Likainen vaali

Tuoreimpien realististen arvioiden – sellaisten, jotka eivät mittaa vain yleisiä kannatusprosentteja vaan ottavat huomioon myös Trumpin piilokannattajat ja eri ryhmien äänestystodennäköisyydet – valossa Joe Biden saa erittäin todennäköisesti marraskuun kolmannen päivän vaalissa enemmän valitsijamiehiä kuin Donald Trump. Enemmistön tahto toteutuu kuitenkin vain siinä tapauksessa, että itse äänestys ja sen jälkeinen ääntenlaskenta sujuvat edes kutakuinkin normaalisti.

Nykyisten esiintymistensä valossa Trump ei ehkä enää edes yritä vakavissaan voittaa vielä epävarmojen äänestäjien kannatusta, vaan hän suuntaa viestinsä ennen kaikkea siihen noin neljänkymmenen prosentin osuuteen äänestäjistä, jotka ovat koko ajan kannattaneet häntä. Näin menetellessään Trump haluaa pumpata peruskannattajiinsa riittävästi uhoa saadakseen heidät osallistumaan myös itse äänestykseen mahdollisimman laajalti.

Samalla Trumpin väki tekee kaikkensa vaikeuttaakseen Bidenin todennäköisten kannattajien pääsyä äänestämään ja estääkseen heidän ääntensä etenemisen tuloslaskentaan.

Tässä vaiheessa äänestys tapahtuu postitse.  Osavaltiot päättävät postiäänestyksen käytännön järjestelyistä, mikä antaa mahdollisuuden manipuloida tuloksia. Esimerkiksi Texasin republikaaninen kuvernööri on määrännyt, että postilähetysten vaihtoehdoksi tarjolla olevia äänten keräyslaatikoita voi olla vain yksi piirikuntaa kohti. Tämä koskee myös 4,7 miljoonan asukkaan Harrisin piirikuntaa, jonka asukkaista 70 % on ei-valkoisia ja todennäköisemmin Bidenin kuin Trumpin kannattajia.

Joissakin osavaltioissa pelkkä äänestäjän allekirjoitus ei riitä varmistamaan äänestäjän henkilöllisyyttä, vaan tarvitaan myös todistajan allekirjoitus. Jos se puuttuu, ääni hylätään. Jossakin taas vaaditaan kaksi kirjekuorta – itse äänen sisältävä kuori ja sen suojaksi toinen – postitusta varten. Tällöinkin uhkana on äänen hylkääminen, jos toinen kuorista puuttuu. Postitoimistoissa ei välttämättä varmisteta kaikkien äänestäjien kohdalla samalla tavoin, että kaikki sujuu tarkalleen ohjeiden mukaisesti.

Kaliforniassa republikaanit ovat panneet pystyyn virallisia äänten keräyslaatikoita muistuttavia omia epävirallisia laatikoitaan. Ne ovat kyllä lainvastaisia, mutta silti ne ovat edelleen paikoillaan.

Sekä demokraatit että republikaanit ovat vaatineet oikeusviranomaisia korjaamaan virheellisinä pitämiään menettelytapoja ja tuomarit ovat kieltäneetkin niitä. Vain vähän myöhemmin ylemmät oikeusviranomaiset ovat kuitenkin saattaneet pysäyttää esimerkiksi valitusten vuoksi kieltopäätösten toimeenpanon. Tällaista liikettä tapahtuu ennakkoäänestysten ollessa jo käynnissä, jolloin esimerkiksi Washingtonin osavaltiossa on arvioitu ehkä jopa noin sadan tuhannen jo annetun äänen olevan vaarassa tulla hylätyiksi.

USA:n postilaitos on vastuussa siitä, että kaikki vaalipäivään mennessä jätetyt äänen sisältävät kirjeet leimataan ja toimitetaan perille määräpäivään mennessä. Laitoksen nykyinen pääjohtaja on Trumpin suurlahjoittaja, joka käynnisti postissa isot menoleikkaukset ennen vaaleja. Kun tämän katsottiin vaarantavan liiaksi vaaliin liittyvien tehtävien asianmukaista suorittamista, oikeus määräsi postin johdon keskeyttämään saneeraustoimet toistaiseksi. Jo toteutettujen leikkausten vuoksi postin jäljellä oleva väki joutuu kuitenkin vaalin aikaan todella koville.

Trump itse on kylvänyt järjestelmällisesti epäluottamusta koko ennakkoäänestysjärjestelmää kohtaan ennen kaikkea sen vuoksi, että jo koronakriisinkin vuoksi demokraatit käyttävät republikaaneja useammin ennakkoäänestysmahdollisuutta hyväkseen.

Valtaenemmistö äänistä tultaneen jättämään tässäkin vaalissa vasta vaalipäivänä eli 3. marraskuuta. Trumpia kannattavat äärioikeistolaiset aseelliset militiat aikovat lähettää tuolloin omia partioitaan äänestyspaikkojen läheisyyteen saadakseen mahdollisimman monen väärännäköisen äänioikeutetun luopumaan aikeestaan. Viranomaiset eivät välttämättä tee asialle mitään, sillä konservatiivisilla paikkakunnilla monet sheriffit suhtautuvat myönteisesti tämänkaltaisten porukoiden toimintaan. Apua ei välttämättä tule terrorisminvastaisesta toiminnasta vastuussa olevalta kansallisen tiedustelun johtajalta Richard Grenelliltäkään. Mies kuuluu Trumpin lähimpiin oikean laidan tukijoihin.

Trumpin väki yrittää siis saada vaalitoimituksen etenemisen poikkeamaan mahdollisimman paljon normaalista. Sen toivotaan tarjoavan mahdollisuuksia vaalin legitiimisyyden kiistämiseen ja ääntenlaskennan riitauttamiseen. Juuri tähän vaiheeseen tuo porukka suuntaa nyt päähuomionsa sen jälkeen, kun toiveet rehellisen vaalin voittamisesta ovat alkaneet hiipua olemattomiin.

Trump luottaa tulevassa mutapainissa oikeusministerinsä William Barrin ja korkeimman oikeuden konservatiivisen enemmistön tukeen. Oleellinen askel tässä strategiassa on uuden korkeimman oikeuden jäsenen nimityksen vahvistaminen senaatissa republikaanienemmistön äänten turvin niin pian kuin mahdollista.

USA:n seuraavaksi presidentiksi voi siis nykynäkymin edetä lähes yhtä todennäköisesti kumpi tahansa, vaikka äänestämällä kantansa ilmaisevien amerikkalaisten selvä enemmistö kannattaisikin Joe Bidenia. Jos Trump todella saa tällaisin keinoin säilytettyä valtansa, Yhdysvallat astuu pitkän askelen kohti Venäjän ja sen monien eteläisten naapurien kaltaista ”hallittua demokratiaa”.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu