti niiden johtoa ilman mitään omistuosuuksiakin.

Kreml haluaa varmasti yhtiöiden osallistuvan jatkossakin aktiivisesti Venäjän energiatalouden modernisointiin omilla investoinneillaan. Samalla etenkin Uniper on tärkeä työkalu venäläisen maakaasun viennissä Eurooppaan.

Uniper pyrkii nykyisin etenemään isosta hiilen polttajasta siirtymävaiheen resurssin maakaasun jakelijaksi ja hyödyntäjäksi. Tulevaisuudessa tarkoituksena on ryhtyä vetytalouden yhdeksi avaintoimijaksi. Uniperin/Fortumin isona haasteena on kuitenkin se, että samaan rooliin on pyrkimässä moni muukin. Eikä hiilineutraaliuteen tähtäävissä talouksissa vetyä voida enää tuottaa maakaasulla, vaan tuotantoa on pyöritettävä aurinko- ja tuulivoimalla.

Veikkaan, ettei tämän liiton rakentaminen suju jatkossakaan ongelmitta. Ongelmien hinta voi muodostua meille kaikille hyvin kalliiksi sen vuoksi, että etenkin Uniper on valtaisa ilmastonmuutoksen vauhdittaja. Tuon tilanteen korjaamisessa ei ole enää varaa minkäänlaisiin taka-askeliin.

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu