Mitä ulkomaalaiset meistä ajattelevat?

Meneillään olevia hallitusneuvotteluja on käsitelty monista näkökulmista. Sitä ei kuitenkaan ole juuri pohdittu, mitä hallitusvaihdoksesta ja tavoitteena olevasta koalitiohallituksesta ajatellaan muualla maailmassa.

Lännessä tiedetään äänestäjien kannatuksen vaihtelevan demokraattisissa yhteiskunnissa vaalista toiseen. Peruslähtökohtana pidetään sitä, että kulloisenkin hallituksen kuuluu ilmentää äänestäjien vaaleissa ilmaisemaa tahtoa eikä ulkopuolisten asiana ole puuttua muiden maiden sisäisiin asioihin. Niinpä vaikka tuorein vaalitulos ei vastaisikaan tarkkailijan omia toiveita, voi aina toivoa seuraavien vaalien korjaavan tilanteen.

Toki länsimaiset päättäjät toivovat Suomen uudenkin hallituksen olevan kiinteästi mukana lännen Venäjän hyökkäyssodan vastaisessa rintamassa ja maamme ottavan juohevasti paikkansa läntisen sotilasliiton jäsenenä. Moni ehkä ihmettelee suomalaisten valmiutta päästää irti paljon kansainvälistä näkyvyyttä tuoneesta pääministeristään, mutta esimerkiksi Sanna Marinin kunniatohtoripuheen linjausten valossa moni amerikkalainen republikaani pitänee konservatiivisemman pääministerin astumista hänen tilalleen ihan tervetulleena.

Suomen valtion velkakirjojen luokittelijat toivovat kohtuullista jatkuvuutta Suomen politiikkaan hallitusvaihdoksesta huolimatta. Tässä toivomuksessaan he luultavasti joutuvat pettymään kokoomusjohdon ajaman rajun kontraktiivisen finanssipolitiikan ja perussuomalaisten vaatimien ilmasto- ja maahanmuuttolinjausten vuoksi. EU:n komissiossa ollaan todennäköisesti hieman levottomia siitä, asettuuko uusi hallitus jarruttamaan unionin vahvistamispyrkimyksiä ja vihreää siirtymää.

Kremlissä ei tunnettu YYA-vuosikymmeninä pidäkkeitä puuttumisessa entisen tsaarin suuriruhtinaskunnan asioihin eikä sellaisia koeta tarpeellisiksi nykyäänkään. Toki siellä tiedetään suomalaisten laaja suuttumus Venäjän Ukrainaa vastaan käynnistämän hyökkäyssodan vuoksi. Siksi Kremlin julkinen tuki jollekin poliittiselle suuntaukselle Suomessa olisi nykyoloissa todellinen kuoleman suudelma, ja tämän ymmärtäen hallitusneuvotteluja seurataan tiukasti sordiino päällä.

Tästä huolimatta Kremlin voidaan olettaa toivovan Suomeen seuraavan nelivuotiskauden ajaksi nimenomaan Kokoomuksen ja Perussuomalaisten varaan rakentuvaa oikeistohallitusta.  Tuon kokoonpanon toivotaan vievän Suomen politiikkaa selvästi konservatiivisempaan suuntaan, kun taas liberaalien ja aktiivista ympäristöpolitiikkaa kannattavien voimien toivotaan heikentyvän. Hallituksen toivotaan suhtautuvan kriittisesti EU:n vahvistamispyrkimyksiin. Ennen pitkää velkaantumista hidastamaan pyrkivän hallituksen toivotaan alkavan jarrutella myös Ukrainalle annettavan taloudellista ja materiaalista lisätukea.

Suomen hallitusneuvottelijoiden on hyvä pysyä tietoisina siitä, millaisessa kansainvälisessä voimakentässä he rakentavat hallituksen tulevaa ohjelmaa. Samalla kaikkien neuvotteluihin osallistuvien kannattaa pitää huoli siitä, että neuvottelut pysyvät kaikissa vaiheissa tiukasti kansallisissa käsissä. Olisi liian sinisilmäistä kuvitella, etteikö vaikuttamisyrityksiä esiintyisi.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu