Päivittämisen aika lännen Venäjä-politiikassa

Presidentti Niinistö ilmaisi Ulkopoliittisen instituutin juhlapuheessa syvän tyytymättömyytensä EU:n Venäjä-politiikkaan. Ehkä EU:n ja lännen todella kannattaisikin hieman päivittää nykyistä lähestymistapaansa.

Ongelmat alkoivat kasautua Putinin mafian alaisuuteen ajautuneen Venäjän ilmoitettua puolisentoista vuosikymmentä sitten oikeudekseen pelata aivan omilla säännöillään. Käytännön seurauksia on nähty muun muassa Venäjän sotilaallisissa operaatioissa Georgiassa, Ukrainassa, Syyriassa ja Libyassa, ulkomaisissa salamurhissa, Venäjän asevoimien provokatiivisissa liikkeissä Itämeren alueella, uusien superaseiden ja hybridisodan menetelmien kehittelyssä ja maan viranomaisten häikäilemättömässä puuttumisessa länsimaiden poliittiseen elämään.

Länsimaat ovat reagoineet Kremlin toimiin talouspakottein ja diplomaattisella eristämisellä. Ne eivät ole kuitenkaan kyenneet aikaansaamaan toivottua muutosta maan politiikassa, vaan päinvastoin Venäjä on etääntynyt poliittisesti yhä kauemmas lännestä. Venäjä on hakenut kompensaatiota läntisen yhteistyön vähenemiselle lisäämällä merkittävästi yhteistyötä ja kauppaa Kiinan kanssa. Myös Venäjän poliittinen ja sotilaallinen yhteistyö Kiinan kanssa on kehittynyt entistä tiiviimmäksi.

Aiemmin toivottiin parannusta tilanteeseen Venäjän johdossa tapahtuvien muutosten myötä. Maan nykyisellä johdolla ei kuitenkaan ole mitään aikeita luopua vallastaan. Vaikka vaaleja vielä järjestetään, Kreml päättää niiden tulokset etukäteen. Kansalaiset eivät ole tyytyväisiä heidän demokraattisten oikeuksiensa varastamiseen, mutta systemaattisen poliittisen vainon vuoksi tehokasta vastarintaa ei ole näköpiirissä.

Suurimmat muutoksen mahdollisuudet avautuvatkin nykyoloissa niiden lohduttomien kehitysnäkymien vuoksi, jotka Venäjällä on edessään maan johdon suorittamien strategisten valintojen seurauksena. Jättivaltion talous nojaa täysin raaka-ainevientiin elinkeinoelämän modernisoinnin vaatimien investointien pitkään jatkuneen laiminlyönnin seurauksena. Kun myös raaka-aineiden vienti läntee takkuaa, Venäjän talouskehitys jää lähes täysin riippuvaiseksi Kiinan rajattomasti kasvaviksi oletetuista raaka-ainetarpeista. Todellisuudessa mitään huikeaa kasvua ei ole enää näköpiirissä Kiinan kommunistijohdon kovakouraisen talouden kurittamisen, pahenevien ympäristöongelmien ja äärimmäisen epäedulliseksi kääntyvän väestörakenteen vuoksi. Tämä ei kuitenkaan estä Venäjää ajautumista entistä selvemmin alisteiseksi Kiinan johdolle. Kiinan johto ei myöskään epäröi käyttää vahvemman oikeuttaan Venäjän suunnalla samalla tavoin kuin se menettelee muidenkin naapuriensa kanssa.

Syntynyt asetelma ei vastaa millään tavoin Venäjän todellisia kansallisia etuja, vaikka hallitseva mafia siitä hyötyisikin. Nykyoloissa Venäjän kannattaisi ehdottomasti pyrkiä omaksumaan riippumattomampi asema lännen ja Kiinan välissä, jolloin maa voisi hyötyä lisääntyvästä taloudellisesta yhteistyöstä molempien kanssa eikä kumpikaan pääsisi sanelemaan yksinään osapuolten keskinäisen kaupan ehtoja. Suurempi avoimuus lännen suuntaan avaisi venäläisille paljon uusia kulttuurisia mahdollisuuksia. Venäjän poliittiset vaikutusmahdollisuudet lisääntyisivät ja maa saisi myös paremmat mahdollisuudet huolehtia turvallisuudestaan ja alueellisesta koskemattomuudestaan.

Juuri tällaisia yhteistyön mahdollisuuksia lännen kannattaisi ryhtyä tarjoamaan entistä aktiivisemmin venäläisille kaikkia mahdollisia kontaktikanavia myöten. Samalla lännen on kuitenkin pidettävä tiukasti kiinni Venäjän käyttäytymiseen kohdistuvista muutosvaatimuksista. Putinin väki epäilemättä kokisi yhteistyötarjoukset yrityksiksi kaivaa maata heidän nykyisten valta-asemiensa ja nautintaoikeuksiensa alta. Siksi korkeimmalla valtiollisella tasolla ei kannata odottaa kovin kummoisia edistysaskelia ainakaan lähitulevaisuudessa. Vaihtoehtojen aktiivinen esilläpitäminen kasvattaisi kuitenkin johtoon kohdistuvia paineita niin, että jo pelkkä itsesuojeluvaisto ajaisi sen todennäköisesti korjaamaan edes hieman tähänastista käyttäytymistään. Jokainen askel eteenpäin parantaisi mahdollisuuksia edetä kohti seuraavaa. Samalla luotaisiin pohjaa sille, että Venäjän seuraava johto pystyisi ja haluaisi ryhtyä rakentamaan Venäjän länsisuhteita nykyistä paremmista lähtökohdista käsin.

+6

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu