Lobbarien nenästävetoyritys

Perinteisen metsäteollisuuden lobbarien tavoitteena on muuttaa Suomen metsät mahdollisimman kattavasti pelkästään saha- ja selluteollisuuden raaka-aineitarpeita palveleviksi puupelloiksi, joita niitetään suurin vuotuisen kasvun mahdollistama määrä.

Tätä perustellaan sillä, että kestävää kehitystä tavoiteltaessa tulisi ottaa tasapuolisesti huomioon sekä taloudellisen että ekologisen kestävyyden vaatimukset. EU:n väitetään tuhoavan Suomen metsäteollisuuden toimintamahdollisuudet ja vievän alan työpaikat rajoittamalla metsien hakkuumahdollisuuksia sekä vaatimalla suojelemaan metsäluonnon biologista monimuotoisuutta. EU:n toimilla pyritään lobbarien mukaan lisäämään muiden maiden mahdollisuuksia jatkaa hiilen polttamista.

Todellisuudessa perinteisellä metsäteollisuudella ei ole enää juurikaan mahdollisuuksia kasvaa Suomessa nykyisestä, vaikka lobbarit onnistuisivatkin pyrkimyksissään. Myös alan työllistävä vaikutus tulisi vähenemään selvästi nykyisestä noin 60 000 henkilöstä. Vakavimmin alan tulevaisuuden vaarantavat kuitenkin ilmastonmuutoksen kiihtyvä eteneminen ja lajituhon jatkumisen aiheuttamat valtavat menetykset.

Mitä tapahtuisi, jos Suomi heräisi metsäpolitiikassaan nykyaikaan? Jos ryhtyisimme suojelemaan aktiivisesti suomalaisen metsäluonnon elämän koko kirjoa, kasvattaisimme määrätietoisesti metsien kykyä toimia hiilinieluina, osallistuisimme muutoinkin aktiivisesti maailmanlaajuisiin ilmastonmuutoksen hillintäpyrkimyksiin ja ohjaisimme yritykset etsimään aidosti kestäviä tapoja matsäluonnon hyödyntämiseen?

Siirtymävaiheessa jonkinasteisilta sopeutumisvaikeuksilta tuskin kyettäisiin välttymään ja metsätaloudessa vielä toimivan väen keskuudessa pesivät luutuneet asenteet, tietämättömyys ja muutosvastarinta todennäköisesti kasvattaisivat alan menetyksiä. Uudenlaisten toimintatapojen kehittäminen ja omaksuminen synnyttäisivät kuitenkin melko pian kasvavan määrän korvaavia liiketoimintoja. Tämän toiminnan myötä kertyvälle osaamispääomalle tulisi ennen pitkää paljon kysyntää kaikkialla maailmassa. Laskun sijasta metsätalouden työllisyys kääntyisi todennäköisesti suhteellisen pian nousuun, ja työllisyyden kasvu ohittaisi ennen pitkää perinteisen toimintatavan jatkamisen tarjoamien mahdollisuuksien rajat.

Matkailualalle suomalaisen metsäluonnon tervehtyminen antaisi todella merkittävän piristysruiskeen. Kokonaistyöllisyyden kannalta asiaa ei kannata väheksyä, sillä matkailu työllistää jo nyt merkittävästi perinteistä metsätaloutta enemmän väkeä.

Isoin asia on se, miten suomalainen luonto kiittäisi meitä järkiintymisestämme. Ei pidä myöskään vähätellä niitä valtavia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia, joita suomalaisen metsäluonnon elpymisellä olisi koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Metsien ekologiasta huolehtiminen on alue, jolla Suomen kannattaa oikeasti kilvoitella paikoista kansainvälisen kehityksen eturintamassa.

+3

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu